Bruno Van Imschoot

Bruno Van Imschoot

Bruno Van Imschoot

Voor een menselijker, eerlijker, gezonder Brugge

Als welzijnswerker en ecologische tuinaannemer zijn mijn speerpunten:

  1. Meer biodiversiteit en bomen in Brugge, ruimte scheppen voor meer volkstuinen en collectieve ecologische bloemen- en groentetuinen met begeleiding, en aanbieden van bestaande, respectievelijk creëren van stilteplekken en nieuwe stiltesites in Brugge en omgeving.
  2. Daar betaalbare woningen schaarser en schaarser worden is er dringend een actieplan nodig
  3. Graag wil ik de internationale 'Vredesvlam' brengen naar Brugge. Zo wordt Brugge niet alleen een (vrijblijvende) historische kunststad doch ook een stad van de vrede. Dit met jaarlijkse evenementen en acties. In dit kader kunnen alle Bruggelingen de kans krijgen om zich geweldloze communicatie eigen te maken, in samenwerking met onderwijs en vormingsinstellingen.
  4. Ateliers en tijdelijk lege panden als werk- en expositieruimtes ter beschikking stellen voor (jonge) kunstenaars.
  5. Er moet dringend iets gedaan worden aan de geluidsoverlast van de invalswegen, wegens vooral een te hoge snelheid van het verkeer. Denk aan de deelgemeenten Sint-Pieters, Kristus-Koning, Sint-Michiels etc...
Bruno Van Imschoot

20ste plaats

Voor een menselijker, eerlijker, gezonder Brugge

Als welzijnswerker en ecologische tuinaannemer zijn mijn speerpunten:

  1. Meer biodiversiteit en bomen in Brugge, ruimte scheppen voor meer volkstuinen en collectieve ecologische bloemen- en groentetuinen met begeleiding, en aanbieden van bestaande, respectievelijk creëren van stilteplekken en nieuwe stiltesites in Brugge en omgeving.
  2. Daar betaalbare woningen schaarser en schaarser worden is er dringend een actieplan nodig
  3. Graag wil ik de internationale 'Vredesvlam' brengen naar Brugge. Zo wordt Brugge niet alleen een (vrijblijvende) historische kunststad doch ook een stad van de vrede. Dit met jaarlijkse evenementen en acties. In dit kader kunnen alle Bruggelingen de kans krijgen om zich geweldloze communicatie eigen te maken, in samenwerking met onderwijs en vormingsinstellingen.
  4. Ateliers en tijdelijk lege panden als werk- en expositieruimtes ter beschikking stellen voor (jonge) kunstenaars.
  5. Er moet dringend iets gedaan worden aan de geluidsoverlast van de invalswegen, wegens vooral een te hoge snelheid van het verkeer. Denk aan de deelgemeenten Sint-Pieters, Kristus-Koning, Sint-Michiels etc...