Verkiezingen 2014: Brugse Groenen in prominente rol

10 Maart 2014

Op 25 mei kiest u uw Vlaamse, federale en Europese vertegenwoordigers in de diverse parlementen. Als Bruggeling kan u daarbij ook gewoon kiezen voor kandidaten uit uw buurt. Meer zelfs: u hebt keuze te over! David Vanholsbeeck, voorzitter van Groen Brugge, stelt de Brugse ploeg voor de verkiezingen voor: “We hebben een boel sterke mensen in Brugge en dat laat zich ook gevoelen op de lijsten, waar we sterk vertegenwoordigd zijn, zowel met ervaren rotten als met jong talent.” Op de Europese lijst, die getrokken wordt door Bart Staes, staat de fractieleider van onze partij in de Brugse gemeenteraad, Sammy Roelant (39, foto rechts), op vijf. “Sammy krijgt hierdoor de facto de koppositie op deze lijst onder de West-Vlaamse kandidaten, een mooie waardering voor het uitstekende werk dat hij maand na maand aflevert in en rond de gemeenteraad”, stelt Vanholsbeeck. “Sammy en Bart werkten in de campagne van 2007 al nauw samen en de vraag om de lijst te steunen kwam dan ook niet onverwacht. De lijst krijgt er bovendien een waar campagnebeest bij, met een hart voor Europa, tegen alle euroscepticisme in.” Op de Vlaamse lijst, met zetelend parlementslid Bart Caron als kopman, staan maar liefst vier Bruggelingen. Marleen Ryelandt (53) is daarvan de meest zichtbare. “Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu zijn thema’s die ons leven van alle dag verregaand bepalen. Toch is er weinig kennis rond op parlementair niveau”, aldus Vanholsbeeck. “Met Marleen schuiven we iemand naar voren die zichzelf echter al ruimschoots heeft bewezen op deze thema’s. Denken we maar aan haar werk in het Chartreuse-voetbaldossier, Klein Appelmoes of nu het Stevin-project in Zeebrugge.” Daarnaast wordt voluit de kaart van de jeugd getrokken, met Lydia Maertens (20), studente, vrijwilligster en kunstenares, Bruno Mostrey (33), gemeenteraadslid en campagnecoördinator voor Groen in West-Vlaanderen, en recente aanwinst Machteld De Groef (26), pas verhuisd uit De Haan naar haar geboortestad en actief in de communicatiebranche. “Stuk voor stuk talentvolle jongeren, die weg willen van het kortetermijndenken dat onze huidige politieke cultuur domineert”, zegt de Groen-voorzitter, “en die vooral een duidelijk perspectief bepleiten, op het vlak van milieu, (duurzaam) werk en de combinatie met het privéleven, en wonen. Maar die nu vooral jong willen zijn, iets wat kennelijk minder en minder aanvaard wordt.” Op de federale lijst ten slotte, trekt ook Oostendenaar Wouter De Vriendt opnieuw de lijst. Hij krijgt daarbij Brugse steun van Charlotte Storme (45), gemeenteraadslid en oud-schepen van Personeel en Werkgelegenheid. “Charlotte heeft zich in het verleden al uitgebreid bewezen in Brugge en is met haar ervaring op onder meer werkgelegenheid een ideale aanvulling voor Wouter. Ons solidariteitsprincipe komt meer en meer onder druk te staan en de kloof tussen rijk en arm groeit. Het wordt tijd dat iemand het ook eens opneemt voor wie het minder goed heeft. Charlotte is daarvoor de uitgelezen persoon”, aldus David Vanholsbeeck. De andere Brugse kandidaten op deze lijst zijn: Klaas Janssens (22), student, muzikant en politiek beest (van wie u samen met Lydia Maertens meer op de voorpagina kan lezen), en Gerda Schotte (57), Vlaams inspecteur welzijn en fractieleidster van de meest actieve fractie in de West-Vlaamse provincieraad. “Van jong tot oud, van politiek bedreven tot maatschappelijk gedreven en met heel wat expertise: Brugge kan trots zijn op deze Groene ploeg. Aarzel zeker niet om hen in aanloop naar 25 mei met vragen te bestoken!”