Nieuwe zeesluis Zeebrugge - Groen Brugge kiest voor alternatief 4: Vandammesluis oost met de NX zoals in alternatief 6

27 December 2017

Het alternatief Vandamme oost is nautisch de beste oplossing en zorgt ervoor dat er minimaal onteigend moet worden. Hierdoor kunnen een aantal verbindingen gemaakt worden tussen de verschillende woonwijken van Zeebrugge: Zeebrugge Dorp, stationswijk en strandwijk.  Er is inname nodig  van gebied met hoge natuurwaarde en ook van ruimte die vandaag economisch belang heeft als terminal. Beide moeten gecompenseerd worden. Voor de ingenomen terminalruimte kan dat ook door extra stapelruimte in de hoogte te voorzien. De alternatieven Vandamme west en Visart zijn de slechtste alternatieven, daar deze ervoor zorgen dat er veel moet onteigend worden en de woonwijken nog meer van mekaar afgescheiden worden. Een Doelscenario voor Zeebrugge is het laatste wat Groen Brugge wil. Tenslotte kiest Groen Brugge om het havenverkeer en het plaatselijk verkeer van mekaar af te scheiden door de aanleg van de NX zoals in alternatief 6. Dit is de beste oplossing voor de leefbaarheid van Zeebrugge. Keuze voor Vandamme oost is kiezen voor een economisch leefbare haven, een leefbaar Zeebrugge en een goede verkeerskundige ontsluiting, zowel voor zachte als harde weggebruikers, zowel over weg als over water. En dat allemaal samen!   Groen Brugge roept de bevoegde minister en de Vlaamse Regering op niet te kiezen voor de goedkoopste oplossing, maar wel voor de beste. Zeebrugge is het waard, als dorp én als haven!     Raf Reuse, Lijsttrekker Groen Brugge Andries Neirynck, Voorzitter Groen Brugge