kiezende kiekens

14 September 2012

dit stukje kun je ook lezen op http://pascaldigital.blogspot.be/2012/09/schrikkel-250.html   Soms speelt het afbreken van regels ons parten als het er op aankomt een boodschap ondubbelzinnig door te spelen. Ik heb het over de grillen van het enjambement, bekend bij menigeen die zich met misperceptie en gezichtsbedrog bezighoudt. (En met poëzie.) Wat staat hier allemaal te lezen? ‘Alleen kiekens stemmen’, lees ik op de eerste regel. Hoho, is dat niet wat beledigend? Ik ga vast en zeker stemmen, en ben nochtans – met respect voor het desbetreffende gevogelte – geen kieken. Maar ik lees het natuurlijk verkeerd: er staat ‘Alleen kiekens stemmen / niet’. Dat is zeer terecht: er is stemplicht en dus moet je een kieken zijn om niet te stemmen want je riskeert een boete. Toch in theorie. Ten andere, mocht er alleen maar stemrécht bestaan, dan nog zou het dom zijn er geengebruik van te maken. Dus: ook kiekens moeten stemmen. Dat staat er eigenlijk ook met zoveel woorden: ‘kiekens stemmen’. Maar dan blijft nog de vraag: op wie? Aha, dat is niet moeilijk, ook daar levert deze kwinkslagkandidaat, een echte guit, ons een passend advies: ‘niet op De Vos’. Natuurlijk.