Het vrijkomen van het 'Moritoen-gebouw': een gelegenheid om creatief denkwerk te koppelen aan beleidsplannen en de noden van stad en burger.

31 Januari 2014

Een tijdje terug konden we vernemen dat het vormingscentrum MORITOEN stopt.  Enerzijds jammer; anderzijds komt hierdoor het gebouw, dat eigendom is van de stad, opnieuw vrij.  Dit gebouw is -vermoed ik toch-, in tegenstelling tot andere gebouwen die onlangs te koop werden gesteld, in goede staat.  Heeft het college reeds nagedacht over een mogelijke bestemming?  Groen in elk geval wel.  Zo bijvoorbeeld is er een tekort aan onderdak voor mensen en gezinnen die plots, om welke reden dan ook, door een crisissituatie zonder dak boven hun hoofd komen te zitten. Ik vermoed dat, gezien de voorgaande bestemmingen, en met name een vormingscentrum met verschillende aparte lokalen en de nog vroegere bestemming waar het dienst deed als woonruimte voor diensthoofd van de Groendienst, dit gebouw voor bewoning in aanmerking kan komen,  met daarenboven een centrale ruimte, een grote keukenruimte enz.  En heel recent nog, vorige week zondag, deed Handmade in Brugge, de oproep naar een ruimte waar plaats is voor creatief ondernemerschap, waar vakmensen van diverse disciplines er hun atelier kunnen hebben, waar ook kruisbestuiving kan plaatsvinden, nieuwe producten kunnen ontstaan uit een combinatie van handwerk en nieuwe technieken, nieuwe materialen, enz...  Wellicht biedt het gebouw ook daarvoor mogelijkheden.  Heeft het bestuur oor voor deze suggesties?  Of heeft het college reeds zelf een schitterend idee wat met dit mooie gebouw, bovendien omgeven door een groene ruimte, zal of kan gebeuren ?   Charlotte Storme Gemeenteraadslid Groen.