Een fietsvriendelijk Brugge... Het kan nog beter!!

17 Augustus 2012

Omdat ik bezorgd ben om uw verkeersveiligheid en vooral dat van onze jongeren probeer ik analyses te maken van enkele 'verwarrende' verkeerspunten. Op dit ogenblik concentreer ik me op het kruispunt Doornhut - Brieversweg te Sint-Kruis. Ik woon in Male, Sint-Kruis en dagelijks passeer ik langs dit kruispunt.  Vaak is dit kruispunt 'niet duidelijk' merk ik voor de weggebruikers. Daarom.... heb ik uw hulp nodig.  Om dit onder voldoende aandacht te brengen van ons stadsbestuur vraag ik uw mening.  Kent u het kruispunt? Passeert u daar wel eens of bent u ook een bewoner van Sint-Kruis of Male?  Dan kan u deze korte online enquête invullen.  Het kost u slechts enkele minuutjes. Uw mening is wat telt. Ook uw suggesties. Klik daarom op onderstaande link. http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=112618  Deze analyse en uw mening krijgen zeker de nodige aandacht.  We plaatsen de resultaten via de pers in de kijker en plannen hierbij nog een verdere actie. Ik hoop hiermee vooral de aandacht te vestigen op verkeersituaties die nog kunnen verbeteren ten voordele van u, weggebruiker en vooral ten voordele van de jongeren. Omdat Groen Brugge een verkeersvriendelijk en fietsvriendelijk beleid in Brugge wil die openstaat voor voortdurende verfijning! KVWVL 24/08/2012   Persbericht Het Nieuwsblad 11/09/2012 : Wel of geen parkeerlichten? dinsdag 11 september 2012, 03u00 Auteur: rso SINT-KRUIS - De partijen Groen en PVDA zijn gestart met een enqûete over verkeerslichten op het kruispunt van de Brieversweg met de Doornhut. Beide partijen zijn van mening dat de driekleurige verkeerslichten zouden moeten functioneren zoals vroeger. Het kruispunt is volgens heel wat gebruikers te gevaarlijk. Volgens Karin Robert, ondervoorzitter van Groen, hebben al 57 omwonenden de rondvraag ingevuld. Daaruit blijkt dat 82,14% van de ondervraagde mensen de driekleurige verkeerslichten terug wil. Groen en PVDA zullen op 15 september een actie houden op het kruispunt. Ook het Studie en Aktiekomitee van Sint-Kruis heeft al gepleit voor de lichten. Reageer op dit artikel Op 11 september 2012 om 18u49, zei Karin Robert: Ondertussen vulden al ongeveer 170 gezinnen, mindervaliden,fietsers, ... onze enquête in. Daaruit blijkt dat 87,28% de verkeerslichten terug wil. Heel duidelijke cijfers!! Er werden een aantal alternatieven voorgesteld door de omwonenden: een lus in het wegdek die de lichten activeert, een duidelijke wegmarkering van omgekeerde witte driehoeken (duidelijk aangeven van voorrangsweg), een rotonde of ovonde, een voorsorteerstrook voor fietsers, een fietspad in de Brieversweg,... Telkens waardevolle voorstellen vinden we. Wij pleiten, in naam van velen, voor een 'duidelijk' kruispunt met altijd werkende verkeerslichten!! Hopelijk wordt de burger 'gehoord'!!   Zaterdag 15 september '12: huis-aan-huis-actie inwoners Male ivm resultaten enquête. Maandag 17 september '12: open brief aan burgemeester en schepenen en pers werd                                                           verstuurd ivm resultaten en besluiten en met de vraag zich                                                          dringend over deze kwestie te buigen.                                                          (Zie hieronder)                                              KVWVL 28/09/12 Zie ook: http//www.facebook.com/GroenEnVerkeersveiligheidInBrugge