Jong Groen! Brugge zet de argumenten voor het behoud van het Schipdonkkanaal nog eens op een rijtje

06 Mei 2013

Op zaterdag 30 april voerde Jong CD&V actie voor de verbreding van het Schipdonkkanaal. Jong Groen! Brugge treedt Jong CD&V niet bij. In hun verwijt dat in het hele debat de ringvaart vergeten wordt, houdt Jong CD&V plots alle andere aspecten van dit dossier uit beeld. Wij zetten nog eens alles op een rijtje.Jong CD&V vergeet toch wel enkele belangrijke zaken te vermelden in hun pleidooi om het Schipdonkkanaal te verbreden. Zo lijkt het of het niet zo is dat er nu toch tal van werken in uitvoer zijn om de haven van Zeebrugge beter te ontsluiten – een heel stuk beter. Zo hebben we de AX-autostrade (A11) die wordt aangelegd die de capaciteit over de weg zal vergroten. Dan hebben we het derde en vierde spoor die momenteel worden gebouwd. Dit zal, samen met het nieuwe rangeerstation, de capaciteit van de spoorwegen aanzienlijk doen toenemen. En dan hebben we nog de estuaire vaart die nog heel wat meer goederenvervoer voor zijn rekening kan nemen. Estuaire vaart staat voor aangepaste “binnenschepen” die via de kust naar bvb. Antwerpen kunnen varen.“Dat Brugge een eiland zal worden door bruggen die continu open zouden staan, is een onnozel schrikbeeld dat geen steek houdt,” aldus Bruno Mostrey van Jong Groen! Brugge. “Samen met de uitbouw van de kustvaart, de extra treinsporen en de A11 kan een ringvaart met moderne en snelle bruggen en een overeenkomst met Waterwegen en Zeekanaal om de bruggen gesloten te houden tijdens de spits, de huidige en toekomstige problemen oplossen.” Eigenlijk is dat laatste zeer belangrijk, ook nu al, want het is bijna uitsluitend een probleem tijdens de spits. Los van deze zijn er ook nog andere argumenten die we niet mogen negeren in dit dossier: Volgens professor George Allaert (hoofd van de vakgroep Ruimtelijke Planning van de Universiteit Gent) zullen de kosten voor de verbreding overigens niet de geraamde 1 miljard euro, maar 3 miljard bedragen, en is deze kost nooit te verantwoorden als economische investering. Daarbij komt dat de capaciteit van een verbreding systematisch overschat wordt. En blijkt overigens dat de capaciteit van de estuaire vaart  onderschat wordt.We willen dit even duiden: berekeningen bepalen dat er zoÂ’n 12 à 15 kustvaartschepen nodig zijn om de Zeebrugse haven voldoende te ontsluiten. Volgens Ir. Paul Vansteelandt, die meerdere topfuncties heeft bekleed in de administratie van het Vlaamse Gewest, zullen er serieuze problemen rijzen met de verzilting van de kostbare landbouwgrond rond een verbreed Schipdonkkanaal. Over water gesproken: studies wijzen erop dat er geen water genoeg is om een dergelijk kanaal diep genoeg te vullen. Zeker in gezette tijden van droogte zal dit kanaal compleet onbruikbaar zijn. Daarenboven zouden we nog maar eens ettelijke hectaren aan kostbare landbouwgrond verliezen (zonder de verzilting al mee te rekenen). Er wordt gevraagd naar een goede waterverbinding met het binnenland, maar deze bestaat al eeuwen: de Schelde! Uitbaggeren om het bevaarbaar houden van waterwegen is een zeer dure aangelegenheid. Daarom  is het toch beter om slechts een waterweg te onderhouden, namelijk de ScheldeÂ… Het mooie en aangename kader van het Schipdonkkanaal is een sterke troef voor recreanten en toeristen: een economisch beleid moet inzetten op troeven en deze niet vernietigen. Er wordt gezegd dat er geen industrie zal komen langs de kanaalzone, maar nu al worden door gemeenten opties genomen om daar industrie te vestigen. Het is dus een utopie dat er nooit industrie zal komen langs een verbreed kanaal. Dit alles voor een haveneconomie die momenteel nauwelijks “economische meerwaarde” creëert voor onze streek in vergelijking met de impact ervan: het is hoofdzakelijk een doorstroompunt van goederen die elders gemaakt en nog ergens anders geconsumeerd worden. En wij zitten vooral met de transportlasten. Lees: “Vlaanderen, logistieke draaischijf van Europa”.Bruno Mostrey & Elke DierckensJong Groen! Brugge