Het klavertje vier voor toerisme in Brugge staat stevig maar mist enkele ‘Groen’e blaadjes

31 Augustus 2019

Het klavertje vier voor toerisme in Brugge staat stevig maar mist enkele ‘Groen’e blaadjes

De strategische visienota toerisme, gepresenteerd door Schepen voor Toerisme Philip Pierins en Dhr. Dieter Dewulf, toerismemanager en directeur Visit Bruges, in berek ofte commissie 3, voorafgaand aan de gemeenteraad van 27 augustus ek. hebben we goed doorgenomen en het is een stevig document gebaseerd op een interne en externe analyse van het toerisme in onze stad. Als het ware werd een foto genomen van Brugge op economisch en maatschappelijk vlak om vandaar uit te komen tot een ‘klavertje vier’ van strategische doelstellingen. Accent wordt gelegd op evenwicht, verbinding, aantrekkelijkheid van onze stad én ondernemingszin. De link met het Brugs beleidsplan wordt ook hier doorgetrokken en 7 strategische keuzes werden gemaakt met daaraan gekoppeld prioritaire acties.

Opvallend is ook de aandacht in de evenwichtige analyse voor de bewuste en bezorgde burger die de voordelen van het toerisme ziet en omarmt maar evenzeer bewust is van de nadelen ivm betaalbaar wonen, het verkeer in de binnenstad, het vermijden van de binnenstad omwille van de drukte, enz. Het is positief dat er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen economie en leefbaarheid. Voor Groen is dit essentieel. 

Dat Brugge een ander en eigen accent moet krijgen anders dan andere toeristische steden is een feit en zo onderscheidt dit ‘klavertje vier’ zich vooral ook omdat de visietekst goed onderbouwd en doorsproken is met alle betrokken partijen en stadsdiensten. Het draagvlak is dus groot.  Het klavertje vier kan groeien.

Alhoewel er nog veel werk aan de winkel is bij het uitwerken van de strategische doelstellingen.

Net daar mist het klavertje volgens ons enkele ‘Groen’e blaadjes.

Slechts één prioritair actiepunt verwijst naar de verankering toerisme en milieu: ‘Via gerichte impulsen zullen de partners aangemoedigd worden om hun impact op het milieu te verminderen.’   Een impuls is een aansporing of een aanzet, een prikkel geven maar lijkt ons té weinig ambitieus om te evolueren naar een duurzame en klimaatrobuuste stad zoals het beleidsplan vermeld.  In de klas slechts aanzetten geven bij een bepaalde les is enkel de instap van de les. Een stappenplan met een duidelijk doel, opvolging, een controle en evaluatie zijn verder nodig om de les tot een goed einde te brengen.

Noem het een stappenplan of een actieplan… Dat is ook hier bij dit punt: ‘de impact van toerisme op het milieu’ nodig om nog meer doorgedreven te werken aan klimaat en milieu. Slechts prikkels geven is té vrijblijvend

Voor ons moet de stad ook prioritair de meerwaardezoeker uit eigen land en de buurlanden aantrekken. Toerisme relatief dichtbij huis is immers het meest milieuvriendelijk. Ook de manier van reizen of de mobiliteit van de toerist die Brugge bezoekt is cruciaal. Er moet volop ingezet worden op het reizen met de trein. Daar lezen we niets over. We suggereren om dit op te nemen in het actieplan rond de aandacht voor het milieu en de verankering met toerisme.

Ook een beleid inzake AirBnB staat niet in de nota.

Bruggelingen die een kamer in hun huis hebben en die aanbieden aan toeristen is een goed voorbeeld van deeleconomie. Er moet echter paal en perk worden gesteld aan het verhuren van hele woningen waar men zelf niet eens woont. Dat is oneerlijke concurrentie ten opzichte van onze hotels. Bovendien zet het druk op de woningmarkt.

Dat zijn onze extra blaadjes om dit klavertje vier te ondersteunen én te verfijnen.  We denken dat het heel zeker nog beter zal groeien!

Gemeenteraadslid Karin Robert