Gerda Schotte

Gerda Schotte

Gerda Schotte

Ik ben Gerda Schotte, ik woon in Brugge en ben provincieraadslid voor Groen. Ik was in het verleden ook gemeenteraadslid voor Groen in Brugge.

Ik ben 62 jaar en sinds een jaar met pensioen. Ik heb meer dan 25 jaar gewerkt als inspecteur bij Zorginspectie. Ik deed inspecties in welzijnsvoorzieningen in de regio zoals woonzorgcentra, instellingen voor bijzondere jeugdzorg.

Sinds begin 2018 is het provinciebestuur enkel nog bevoegd voor de zogeheten ‘grondgebonden materies’ dat wil zeggen o.a. toerisme, ruimtelijke ordening, landbouw, economie, mobiliteit, wonen enz.

Op deze terreinen proberen wij met Groen het verschil te maken of toch andere accenten te leggen.

Wij dringen aan op meer fietspaden zowel voor recreatieve fietsers als voor het woon-werkverkeer. Maar ook het meten van de kwaliteit van de fietspaden is van belang. Een hobbelig fietspad zet niet aan tot meer fietsen, integendeel.

Het behoud van open ruimte is één van onze prioriteiten. Met de betonstop moet men niet wachten tot 2040. Nu wordt er nog steeds open ruimte en dan vooral landbouwgrond en groene ruimte ingenomen door industrie en wonen.

Ook de provincie kan hier een rol in spelen bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Meer natuur voorzien en landbouwgrond ongemoeid laten, dat is wat wij willen.

Het zou ook het probleem van wateroverlast voor een deel oplossen. Als je de bodem steeds meer verhard dan kan het water er niet meer doorsijpelen en krijg je overstromingen in straten en huizen, iets wat toch niemand wil meemaken.

De provinciedomeinen zoals het Zwin en Bulskampveld in onze regio zijn het visitekaartje bij uitstek voor het provinciebestuur. En terecht, men kan er ontspannen in een groene omgeving en zo tot rust komen. Wij pleiten er dan ook voor om de provinciedomeinen uit te breiden zodat recreatie en natuur beide tot hun recht kunnen komen. Nu is het soms zo dat door overmatig gebruik door wandelaars en fietsers de natuur en de biodiversiteit wat in de verdrukking komt. Dus grotere domeinen voor meer natuur en meer recreatie.

Wij als Groen zijn natuurlijk ook in hoge mate geïnteresseerd in wat de provincie doet op het gebied van klimaat. Haalt de provincie de klimaatdoelstellingen voor haar eigen gebouwen, wordt de provincie CO2 neutraal ? Wij volgen het klimaatbeleid nauw op. We willen ook dat de provincie de omschakeling naar ‘schone’ energie meer stimuleert door mee te zoeken naar plaatsen waar windmolens kunnen gezet worden. Deze energiesector kan ook een economische troef zijn voor onze provincie.

Wij willen dus dat onze provincie een gezonde en leefbare provincie is waar het goed wonen is voor iedereen.

Gerda Schotte

46ste plaats

Ik ben Gerda Schotte, ik woon in Brugge en ben provincieraadslid voor Groen. Ik was in het verleden ook gemeenteraadslid voor Groen in Brugge.

Ik ben 62 jaar en sinds een jaar met pensioen. Ik heb meer dan 25 jaar gewerkt als inspecteur bij Zorginspectie. Ik deed inspecties in welzijnsvoorzieningen in de regio zoals woonzorgcentra, instellingen voor bijzondere jeugdzorg.

Sinds begin 2018 is het provinciebestuur enkel nog bevoegd voor de zogeheten ‘grondgebonden materies’ dat wil zeggen o.a. toerisme, ruimtelijke ordening, landbouw, economie, mobiliteit, wonen enz.

Op deze terreinen proberen wij met Groen het verschil te maken of toch andere accenten te leggen.

Wij dringen aan op meer fietspaden zowel voor recreatieve fietsers als voor het woon-werkverkeer. Maar ook het meten van de kwaliteit van de fietspaden is van belang. Een hobbelig fietspad zet niet aan tot meer fietsen, integendeel.

Het behoud van open ruimte is één van onze prioriteiten. Met de betonstop moet men niet wachten tot 2040. Nu wordt er nog steeds open ruimte en dan vooral landbouwgrond en groene ruimte ingenomen door industrie en wonen.

Ook de provincie kan hier een rol in spelen bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Meer natuur voorzien en landbouwgrond ongemoeid laten, dat is wat wij willen.

Het zou ook het probleem van wateroverlast voor een deel oplossen. Als je de bodem steeds meer verhard dan kan het water er niet meer doorsijpelen en krijg je overstromingen in straten en huizen, iets wat toch niemand wil meemaken.

De provinciedomeinen zoals het Zwin en Bulskampveld in onze regio zijn het visitekaartje bij uitstek voor het provinciebestuur. En terecht, men kan er ontspannen in een groene omgeving en zo tot rust komen. Wij pleiten er dan ook voor om de provinciedomeinen uit te breiden zodat recreatie en natuur beide tot hun recht kunnen komen. Nu is het soms zo dat door overmatig gebruik door wandelaars en fietsers de natuur en de biodiversiteit wat in de verdrukking komt. Dus grotere domeinen voor meer natuur en meer recreatie.

Wij als Groen zijn natuurlijk ook in hoge mate geïnteresseerd in wat de provincie doet op het gebied van klimaat. Haalt de provincie de klimaatdoelstellingen voor haar eigen gebouwen, wordt de provincie CO2 neutraal ? Wij volgen het klimaatbeleid nauw op. We willen ook dat de provincie de omschakeling naar ‘schone’ energie meer stimuleert door mee te zoeken naar plaatsen waar windmolens kunnen gezet worden. Deze energiesector kan ook een economische troef zijn voor onze provincie.

Wij willen dus dat onze provincie een gezonde en leefbare provincie is waar het goed wonen is voor iedereen.