Een korte visie

10 September 2012

Als kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezing, voel ik het als een plicht van transparantie en eerlijkheid om een korte uiteenzetting te geven, over wat naar mijn aanvoelen, het probleem is van onze stad en welke visie ik hier  tegenover wil stellen. Het woordje onze, duidt erop dat de machtsposities en de mandaten binnen een stad enkel in bruikleen ontvangen kunnen worden, om iets terug te doen voor haar burgers. Nooit of ten nimmer mogen zij gebruikt worden als een nieuwe vorm van traditionele macht die in de handen van een select clubje blijft hangen. Jongeren zijn de dragers van onze samenleving op lange termijn. Toch worden jonge mensen en jonge gezinnen onrechtvaardig behandelt in Brugge. Zij krijgen onvoldoende ruimte om te ontwikkelen, te innoveren, te ontspannen en te wonen. De jeugd trekt weg uit de mooiste stad in Vlaanderen, hoe romantisch zij ook mag zijn. De politiek van het voltallige stadsbestuur is gericht op een status quo, als je hard genoeg de ogen sluit is er geen probleem… Zelfs met een zogenaamde "socialistische partij" in het schepencollege. De jongerenvlucht belangt ons allen aan en loopt als een rode draad doorheen de cyclus van het leven. Wordt een bejaard iemand niet geholpen door een jonge verzorger? Draait een gezonde economie niet op creatieve dynamische mensen of een stadsbestuur op nieuwe verse inzichten? Maatregelen als het alcoholverbod genomen door een elitair schepencollege doen dit imago en de horeca uiteraard pijn. Het is objectief duidelijk dat onze stad met een enorm probleem kampt, deze dreigt eenzelfde scenario te ontketenen als in het postmiddeleeuwse Brugge, Bruges la mort. Kijk alsjeblieft eens om u heen. Hoeveel jonge gezinnen wonen er in de binnenstad? Of hoeveel jongeren zie je niet overdag in de binnenstad maar 's avonds in de omliggende gemeenten? Groen is hét alternatief, die de stad, onze stad van dit pad wil afhalen. De partij en ik willen hiervoor vechten. Groen Brugge vraagt u, om samen met ons, mee te werken aan dit project, onze en mogelijks uw visie. Met uw stem willen wij - in plaats van deze te misbruiken zoals de traditionele Brugse partijen doen met hun klassiek machtspel- echt iets doen.  Klaas Janssens, Brugge