Erik Ver Eecke

Erik Ver Eecke

Erik Ver Eecke

Ik ben 73 jaar en woon in Sint-Andries.

Wie ik ben :
Voorzitter milieuvereniging Groen vzw, stichter van de eerste Brugse Groene Lijst in dec. 1978, redacteur milieutijdschrift De Spiraal, activist voor een betere ruimtelijke ordening, langeafstandsfietser.

Sedert 1978 kom ik in de partijpolitiek op voor een menswaardiger,  leefbare en duurzame samenleving.

​Mijn engagement gaat ook uit naar de milieubeweging, waar ik mij vooral inzet voor een betere ruimtelijke ordening.

​De versnippering van de open ruimte en de verdere aftakeling van het noodzakelijke groen dat onze leefkwaliteit op peil houdt en de klimaatopwarming vertraagt, moeten worden gestopt.

​Alleen de partij Groen steunt in Brugge consequent het behoud van de open ruimten, waarvan meer dan 200 ha bedreigd zijn,  in de vruchtbaarste landbouwgronden en in de zuidelijke Groene Gordel.

​Stemmen voor groen is stemmen voor een betere toekomst.

​(Want #hetkananders)

Erik Ver Eecke

45ste plaats

Ik ben 73 jaar en woon in Sint-Andries.

Wie ik ben :
Voorzitter milieuvereniging Groen vzw, stichter van de eerste Brugse Groene Lijst in dec. 1978, redacteur milieutijdschrift De Spiraal, activist voor een betere ruimtelijke ordening, langeafstandsfietser.

Sedert 1978 kom ik in de partijpolitiek op voor een menswaardiger,  leefbare en duurzame samenleving.

​Mijn engagement gaat ook uit naar de milieubeweging, waar ik mij vooral inzet voor een betere ruimtelijke ordening.

​De versnippering van de open ruimte en de verdere aftakeling van het noodzakelijke groen dat onze leefkwaliteit op peil houdt en de klimaatopwarming vertraagt, moeten worden gestopt.

​Alleen de partij Groen steunt in Brugge consequent het behoud van de open ruimten, waarvan meer dan 200 ha bedreigd zijn,  in de vruchtbaarste landbouwgronden en in de zuidelijke Groene Gordel.

​Stemmen voor groen is stemmen voor een betere toekomst.

​(Want #hetkananders)