OCMW Brugge verkoopt seniorenwoningen Acaciapad aan projectontwikkelaar voor meer dan 2 miljoen euro

20 April 2022

OCMW Brugge verkoopt seniorenwoningen Acaciapad aan projectontwikkelaar voor meer dan 2 miljoen euro

Eind september besliste de meerderheid van de OCMW-raad om de seniorenwoningen langs het Acaciapad in Sint-Kruis te verkopen, tot onbegrip van Groen. Het gaat om 23 kleine huizen die nu door Mintus verhuurd worden aan bejaarden. De meeste woningen staan evenwel leeg, omdat ze in zeer slechte staat zijn. Een grondige renovatie dringt zich al jaren op, maar daar heeft het Brugse stadsbestuur geen oren naar. Slopen bleek dan ook weer geen optie, aangezien het om bouwkundig erfgoed gaat. Volgens schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit) was het dus niet mogelijk om de woningen verder te verhuren en zag men geen andere optie dan alles te verkopen.

De grond en de woningen werden dan ook de afgelopen maanden te koop gezet op Covast. Er bleek enorm veel interesse van verschillende projectontwikkelaars. In de eerste biedingsronde waren er maar liefst 29 gegadigden. Om de prijs verder op te drijven organiseerde het OCMW een tweede ronde. Dat leverde een bod op van 2,2 miljoen euro. Nu vraagt Annys aan de OCMW-raad om in te stemmen met de verkoop aan de projectontwikkelaar die dit hoogste bod uitbracht.

Groen Brugge zal dat alvast niet doen. Op de gemeenteraad zal de partij vragen dat de seniorenwoningen niet verkocht, maar wel gerenoveerd worden. Gemeenteraadslid Katrien Cattoor: “De nood aan betaalbare woningen in onze stad is heel erg groot. Heel wat Bruggelingen hebben het moeilijk om hun huur of lening te kunnen (af)betalen, zeker ouderen met een klein pensioen. We moeten daarom het bestaande aanbod aan sociale woningen maximaal benutten. Dit stadsbestuur doet het omgekeerde: een prachtige site met betaalbare woningen verpatsen aan een projectontwikkelaar die daar waarschijnlijk dure huizen zal neerplanten. Iedereen moet in onze stad kunnen wonen, niet alleen de happy few”.

“Volgens het stadsbestuur is het niet mogelijk om daar een woonproject te realiseren. Nochtans was er enorm veel interesse van projectontwikkelaars. Het kan dus wel! Als zij de woningen kunnen opknappen, waarom kan het OCMW dat dan niet? We kunnen hier een cohousingproject van maken met comfortabele en goed geïsoleerde woningen. Dat is ook winst voor het klimaat. Het stadsbestuur moedigt steevast private verhuurders aan om hun woningen te renoveren, maar doet het hier zelf niet. We zouden net het goede voorbeeld moeten geven opdat de huidige bewoners daar kunnen blijven en we andere Bruggelingen die het financieel niet breed hebben, kunnen helpen”.

Katrien Cattoor
Gemeenteraadslid