Weerslag op de financiën van de stad Brugge van de perikelen met Dexia en de Gementelijke Holding

06 Mei 2013

Brugge, woensdag 19 oktober 2011Geacht collegeDe laatste weken zijn de moeilijkheden rond Dexia en de Gemeentelijke Holding niet meer uit het nieuws te denken.Graag vernam ik wat de weerslag zal zijn voor de stedelijke financiën van de teloorgang van de Gemeentelijke Holding. Wat bij een faillissement? Wat bij een vereffening?Mag ik ook vragen om duiding te geven bij de algemene visie die door de stad wordt gehanteerd bij de lange en korte termijn beleggingen van de stedelijke financiële middelen.De bevolking maakt zich ongerust en ik denk dat het goed is om in openbare zitting duidelijk te stellen hoe de vork aan de steel zit.Met de meeste hoogachting, Guido Maertens, Raadslid