Zwemlessen in Jan Guilini en het Interbad : wie beslist en wat werd/wordt beslist?

29 Augustus 2021

Zwemlessen in Jan Guilini en het Interbad : wie beslist en wat werd/wordt beslist?

In de gemeenteraad van 19.12.2017 werd beslist om de exploïtatie van de zwembaden Jan Guilini en het Interbad over te dragen aan de watermaatschappij FARYS. Toen reeds was het voor Groen niet duidelijk of beleidsbeslissingen al of niet nog in handen van de Stad zouden zijn, en zo ja (gezien dit het antwoord was van het stadsbestuur) waaruit dan de controle hierop zou blijken.

Recent, bij het begin van deze schoolvakantie vernamen we dat er beslissingen waren genomen door de zwembadbeheerder, FARYS, aangaande zwemlessen in het Jan Guilini-zwembad en het Interbad.

Zo werd beslist dat er niet langer privé zwemlessen zouden mogen gegeven worden; waarop reactie volgde zowel door ouders als door lesgevers.

In antwoord op deze reacties gaf FARYS toelichting rond de genomen beslissing: doelstelling van de nieuwe zwemschool waarin geen plaats meer zou zijn voor privé-zwemonderricht door individuele lesgevers was een ruimer, toegankelijker aanbod te brengen, dat bovendien laagdrempelig zou zijn.

De nieuwe zwemschool zou bestaan uit een ploeg van 25 lesgevers zou op die manier aan 700 kinderen en volwassenen zwemonderricht geven in Jan Guilini, Interbad en KTA.

Waarbij ook een samenwerking met een externe partner zou worden aangegaan, en men ook wenst dat de individuele lesgevers in de structuur zouden worden opgenomen.

De commotie hierrond leidde ertoe dat ook vanuit het stadsbestuur werd gereageerd, en met name dat individuele lessen wel nog zouden kunnen.

Hiermee wordt eigenlijk duidelijk wat door Groen in 2017 werd in vraag gesteld: wie neemt eigenlijk de beleidsbeslissingen, hoe wordt afgebakend en gecontroleerd.

Deze vragen worden dan ook gesteld door gemeenteraadslid Charlotte Storme in haar interpellatie in de eerstkomende gemeenteraad:

  • de door FARYS genomen beslissing gaat verder dan een beslissing van ‘dagelijks bestuur’ en had ik graag vernomen hoe de Stad er verder voor zal zorgen en erover waken dat beleidsbeslissingen wel degelijk door de Stad worden genomen;
  • verder graag uitleg over de genomen / te nemen beslissing rond zwemlessen:
    • wordt een zwemschool opgericht en wat houdt deze dan in?
    • is er al dan niet nog mogelijkheid tot individuele lessen?
    • hoe wordt gegarandeerd dat er een ruim, toegankelijk en laagdrempelig aanbod van zwemonderricht is?
    • wordt samengewerkt met een externe partner en wat heeft dit voor gevolg? Kan dit contract worden voorgelegd?

Charlotte Storme
Gemeenteraadslid