Groen Brugge niet te spreken over de kandidatuur van Zeebrugge als overslaghaven van Russisch noordpoolgas

01 Februari 2014

Recent nog liet de Zeehaven van Brugge, bij monde van de voorzitter Renaat Landuyt, weten dat zij uiteraard bezorgd zijn om het milieu. Dit naar aanleiding van de tussenkomst van Sammy Roelant, fractieleider voor Groen, over de beslissing van de Zeehaven van Brugge m.b.t. de omstreden pangasius. "Maar met verbazing lezen we dat diezelfde haven zich nu kandidaat heeft gesteld als overslaghaven voor gas afkomstig uit het Russische noordpoolgebied", meldt Charlotte Storme van Groen. Door de overconsumptie van fossiele brandstoffen smelt het ijs in de Noordelijke IJszee zienderogen. In de voorbije 30 jaar ging niet minder dan ¾ verloren. Dit heeft niet alleen een vernietigende impact op de lokale bevolking en de unieke biodiversiteit (walrussen, ijsberen en narwallen bijvoorbeeld), maar ook op de rest van de wereld. Het ijs aan de Noordpool kaatst immers veel zonnewarmte terug en houdt zo de hele planeet koel en het klimaat onder controle. "Door zich kandidaat te stellen als overslaghaven geeft de Zeehaven van Brugge niet alleen haar goedkeuring aan gasontginning in de Noordelijke IJszee (er wordt een volledig nieuw veld aangeboord), het verleent op die manier rechtstreeks zijn medewerking aan het verder in versneld tempo vernietigen van de ijskap en aan klimaatdestabilisatie", aldus Charlotte Storme. "Ondanks diverse klimaatconferenties slaagt men er op wereldniveau niet in om een halt toe te roepen aan het onverstandig omspringen met de natuurlijke rijkdommen op aarde. Jammer dat tegelijk dient vastgesteld te worden dat er zelfs geen werk van wordt gemaakt op microniveau, terwijl veelal net de beleidsmensen op dit niveau (1) van dichtbij de schadelijke effecten zien (het toenemende aantal zware stormen) en (2) het luidst roepen dat iets moet gebeuren en dit ook met zoveel woorden in hun beleidsplannen inschrijven. De plannen van de haven gaan echter radicaal in tegen de klimaat- en milieudoelstellingen van de Stad Brugge (zie paragraaf 75, 95)", zegt Charlotte Storme. “De haven handelt als cijferfetisjist en wil enkel dat haar tonnages stijgen, maar wat er in de rest van de wereld gebeurt en welke impact hun handelen heeft op het ecosysteem is 'ver-van-mijn-bed-show', het telt voor dit havenbestuur kennelijk niet mee. En dat toonde ze eigenlijk al met de pangasius-affaire", besluit Charlotte Storme. Groen Brugge herhaalt zijn oproep tot het opstellen van een charter voor duurzaam havenbeleid, zoals op de laatste gemeenteraad door Sammy Roelant voorgesteld.