Marleen Ryelandt neemt afscheid van de gemeenteraad

09 Januari 2020

Marleen Ryelandt neemt afscheid van de gemeenteraad

Marleen Ryelandt, gemeenteraadslid voor Groen Brugge, heeft de dag na nieuwjaar aan de groene fractie meegedeeld dat zij haar mandaat als gemeenteraadslid wil neerleggen. Marleen doet dit uit professionele overwegingen: de combinatie van een drukke praktijk als advocaat en de verplichtingen van haar mandaat zorgen voor een te groot tijdsbeslag. Ze blijft echter actief als vertegenwoordiger van Groen in de Gecoro.

Marleen Ryelandt: “Lokaal politiek actief zijn is een hele opgave. Er kruipt immens veel tijd in een goede voorbereiding van gemeenteraden en andere vergaderingen. We zijn het aan onze democratie en onze kiezers verplicht om dit werk ernstig te doen en serieus na te denken over de beslissingen die we in de gemeenteraad nemen. De laatste tijd werd dit voor mij steeds moeilijker, omdat mijn beroep veel tijd in beslag neemt. Ik ben heel graag gemeenteraadslid geweest, maar ik neem afscheid met enige bezorgdheid. Na zestien actieve jaren kan ik vergelijken en – eerlijk – het politieke debat is zeker de laatste jaren verruwd. En dat wordt stilaan ook in Brugge merkbaar. Maar ik vertrouw erop dat de Groene fractie ook zonder mij zijn rol zal blijven spelen: kritisch waar het moet, maar steeds onderbouwd en constructief.

Raf Reuse, fractieleider voor Groen, reageert begripvol op het vertrek van Marleen: “Marleen staat voor 30 jaar ervaring in de lokale politiek, waarvan 16 jaar als gemeenteraadslid. Als fractieleider ben ik zeer dankbaar dat Marleen ons heeft begeleid en helpen groeien tot een stevige, actieve groep. Haar inhoudelijke inbreng, zeker in ruimtelijke ordeningsdossiers, zal zeker gemist worden.

Lieven Van Eenoo, voorzitter, bedankt Marleen namens het partijbestuur voor haar vele jaren actieve inzet voor de partij: “Marleens actieve politieke carrière als gemeenteraadslid is een verhaal in verschillende episodes. Maar Marleen bleef tussendoor wel steeds actief lid van Groen, zowel in Brugge als nationaal waar ze vele jaren lid was van het nationaal partijbestuur. Marleen zal ook de komende jaren nog bij Groen actief blijven. Een inzet waar we haar al uitermate dankbaar voor zijn. Zo zal ze onder meer als vertegenwoordiger van Groen in de Gecoro (het gemeentelijk adviesorgaan ruimtelijke ordening) haar expertise op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening verder blijven inbrengen.

Opvolging

Marleen Ryelandt neemt afscheid van de gemeenteraad op de zitting van januari. Vanaf februari neemt Andries Neirynck dan haar plaats in. Andries is een geboren Bruggeling (°5 maart 1970), gehuwd en papa van twee tieners. Hij is vooral actief rond de leefbaarheid en mobiliteit van Brugge en ruime omgeving, onder meer als voorzitter van het Bloemendaelecomité. Als oud-voorzitter van de Brugse MiNa-Raad en oud-lid van de Gecoro ligt ook het ruimere milieu- en klimaatbeleid hem na aan het hart. Verder is Andries al veertig jaar actief in scoutsgroep Savio en heeft hij een passie voor archeologie en cultuur. Professioneel is hij werkzaam bij Familiezorg West-Vlaanderen.

Net als Marleen is Andries al vele jaren actief bij Groen Brugge waar hij sinds 1995 diverse bestuursfuncties bekleedde, waaronder die van voorzitter. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kwam Andries voor de allereerste keer op. Vanaf de 5de plaats werd hij 1ste opvolger voor de gemeenteraad en dus de logische keuze voor de vervanging van Marleen.

Raf Reuse: “Andries is een waardevolle versterking van onze groene fractie. Hij volgt al jaren diverse dossiers op de voet en kan daarbij terugvallen op een ruim netwerk. Onze groene fractie blijft op volle kracht verder werken aan een menselijke, eerlijke en gezonde stad.