Milieu en natuur

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. Steeds meer mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk.

Groen Brugge ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met de bestaande natuur- en milieuverenigingen. Hoe hoeft niet per se over een plan te gaan, maar eerder over een stroom van projecten en acties die mensen samen opzetten.

Het Brugse Ommeland is een bosrijk eiland in de provincie West-Vlaanderen. We moeten deze troef blijven koesteren en onze bossen beschermen, maar tegelijkertijd ook toegankelijk houden voor voetgangers en fietsers. Waar we kunnen, verbinden we geïsoleerde bosrestanten zodat grotere gehelen ontstaan waar natuur zich kan ontwikkelen.

Natuur hoort ook dicht bij de mensen thuis. Straatgroen, gevelgroen en groendagen zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze leveren schaduw bij zonnig weer, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is.