Stad Brugge dient meer respect te hebben bij de uitvoering van werken voor waardevolle bomen

29 Mei 2019

Stad Brugge dient meer respect te hebben bij de uitvoering van werken voor waardevolle bomen

Kortelings werden door de Stad Brugge aan de velden van Jong Male, palend aan de Brieversweg te Male St-Kruis werken uitgevoerd, nl er werd een kunstgrasveldĀ  aangelegd.

Hierbij werd in belangrijke mate schade toegebracht aan een reeks van waardevolle beuken langs de Brieversweg.
De dreef met bomen valt onder het Maleveld, gekend als anker en relictplaats.
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft opgemerkt en haar bezorgdheid geuit nopens de uitvoering van werken die aan de velden van Jong Male, op
onoordeelkundige wijze werden uitgevoerd , waarbij de levensvatbaarheid van de dreef met beuken op ernstige negatieve wijze werden aangetast.
Er werd vastgesteld dat er werd gebouwd tot 1 m van enkele beuken en dat het maaiveld werd afgegraven, waarbij de boomwortels eenvoudigweg werden geamputeerd.
Dit is geen correcte manier van werken en zal het bomenpatrimonium in belangrijkemate aantasten. De bomen zijn nochtans landschappelijk en historisch van grote waarde.
Wij hopen en ook ANB hoopt dit, dat dit een alleenstaande manier van werken is.
Volgende vragen stellen zich dan ook;

  • Zijn er nog werken gepland aan de velden gelegen aan de Brieversweg ?
  • Wat zal Stad Brugge ondernemen om de bomen en het bomenbestand te vrijwaren of de schade te beperken ?
  • Hoe gaat de Stad Brugge om met bestaande bomenbestanden bij het uitvoeren van werken ? Wordt er bijvoorbeeld een VTA onderzoek uitgevoerd, om te kijken bij werken, wat omliggende bomen aankunnen ? Wordt er op toegezien dat dit gerespecteerd wordt ?
  • Hoe zit het met het bomenplan van de Stad Brugge ?

Marleen Ryelandt,

GROEN gemeenteraadslid