Stadionvoorstel van Cercle grote stap in goede richting

24 Maart 2015

Het plan van Cercle toont op veel punten gelijkenissen met de standpunten die Groen Brugge doorheen de jaren consequent innam in het stadiondossier. De keuze voor Jan Breydel, het STOP principe, een milieubewuste aanpak, het zuinige mulitfunctionele ruimtegebruik ingebed in het stadsweefsel...zijn allemaal aspecten die de goedkeuring en steun van Groen Brugge wegdragen. Toch blijven we hopen op 1 stadion voor beide clubs.   “Het was een aangename verrassing toen we zowel per mail als op papier het stadionvoorstel van Cercle ontvingen,” stelt groen fractieleider Sammy Roelant “Dit is de eerste keer in het stadiondossier dat er actief en transparant gecommuniceerd werd met de democratische vertegenwoordigers in de Brugse gemeenteraad. Dat is zeker toe te juichen.”   Met Groen Brugge onderzochten we rustig het plan van Cercle op zijn merites. We stellen vast dat Cercle met haar stadiondossier een maatschappelijke meerwaarde wil creëren. Wij namen voorheen reeds meermaals hetzelfde standpunt in. Voetbal mag dan al de belangrijkste bijzaak ter wereld zijn volgens velen, het uitgangspunt moet blijven dat de samenleving beter wordt van het hele project.   Blijkbaar kiest Cercle voor een gemengde functie van het stadion. Waarbij meervoudig gebruik maakt dat buiten de wedstrijddagen het stadion allerlei functies blijft bevatten. Dit is efficiënt ruimtegebruik dat rekening houdt met de schaarse ruimte in ons land.Sammy Roelant: "Het is goed dat Cercle kiest voor het voetbal en het sociale aspect van sport. Het stadion moet voor Cercle ingebed zijn in het stadsweefsel. Cercle wil een levende stadionsite die bruist van sport en spel, van ontmoeting en ontspanning. Cercle neemt met dit plan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op. En daar willen we voor supporteren."   “We stellen ook vast dat Cercle de keuze wil maken voor een milieubewust stadion op het vlak van hernieuwbare energie, duurzame materialen, goed waterbeheer, enz. Dat zijn net de principes die we met Groen Brugge aanhaalden in onze vorige standpunten in dit dossier. Cercle maakt hiermee een realistische, toekomstgerichte keuze. En wij willen hen hierin geruststellen: dit zal ook een interessante financiële keuze blijken voor de toekomst.” vervolgt Sammy Roelant   Maar ook met de keuze voor het STOP-principe (eerst de duurzame vervoerswijzen) op het vlak van mobiliteit bevestigt Cercle wat we met Groen Brugge al jaren zeggen: een goede duurzame mobiliteit op de huidige site is mogelijk. Dit bleek onder meer uit Euro 2000.   “Kortom kunnen we stellen dat dit een zeer goede oefening is van Cercle, waar wij zeer tevreden mee zijn.” zo besluit Sammy Roelant “Wij willen dan ook graag op deze piste blijven verder denken met Cercle en in het maatschappelijk debat mee duurzame oplossingen zoeken. Wij blijven echter met een grote bedenking zitten: wij hopen dat een dergelijk project er kan zijn voor beide Brugse Clubs op de Olympiasite. Zo maken we de grootste winst op het vlak van zuinig ruimtegebruik en optimale benutting.”