Cohousing in Sint-Pieters?

11 Augustus 2012

Stad Brugge werkt momenteel aan het omvormen van de oude site van drukkerij Catherine Press naar woonzone ter hoogte van Tempelhof. Het fabriekspandje aan de straatkant is beschermd en moet dus behouden blijven. Dit lijkt me een ideale locatie voor cohousing. Dat is een manier van wonen waarbij verschillende gezinnen een stuk grond delen waarop ze toch elk hun eigen woning en dus privacy hebben. Een grote tuin en een pand met polyvalente ruimte met keuken, thuiswerkkantoor, wasplaats,… worden gedeeld. Auto’s worden op een parkeerplaats aan de rand gehouden, zodat het wijkje autovrij is. Het terrein ligt niet te ver van het centrum, dicht bij een groot aanbod winkels, scholen, parkjes,… Het beschermde fabriekspandje kan als gemeenschappelijke ruimte dienen. Stad Brugge zou de grond moeten aankopen en via recht van opstal en erfpacht aan de Cohousers ter beschikking stellen. Zo kan het project betaalbaar gehouden worden.