Marleen Ryelandt

Gemeenteraadslid  

Ruimtelijke ordening is belangrijk, cruciaal voor de kwaliteit van wonen en werken. Brugge is een leefbare stad, maar staat voor belangrijke uitdagingen. Laat ons de schaarse open ruimte koesteren en bewaren. Pleinen en parken behoren als publieke ruimte toe aan elke Bruggeling. Laat ons wonen aantrekkelijk en ook betaalbaar maken, voor iedereen.