Onderwijscongres Groen!

06 Mei 2013

Zaterdag 19 maart 2011, GentEen opsteker van formaat....Kinderpsychiater Peter Adriaensens deed ons reflecteren op onderwijs en samenleving. Hij pleitte voor meer continuïteit van de zorg in het onderwijs met aandacht voor de belangrijke schakels tussen Kind en Gezin, Kleuter – en Lager Onderwijs. Hét accent legde hij op het nastreven van kleinere klassen (12 à 15 kinderen). Wetenschappelijk is bewezen dat in kleinere klassen ook betere resultaten worden bereikt door leerkracht en leerling. Dit heeft inderdaad een behoorlijk prijskaartje, maar op termijn betekent dit ook het sluiten van opvangcentra voor "ontspoorde" jongeren, wat nu ook veel kost.Evenzeer benadrukte Adriaensens de behoefte aan ruimte om te bewegen, te experimenteren met kunst,... Kortom om de broodnodige zuurstof voor kinderenonder de vorm van beweging en cultuur binnen te halen op school. Ook het uitstippelen van een schooltraject voor elke leerling is belangrijk als gezond opvangsysteem. Zo pleitte Adriaensens voor het inzetten van jeugd in de trein of op buurtspeelpleinen. Jongeren als buddy voor andere jongeren. Zo worden ze 'in' de samenleving ingeschakeld en leren ze omgaan met verantwoordelijkheid. "Jongeren spreken jongeren aan." Tenslotte riep hij de volwassenen op om zich te gedragen als volwassene! Jongeren kopiëren namelijk het gedrag van volwassenen...Vijf resoluties over onderwijs werden uitvoerig bediscussieerd en gestemd. Tussendoor kregen verschillende specialisten het woord. Mij blijven vooral de inleiding van Marijke Pinoy, actrice, over de broodnodige aandacht voor taal en cultuur bij en de krachtige speech van Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen: "Kinderen zijn geen nog-niet burgers".Net voor de lunchpauze werd door Kristof Calvo, federaalvolksvertegenwoordiger, een reflectie gemaakt op de actualiteit: de ramp in Japan en ons debat over kernenergie. Hij pleitte vurig en beargumenteerde voor het sluiten tegen 2015 van onze oudste kerncentrales: Doel I en II en Tilhange I.Een receptie sloot dit waardevol en interessant onderwijscongres af. De afwisseling van sprekers, mogelijkheid tot aanvullingen door aanwezige leden en niet-leden en de stemrondes maakten dit congres boeiend en zinvol.Lees hier enkele van de conclusies van dit congres.Karin  Robert, ondervoorzitter Groen! Brugge