Volgens Karin Robert, ondervoorzitter van Groen, hebben al 57 omwonenden de rondvraag ingevuld. Daaruit blijkt dat 82,14% van de ondervraagde mensen de driekleurige verkeerslichten terug wil. Groen en PVDA zullen op 15 september een actie houden op het kruispunt. Ook het Studie en Aktiekomitee van Sint-Kruis heeft al gepleit voor de lichten.