Uitstel afwerken Hollands Complex van Zwankendamme is de zoveelste dreun voor onze polderdorpen

18 Februari 2017

Vorige zaterdag werd bekend gemaakt dat de afwerking van het Hollands Complex van Zwankendamme weerom uitgesteld werd. Samen met het niet realiseren van de intunneling van de doortocht van Lissewege is dit een blaam op het palmares van Minister Ben Weyts. De omgeving van Zwankendamme is reeds ingrijpend veranderd door de komst van de brug over het spoor en de realisatie van het nieuwe rangeerstation. Het Agentschap Wegen en Verkeer zou aansluitend aan de brug van Infrabel een aansluitingscomplex op de N31 bouwen. Het nieuwe complex omvat de op- en afritten in combinatie met een nieuwe brug over de N31. Het complex kreeg de naam ‘Hollands Complex’. Deze benaming verwijst naar ‘zuinigheid’ omdat er slechts een zeer beperkte ruimte beschikbaar is om de op- en afritten te bouwen (tussen de transportzone ten westen en het bedrijf 2XL ten oosten van de N31). Groen Brugge eist dat deze geplande investering in de afwerking van het Hollands Complex prioritair uitgevoerd wordt. In functie van de leefbaarheid van polderdorp Zwankendamme, een betere ontsluiting van 2XL en de Zeebrugse transportzone en een volledige omvorming van de N31 tot autoweg is dit een absolute noodzaak. Zwankendamme mag geen tweede Doel worden, het verdient meer respect! Groen Brugge eist de realisatie van de intunneling van de N31 doorheen de dorpskern van Lissewege. Alle studies wijzen uit dat dit de enig mogelijke oplossing is. De leefbaarheid van de dorpskern kan enorm verhoogd worden, een nieuw dorpsplein kan gerealiseerd worden doordat de Lissewege niet meer doorgesneden wordt door de drukste niet-autoweg van Vlaanderen. Bovendien zal de luchtkwaliteit enorm verbeteren, minder roet, fijn stof en stikstofoxides. Voor Lissewege is deze tunnel topprioriteit. Groen Brugge zal de komende jaren dan ook blijven hameren op de leefbaarheid van de polderdorpen Zwankendamme en Lissewege. Andries NeirynckVoorzitter Groen Brugge0478/314.826