Groen Brugge aanwezig op het burgerinitiatief 'Hart boven Hard'

17 December 2014

Hart boven Hard is een burgerinitiatief dat mensen en organisaties verenigt die zich zorgenmaken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering.Het is een initiatief die zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving verzet.Het burgerinitiatief verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Groen Brugge geeft alle steun en waardering voor deze actie.Groen Brugge was daarom ook in grote getale aanwezig aan het piket nabij de Ezelpoort te Bruggeop de algemene stakingsdag van 15 december '14.Andere keuzes zijn mogelijk dan het beleid die nu door de Vlaamse en federale regering wordtgevoerd.Groen Brugge pleit zoals Groen Nationaal voor een bijdrage van de grootste vermogens.Na een haalbare loopbaan van 42 jaar pensioen voor iedereen.Meer steun voor wie minder vervuilt.En vooral een verdere investering in onze kostbare sectoren als onderwijs en zorg. Groen Brugge wil daarom het 'Hart boven Hard' burgerinitiatief verder blijven steunen.Omdat het anders kan!