Democratie, bestuur en burgerparticipatie

Iedereen zegt, eens je in de gemeenteraad zit, heb je iets te zeggen. Maar jammer genoeg is dit niet altijd het geval. We willen van de brugse gemeenteraad een toonvoorbeeld van democratie maken. Waar het brugs beleid wordt bepaald, waar het interessant is om mee te luisteren. Waar de discussie op het scherpst van de snee gevoerd wordt. Dat is lokale democratie.

De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin. Groen trekt dan ook volop de kaart van burgerparticipatie. We consulteren burgers, maar laten hen ook zelf beslissen en hun ideeën verwezenlijken.

Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte stedelijke werking. De financiële dienst hoort de middelen van het lokale bestuur correct te beheren, maar ook al het mogelijke te doen zodat iedereen weet hoe de middelen werden besteed en welke nog beschikbaar zijn. Het stadsbestuur zorgt dat de financiële dienst over voldoende personeel beschikt om deze rol goed te vervullen.