Dag van de Zorg, 17 maart '13: OCMW raadslid op bezoek in dienstencentrum 'Ter Leyen'

18 Maart 2013

Op de Dag van de Zorg, 17 maart '13 en na bijna 3 maand OCMW raad, een stand van zaken.... De verkennende ronde bij de verschillende OCMW diensten, verenigingen verbonden aan het OCMW gaat verder. Ondertussen vallen een aantal punten op.   De armoede in Brugge blijft stijgen. Het aantal mensen dat in Brugge onder de armoedegrens leeft is groot.De stapel dossiers bij de dienst schuldbemiddeling is enorm.Zelfs een groot aantal jongeren, leeftijd tussen 18 en 25 jaar, komen al vroeg in zware geldnood en hebben een leefloon nodig.Zie ook hier het hoge aantal aanmaningen bij niet betalingen van rekeningen bij een aantal OCMW diensten dat blijft oplopen.Bij deze gegevens wil ik alvast een voorstel uitwerken voor een betere uitbouw van de preventieve aanpak bij budgetbeheer.   De Woonzorgcentra (WZC) worden aangepakt, vernieuwd, verbouwd. Zo bijvoorbeeld 'Ter Boomgaard' te Sint-Michiels.Er wordt dit jaar gestart met een nieuw Woonzorgcentrum, WZC Ter Potterie.Investeringen die hoog oplopen maar noodzakelijk zijn wil men enerzijds aan de stijgende plaatsaanvragen(ingevolge ouder wordende Brugse bevolking) kunnen voldoen en anderzijds aan de nieuwe normen voor WZC vanuit de federale regering.Vanuit het Bijzonder Comité Seniorenzorg volg ik deze dossiers verder op.   Hierbij aansluitend vind ik het nieuw opgestart project: 'Opstart woonzorgnetwerk' te Assebroek een mooie uitdaging voor het OCMW.Het project zou een 24u/24u helpdesk verzorgen voor mensen met vragen rond wonen, zorg, gezondheid.Dit project in combinatie met de medewerking van een coördinerend arts sluit heel goed aan bij het standpunt en pleidooi van Groen voor een buurtgerichte aanpak en een wijkgezondheidscentrum.   De vereniging Ons Huis werd ook aan de raadsleden voorgesteld.Een vereniging die ondersteuning en een dagaanbod biedt aan personen met een verstandelijke handicap of met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).De vereniging levert prachtig werk en is gesitueerd langs de Sint-Annarei te Brugge.Bij de dienst is de groter wordende vraag voor ondersteuning opvallend. Meer ruimte is nodig en aanpassingswerken dienen te worden  uitgevoerd. Als OCMW raadslid neem ik ook het 'Ons Huis' dossier erg ter harte. (Zie PS onderaan)    Donderdag ek., 28.03.2013, maken de raadsleden kennis met 't Spoor, een samenwerking rond Preventie in het kader van Onderwijs en Opvoeding, Regio Brugge.Wegens mijn achtergrond en grondige kennis van het onderwijs kijk ik uit naar de verschillende projecten die de vereniging zal voorstellen.'t Spoor wil bijdragen om jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling. Daarom biedt de vereniging drie projecten aan: de Opvoedingswinkel, het project 't Scharnier (studiebegeleiding aan huis), het project Blink (time-out project).Ook hier liggen vast en zeker uitdagingen voor dit Groene OCMW raadslid. Graag tot een volgende update. Ondertussen kan u mij steeds bereiken voor vragen rond één van bovenstaande thema's of projecten op het volgende mailadres: [email protected]   PS. Op 29 maart '13 eerstkomende steun ik de vereniging ‘Ons Huis’ alvast met mijn deelname aan de manillenkaarting. U komt toch ook?