Persnota - Groen Brugge roept op: Iedereen met de FIETS naar school op de eerste schooldag!

29 Augustus 2017

Uit recent onderzoek blijkt dat amper nog 25 procent van de schoolkinderen fietsend naar school gaan. Dit is het laagste cijfer sinds het begin van de metingen in 1995. Vaak zelfs voor afstanden die nog geen 3 km. bedragen. Men neemt vooral de wagen om er snel te zijn en omdat het voor, vooral jonge, kinderen gevaarlijk is. Het is té druk op weg naar school. “Als iedereen de wagen neemt om er snel te zijn, dan wordt het al gauw bumper-aan-bumper aanschuiven. En als we de wagen nemen uit veiligheidsoverwegingen omdat het te druk is, dan maken we het enkel nog drukker vooral voor die enkele moedigen die wél met de fiets naar school gaan”, repliceert Charlotte Storme, gemeenteraadslid voor Groen, op deze vaststellingen. “Een bijna aanrijding van mijn zoontje vorige week donderdag in de Scharestraat door een gehaaste automobilist en het verder verplicht zijn om te voet onze weg verder te zetten wegens een overvolle en hierdoor voor een kind levensgevaarlijke Gentpoortstraat, bracht mij ertoe een oproep te lanceren, oa. op Facebook, om op 1 september 2017 massaal de fiets te nemen naar school. Als we willen sneller op onze plaats van afspraak geraken, zal dit niet lukken in overvolle straten waar je niet alleen als automobilist maar stapsgewijs vooruit gaat, maar waar je je ook als fietser een weg moet zien te banen die niet zonder gevaar is en voor jonge fietsers zelfs levensgevaarlijk!       De Gentpoortstraat is één voorbeeld, maar .. er zijn heel wat voorbeelden in Brugge. Om nog niet te spreken van het gevaar dat zich voordoet op kruispunten wanneer er zich een verkeersopstopping voordoet in combinatie met mensen die zich terecht zorgen maken of ze er wel nog op tijd zullen geraken.  Ook wat betreft de veiligheid: als we veilige straten willen creëren voor onze kinderen zal het niet lukken als we allen de auto blijven nemen; we maken het integendeel nog gevaarlijker voor zij die wel nog de fiets nemen. En dat heeft op den duur tot gevolg dat we onze kinderen nooit meer veilig naar school kunnen laten fietsen …” besluit Charlotte Storme. Als we het tij willen keren, zal het nu moeten gebeuren. De eerste schooldag, 01 september 2017, lijkt Groen Brugge een uitgelezen moment om het minstens massaal voor één dag te proberen; één dag waarop iedereen zijn uiterste best doet om op die dag de FIETS te nemen.       Wellicht hebben velen die dag al vrijaf genomen, of is er de mogelijkheid om later op het werk aan te komen. Grijp die kans om samen het tij te keren en te zien dat je ook met de fiets op een veilige en snelle manier op school geraakt, mits iedereen elkaar deze ruimte geeft. Het heeft tegelijk tot gevolg dat voor zij die -om welke reden ook- niet de in de mogelijkheid zijn gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer als verplaatsingsmiddel, voor hen de file kleiner wordt. “En als dan tegelijk deze mensen die noodgedwongen de auto moeten nemen minstens op die ene bijzondere dag, de eerste schooldag, bijzonder hoffelijk zouden zijn ten overstaan van de vele fietsers en voetgangers en hen absolute voorrang verlenen, dan ben ik in elk geval al heel gelukkig”, besluit Charlotte Storme.   Groen Brugge Charlotte Storme – gemeenteraadslid Ben ook jij de mening toegedaan dat we met zijn allen op 1 september 2017 de FIETS op moeten, DEEL dan dit bericht en DOE MEE !