Voorstelling plaats 8 lijst Groen Brugge

04 Mei 2018

Voorstelling plaats 8 lijst Groen Brugge

COHOUSING, DELEN en ORGANISATI0E De achtste plaats op de lijst van Groen Brugge voor de gemeenteraadsverkiezingen is voor Rika Savat. Rika is Bruggelinge vanaf het eerste uur, liep school in het St.Andreaslyceum in St Kruis, studeerde daarna Germaanse aan de KUL. Daar ontmoette zij haar partner, Jo Libbrecht, en samen vertrokken zij naar Bolivië om er gedurende 5 jaar als vrijwilliger te werken in een ontwikkelingsproject. De idee om te streven naar meer gemeenschappelijk wonen en materiële zaken met elkaar delen, liet hen sindsdien niet meer los. Ook de liefde voor de Spaanse taal werd een rode draad. Terug in België werd er verder gestudeerd, dit keer hispanistiek, gevolgd door een  job als lerares Spaans in CVO SNT, ook wel bekend als “de Arsenaalstraat”. Zij was een gepassioneerde lesgeefster en zette zich als kwaliteitscoördinator in voor de verbetering van het volwassenenonderwijs in de school en daarbuiten. Nu, net met pensioen, is er ruimte om de oude idealen waar te maken. Anders gaan leven betekent ook anders gaan wonen:  compacter, energiezuiniger en inclusiever. Doordat Rika en haar partner het geluk hadden om in de jaren 80 een huis met een groot stuk grond te kopen, kwamen zij al gauw uit bij cohousing. Eind 2015 ging een diverse groep mensen aan het werk om dit project te realiseren. De pijlers zijn ecologie en inclusie: er komen passieve woningen, alle energie wordt zelf opgewekt (lees : geen fossiele brandstoffen), en er is plaats voor 4 mensen met een beperking om er zelfstandig te wonen. Ondertussen is er een bouwvergunning en kan er met de werken gestart worden. Inspiratie voor anderen?