Brugge kreeg in 2018 het label kind- en jeugdvriendelijke stad. Meer kinder- en jongerenparticipatie en grotere kind-betrokkenheid binnen een sterke visie is dan een must.

20 November 2019

Brugge kreeg in 2018 het label kind- en jeugdvriendelijke stad. Meer kinder- en jongerenparticipatie en grotere kind-betrokkenheid binnen een sterke visie is dan een must.

20 november is de internationale dag van de rechten van het kind. In het Kinderrechtenverdrag verwijst artikel 12 naar het recht op participatie voor alle kinderen.  Het zegt dat elk kind het recht heeft om voor zichzelf op te komen, om mee te praten en te kunnen beslissen over dingen die het belangrijk vindt.

Groen Brugge pleit hierbij voor meer zichtbare participatie voor kinderen en jongeren in onze stad. Brugge heeft trouwens ook sedert 2018 het label kindvriendelijke stad. Dit verwezenlijken via een duidelijke visie en structureel plan is dan een must, vindt Karin Robert, gemeenteraadslid Groen Brugge. Vertrekken vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren is belangrijk. Er moet meer ruimte gemaakt worden om ideeën of initiatieven van kinderen en tieners mee te ondersteunen. Er zijn behoorlijk veel kansen en mogelijkheden om dit te verwezenlijken.

  • Een kindergemeenteraad of tienerraad kan thema’s of vraagstukken op regelmatige basis aan kinderen of jongeren voorleggen en aftoetsen. Heel wat gemeentes en steden hebben al een   kindergemeenteraad of starten er één op.
  • Bevraging van tieners kan via hun GSM. Er bestaan bepaalde apps om stellingen voor te leggen en cijfermateriaal te verzamelen om daarna de resultaten te bespreken.
  • Met online enquêtes kan je veel tieners bereiken en breed bevragen.
  • Actiegroepen van jongeren kunnen geleid worden opgericht en uitgewerkt.
  • In gesprek gaan met burgemeester of schepenen en ambtenaren is aangewezen: in real life of via een zelfgemaakt filmpje waarin de jongeren hun noden verwoorden
  • ..…

Het gaat er om dat kinder – en jongerenparticipatie structureel wordt verankerd binnen een duidelijke visie en gestructureerde aanpak. Dit mag niet meer vrijblijvend zijn.Er zijn trouwens heel wat instellingen die de jeugddienst en de schepen van jeugd hierbij kunnen ondersteunen: Bataljong, het Vlaams Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten, Kind en Samenleving, de kinderrechtencommissaris zelf, enz.

Over kinderen en jongeren praat je niet. Je praat mét hen, aldus Robert.

Karin Robert