Waarom Groen te Brugge?

23 Augustus 2012

Gelukkig leven wij in een democratie. Onze beleidsmensen kiezen kost niets en we zijn volledig vrij. Bijgevolg kan u als kiezer het beleid beïnvloeden. Wij willen met het Groene partijprogramma  te Brugge resoluut kiezen voor wat de laatste jaren steeds meer in de verdrukking is geraakt: voor een betere ruimtelijke ordening, meer biodiversiteit, behoud van bufferzones rond natuur- en bosgebieden, aanpassing van bestemmingsplannen tot behoud van zonevreemde bossen, behoud van onze schaars geworden open ruimten, sociale huisvesting door betaalbare renovatie i.p.v. steeds nieuwe verkavelingen, geen havenuitbreiding meer in het hinterland, herwaardering en gezondmaking van de woonfunctie in onze bedreigde polderdorpen Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele, inbreiding van industriële ontwikkeling op bestaande industrieterreinen, verkeersvrije winkelstraten, meer veilige en comfortabele fietspaden, optimalisatie van de bestaande verkeerswegen i.p.v. aanleg van nieuwe, herwaardering en behoud van onze vruchtbare landbouwgronden, meer gezonde ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd, meer energiebesparing en hernieuwbare energie, meer goederenverkeer via spoor en kustvaart i.p.v. langs autowegen, meer deelname van de burger aan de opmaak van de beleidsplannen... kortom: voor een leefbare toekomst. Groen is de enige partij die een echte garantie biedt op een blijvend streven naar de uitvoering van bovenstaande milieu- en mensvriendelijke beleidspunten. De beleidspartijen van de voorbije jaren hebben bewezen op velerlei domeinen in gebreke te zijn gebleven. Het kappen van het zonevreemde deel van het Lappersfortbos, de aanleg van een autoverkeersweg naast het Lappersfortbos, de plannen voor verkaveling van de bufferzone (Klein Appelmoes) van het natuurgebied "Gemene Weidebeek" te Assebroek, de leefbaarheidsproblemen te Zeebrugge en Zwankendamme, de stadsvlucht van onze jeugd en het gebrek aan ontspanningsmogelijkheden, de dreigende teloorgang van vruchtbare landbouwgronden nabij de Blauwe Toren, de dreigende teloorgang van de open ruimte in het Chartreusegebied voor winkelketen en voetbalstadion, de plannen voor een nieuwe autosnelweg nabij Dudzele, de fietsonvriendelijke situatie in onze meeste winkelstraten... enz. ... zijn enkele voorbeelden van een beleid dat de leefbaarheid voor de burger veelal in de weg staat omdat andere, minder milieu- en mensvriendelijke belangen (veelal financiële) primeren. Zo'n beleid staat mijlen ver af van een consequent groen beleid. Stemmen voor Groen betekent ons als hefboom gebruiken ter verbetering van de samenleving, waarbij wij er ons van bewust zijn dat het noodzakelijk is ook anders te gaan leven om op lange termijn ons doel te naderen: een milieu- en mensvriendelijke samenleving die tevens duurzaam is.