Klimaat en energie

De klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden is een prioritaire doelstelling van Groen Brugge. De productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Daarnaast moeten steden en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen.

Dit willen we onder andere doen door een vermindering van het lokaal energieverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie. 

Vervolgens zorgt Groen Brugge ervoor dat de energie die nodig is om ons in onze behoeften te voorzien zoveel mogelijk hernieuwbaar is.

Brugge wordt de inspirator voor haar inwoners. Inwoners worden geprikkeld om duurzame voedingskeuzes te maken, landbouwers krijgen een beter toekomstperspectief.