In discussie met de Brugse bevolking

05 Oktober 2012

Op een campagneronde doorheen Brugge, rond het Bilkske, kwam ik in een interessante discussie terecht met een wat oudere vrouw. Ze vertelde me, dat ze sympathie had met ons gedachtegoed, onze voorstellen en onze kandidaten maar dat ze niet ging stemmen op de partij omdat we van jongeren ons speerpunt maken. Feitelijk is dit één groot misverstand, want Groen Brugge wil net niet de fout maken die voormalige schepenen en burgemeersters zo wijdverspreid tot hun beleid promoveerden. Wij willen niet een leeftijdsgroep omringen met gemeentelijke voordelen omdat dit electoraal interessant is, neen, onze voorstellen zijn er net op gericht om niemand uit te sluiten en aan iedereen in de stad een stem te geven. Iedere leeftijdgroep in Brugge heeft evenveel recht op gelijke ontwikkelings- en ontplooïngsmogelijkheden. Wij willen een Brugge voor jong en Oud.  Een Brugge waar evenveel plaats is voor betaalbare service flats als voor opstarterswoningen, een stad voor iedereen waar het oprichtten van een kaartersclub of een fuif evenwaardig, respectvol naast elkaar kunnen staan. Dit is dan ook de reden waarom je op onze lijst een echte gezonde mix vindt waarmee we een aanklacht willen  maken tegen de generatiekloven die heerst op andere lijsten. Daarom vindt je bij ons mensen als Erik Ver Eecke, Simonne t Kindt of Piet Crauwels. Maar ook jongeren als Lydia Maertens, Bruno Mostrey en mezelve. Het verschil  tussen ons en de huidige meerderheid is enkel dat wij willen dat er ook naar de jongeren wordt geluisterd. Want grootouders en ouders willen ook alleen maar dat hun kleinkinderen en kinderen, een even fantastische jeugd kunnen hebben vol ontdekkkingen in een prachtige stad. Net zoals zij ooit de kans kregen. Klaas Janssens