Een hotel in de Weylerkazerne? Een oplossing voor het pand, niet voor Brugge.

06 Mei 2013

Enige tijd geleden kondigde stad Brugge aan de oude Weylerkazerne te onteigenen indien de eigenaar er niet snel iets mee zou aanvangen. Op zich is dit na decennia leegstand een stap in de goede richting. Maar nu komt de eigenaar met een voorstel om in het zeer grote pand -- rara -- een hotel te steken. Jong Groen! Brugge verzet zich tegen dergelijke plannen: er is nood aan starterswoningen in Brugge en niet aan bedden voor toeristen. In het voorjaar van 2009 kraakte Jong Groen! Brugge dit pand en organiseerde er rondleidingen en optredens om deze schandalige leegstand aan te kaarten. Al decennia staat dit pand leeg terwijl Brugge kampt met een sterke ontgroening (het wegtrekken van jongeren; dit blijkt onder andere uit de recente woonbehoeftestudie van Brugge). Deze ontgroening is mede het gevolg van het feit dat Brugge de op één na duurste centrumstad is om te wonen. Een huis kopen in Brugge is niet meer betaalbaar en ook de huurprijzen swingen stilaan de pan uit. Tevens staat in de rand van Brugge de open ruimte continu onder druk om gezinswoningen bij te bouwen. Een extra aanbod van betaalbare woningen in de Brugse binnenstad is dus meer dan welkom. Jong Groen! Brugge suggereerde toen, en doet dat nu opnieuw, dat het stadsbestuur hier starterswoningen (dat zijn woningen met een beperkte huurprijs voor jongeren) zou vergunnen. Dus geen hotel: er zijn al genoeg slaapgelegenheden voor toeristen in Brugge, zeker als je dit in contrast ziet met de problemen van ontgroening van de Brugse binnenstad. “Het voorstel van de huidige eigenaar om er een hotel met o.a. 88 kamers in te steken, is een oplossing voor het leegstaande gebouw, maar het is geen oplossing voor Brugge,” aldus Bruno Mostrey van Jong Groen! Brugge. “Hier een hotel tolereren, is een slag in het gezicht van alle Bruggelingen die hopeloos op zoek zijn naar een eigen stekje in Brugge en nu noodgedwongen wegtrekken naar andere steden.” Stad Brugge mag daarom geen hotel vergunnen in deze gebouwen, maar enkel woningen zoals studio’s, bescheiden appartementen en starterswoningen. Jong Groen! Brugge hoopt dat het huidige stadsbestuur deze kans om de ontgroening en de betaalbaarheid van wonen in Brugge aan te pakken met beide handen grijpt en niet andermaal kiest voor de snelle schone schijn. Bruno Mostrey Jong Groen! Brugge 0478 304341 Artikel uit Nieuwsblad.be over de kraakactie van Jong Groen! Brugge, maart 2009: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=KE27PNJ0