Groen Brugge

hou contact

Recente blogartikels

Groen vraagt meer hondenweides in Brugge

Groen Brugge - 27-09-2013

Een goed jaar geleden opende het Agentschap natuur en bos (ANB) een zwemvijver voor honden in Ryckevelde met bijhorende losloopweide. Het was een instant-succes. De bezetting van de Zwemvijver is heel intensief en mensen komen van heinde en verre. Zowel qua dierenwelzijn als om het sociaal weefsel te versterken is dit een goed initiatief. Het geheel wordt overigens goed onderhouden door de vrijwillige inspanningen van de gebruikers. Groen Brugge vraagt aan het stadsbestuur om het initiatief uit te breiden.

verder lezen

Een zadenbib voor Brugge

Groen Brugge - 18-09-2013

Iets minder dan een jaar geleden ging in Londerzeel de eerste Zadenbib van start in samenwerking met Mijntuin.org en Velt. Het idee komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten waar de zadenbibs ondertussen wijd verspreid zijn. Groen Brugge wil ook in Brugge een zadenbib.

verder lezen

Groen OCMW-raadslid Karin Robert geeft de fakkel door aan Philip Blondeel

Groen Brugge - 16-09-2013

Op 22 augustus 2013 nam Karin Robert, OCMW-raadslid voor Groen Brugge, voor de laatste maal deel aan de Brugse OCMW-raad. Na deze OCMW-raad diende zij omwille van professionele redenen haar ontslag in. Philip Blondeel neemt de fakkel van Karin over.

verder lezen

Duiktoren Olympia moet behouden blijven

Groen Brugge - 16-09-2013

 

Het nieuwe provinciaal zwembad op de Olympiasite zal niet langer een duiktoren bevatten. Omwille van besparingsmaatregelen zal de provincie een bad op 3 meter diepte bouwen en niet langer op 5 meter. Groen pleit voor het behoud van de duiktoren.

verder lezen

Zwitserse luchtkastelen in Brussel en Brugge

Groen Brugge - 27-06-2013

Een schimmige Zwitserse investeringsmaatschappij houdt al jaren lokale besturen in Brussel en Brugge aan het lijntje. Groen en Ecolo doorprikken de ballon. Ze vragen onteigening en een nuttige herbestemming.

verder lezen

Groen Brugge krijgt gelijk van Raad van State betreffende Klein Appelmoes

Groen Brugge - 13-06-2013

In het Grup Brugge afbakening stedelijk gebied, had het stadsbestuur plannen om het natuurgebied Gemeneweidebeek in Assebroek op te splitsen en deels als woongebied in te richten. Er zou een verkaveling komen van 233 bijkomende woningen. Samen met de buurtbewoners trok Groen Brugge naar de raad van state om dit aan te vechten. Ondanks negatief advies van de auditeur eerder wordt het Grup voor dit deelgebied (Ryckevelde-Gemeneweidebeek) nu vernietigd.

 
verder lezen

Duidelijkheid gevraagd omtrent toerismebeleid

Groen Brugge - 06-06-2013

Naar aanleiding van de beleidsnota sprak Groen Brugge met verschillende actoren uit het veld. Unaniem vonden ze het toerismeluik in het beleidsplan ondermaats: te vaag, te beperkt, geen visie en een ontkenning van de reële uitdagingen. Bovendien maken de betrokkenen zich zorgen over de onduidelijke bevoegdheidsverdelingen en de afwezigheid van de eindverantwoordelijke.

verder lezen

van belangenvereniging voor grootgrondbezitters tot natuurvereniging in 1 stap

Groen Brugge - 04-06-2013

Vanavond beslissen we over samenstelling van de Gecoro. De belangrijke adviesraad die de ruimtelijke ordening adviseert. Groot was onze verbazing met Groen toen bij de samenstelling en toelichting bleek dat niet langer de minaraad (de mileu- en natuurraad) een afgevaardigde mocht zenden maar dat het college in de plaats gekozen had voor de vereniging Landelijk Vlaanderen, een belangenverening voor grootgrondbezitters.  

verder lezen

Verstandige Laloo volgt Groen Brugge in stadiondossier

Groen Brugge - 03-06-2013

Gisteren stelde schepen van financiën Boudewijn Laloo dat de beste piste voor onze voetbalclubs een vernieuwd Jan Breydelstadion is. Groen Brugge stelt vast dat daarmee eindelijk de stem van het verstand meer en meer de bovenhand begint te halen op de emotie en op commerciële belangen van enkelingen. 

verder lezen

Close, but no cigar

Groen Brugge - 29-05-2013

Trots op de toekomst. Dat was de slogan waarmee Groen Brugge naar de verkiezingen trok in 2012. Wij stelden dat het dringend tijd was om op een rationele, onderbouwde manier de grote uitdagingen van de toekomst voor Brugge aan te pakken. Toen het beleidsakkoord tussen CD&V en SP-a een Toekomstakkoord werd genoemd waren we hoopvol gestemd. Hoe zit het nu met de concrete uitwerking in dit beleidsplan? Groen Brugge bekijkt het met gemengde gevoelens: het origineel blijkt toch nog altijd beter dan het kopie.

verder lezen

Stakingsaanvraag van de politie in Brugge, terecht of niet?

Groen Brugge - 20-05-2013

De Brugse politievakbonden VSOA en NSPV dienden een stakingsaanzegging in. Ze hebben een aantal klachten gaande van het uitblijven van een organigram over het nieuwe politiegebouw tot bepaalde overplaatsingen. Groen Brugge meent dat een aantal van de klachten zeker een grond hebben, maar dat het verhaal twee kanten heeft.

verder lezen

Groen Brugge wil opstart fietspoolbeleid

Groen Brugge - 20-05-2013

Dagelijks maken in Brugge zo'n 29.000 leerlingen uit het lagere en het secundair onderwijs de verplaatsing van huis naar school. Te veel van deze verplaatsingen gebeuren met de wagen. Daar moet verandering in komen.

verder lezen

Een duurzaam beheer voor Interbad

Groen Brugge - 02-05-2013

Interbad leidt elk jaar opreationele verliezen. Een nieuwe beheerscultuur en duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan gezonde jaarrekeningen. Tussenkomst in de gemeenteraad van 29/05/2013

verder lezen

Plastic Soep

Groen Brugge - 30-04-2013

Jaarlijks komt vier miljoen ton plastic in  Zee terecht. Plastic is nauwelijks af te breken en blijft zo'n duizend jaar. Brugge heeft veel van de Zee gekregen en heeft een voorbeeld rol als beschermer er van. Word Brugge de eerste plasticvrije stad?

verder lezen

sociaal economisch congres van Groen gaat door in Brugge.

Groen Brugge - 01-04-2013

Bij de verkiezingen van 2014 zal Groen sterk inzetten op de sociaal-economische thema's. Werk en ondernemen, fiscaliteit, loopbanen en klimaat en gezondheid zullen daarbij centraal staan. Dit congres zal doorgaan in het KHBO op 19 en 20 oktober. Er worden zo'n 1000 groenleden, sympathisanten en middenvelders verwacht.

verder lezen
recentere artikels oudere artikels