Geen vluchtelingenopvang in Zeebrugge? Reconversie Terrein Knaepen moet nu vooruit! (Persmededeling 17-03-2016)

17 Maart 2016

Tussen neus en lippen kondigde Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gisteren op Focus-televisie aan dat er dan toch geen vluchtelingen opgevangen zullen worden in Zeebrugge. Eerder werd het terrein Knaepen hiervoor aangeduid. Nu mag Stad Brugge niet langer talmen met de beloofde reconversie van dit terrein tot groene buffer tussen de stationswijk en de hoogspanningscentrale in Zeebrugge. Als politieke partij die humane waarden als solidariteit hoog in het vaandel draagt, heeft Groen Brugge geen bezwaren tegen het opvangen van vluchtelingen in Brugge. Ook de Breydelstad moet zijn nek uitsteken om mee te helpen aan oplossingen voor het verhoogde aantal asielaanvragen in ons land. Zoals het Brugse OCMW nu al zijn verantwoordelijkheid opneemt. Maar dit voormalige militaire domein leek ons hiertoe helemaal niet geschikt. “In oktober van vorig jaar riepen we de staatssecretaris op om zijn huiswerk opnieuw te maken: gezien de gedeeltelijke humaan-toxische verontreiniging alsook het problematische juridische statuut van dit domein. Dit oude militair domein is namelijk gedeeltelijk ernstig verontreinigd en daardoor bezwaarlijk geschikt te noemen om er gezinnen met kinderen te laten huisvesten,” stelt Sammy Roelant.“Daarenboven is het domein voorwerp van een dadingsovereenkomst tussen Stad Brugge en Elia. Elia heeft die gronden gekocht en moet ze, in samenspraak met Brugge, inrichten als groene, publieke bufferzone tussen de stationswijk en de hoogspanningscentrale, gekend als het Stevin-project. Hierdoor begeeft men zich in juridisch onzeker watertjes zou men hier nog tussentijds een andere bestemming aan geven,” vult Bruno Mostrey aan. Het Stevin-project vordert snel, wat goed is, want noodzakelijk voor de aansluiting van de windmolens in zee. Maar rond de sanering en de inrichting van het Terrein Knaepen is het sindsdien oorverdovend stil. “We vragen om hier terug de schouders onder te zetten. De belofte van het stadsbestuur, bij monde van burgemeester Landuyt en schepen Demon, kan nu niet langer achterwege blijven. De reconversie gebeurt best in samenspraak met de Zeebruggenaren en is een uitgelezen kans om te tonen dat dit stadsbestuur het meent met de leefbaarheid van Zeebrugge,” besluit Bruno Mostrey. Bruno MostreySammy RoelantGemeenteraadsleden Groen Brugge PS: (Pers)teksten uit oktober 2015 waarin we dieper ingingen op de verontreiniging en de juridische bezwaren: Opvang van vluchtelingen in Zeebrugge Staatssecretaris Francken wil vluchtelingen opvangen op verontreinigd terrein