Vochtproblemen in Historische Graven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk: Nog Steeds Geen Plan van Aanpak

23 Juni 2024

Vochtproblemen in Historische Graven van de Onze-Lieve-Vrouwekerk: Nog Steeds Geen Plan van Aanpak

Brugge, 17 juni 2024 - Andries Neirynck, gemeenteraadslid voor Groen Brugge, zal in de Brugse gemeenteraad opnieuw aandacht vragen voor de ernstige vochtproblemen in de historische graven onder het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Tijdens een gemeenteraadsvergadering in februari 2024 interpelleerde hij reeds over deze kwestie, maar er is tot op heden geen actie ondernomen.

"De historische graven, die recent nog te zien waren in de televisiereeks 'Het Verhaal van Vlaanderen', vormen een onschatbaar onroerend erfgoed. Zonder adequate maatregelen dreigt onherstelbare schade, zoals al zichtbaar is op de bijgevoegde foto’s," aldus Neirynck.

Na de openlegging van de graven in 1979 werd er een verwarmings- en ventilatiesysteem geïnstalleerd. Dit systeem raakte echter rond het jaar 2000 defect en sindsdien heeft de kerkfabriek geen stappen ondernomen om het te herstellen. Neirynck noemt dit "schuldig verzuim."

Neirynck stelt de volgende vragen aan het stadsbestuur:

  1. Is er recent nog overleg geweest met de kerkfabriek over een oplossing voor dit probleem? Wordt er aan een professionele aanpak gewerkt?
  2. Aangezien de schade onherroepelijk is, kan de Stad Brugge zelf ingrijpen en maatregelen treffen?
  3. Is een herziening van de investeringssubsidie voor de kerkfabriek aan de orde? Wordt de kerkfabriek in gebreke gesteld?

Andries Neirynck dringt aan op een dringend actieplan om verdere schade aan deze waardevolle historische graven te voorkomen. "Het behoud van ons erfgoed is van cruciaal belang, en we kunnen het ons niet veroorloven om nog langer te wachten," besluit Neirynck.

Gemeenteraadslid,
Andries Neirynck