Groen Brugge

hou contact

Recente blogartikels

Een hotel in de Weylerkazerne? Een oplossing voor het pand, niet voor Brugge.

Groen Brugge - 23-12-2011

Enige tijd geleden kondigde stad Brugge aan de oude Weylerkazerne te onteigenen indien de eigenaar er niet snel iets mee zou aanvangen. Op zich is dit na decennia leegstand een stap in de goede richting. Maar nu komt de eigenaar met een voorstel om in het zeer grote pand -- rara -- een hotel te steken. Jong Groen! verder lezen

OCMW Brugge moet sociaal woonproject maken in de Dampoortstraat

Groen Brugge - 19-12-2011

Uit de recent gepubliceerde Stadsmonitor blijkt nogmaals dat Brugge de duurste stad is om te wonen. Groen! Brugge haalde in het verleden reeds meerdere malen aan dat de stad een belangrijke rol te spelen heeft in het betaalbaar houden van de stad voor Bruggelingen. Zo dient er zich nu een concrete mogelijkheid aan voor de stad. verder lezen

Hybride luchtschepen: een extra manier om Zeebrugge te ontsluiten met tal van voordelen.

Groen Brugge - 19-12-2011

De klimaatverandering en de dreigende schaarste aan petroleum en bijhorende prijsstijgingen zorgen ervoor dat er binnen de luchtvaart een wedloop aan de gang is voor de ontwikkeling van hybride luchtschepen. Ook voor het goederenvervoer komen er baanbrekende toepassingen aan. verder lezen

de eerste verkiezingsstunt

Groen Brugge - 19-12-2011

Na 5 jaar als schepen van woonbeleid stelt Mercedes Van Volcem vast dat haar beleid gefaald heeft: slechts 16% van de inwoners van de binnenstad zijn jonge gezinnen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de veel te dure prijzen voor woningen in Brugge, en dat geldt nog meer voor de binnenstad. verder lezen

Klein Appelmoes dan toch in een bouwproject gegoten

Groen Brugge - 18-11-2011

De Brusselse architect Peter Swinnen geeft straks Klein Appelmoes een nieuw uitzicht. Een ‘belangrijk’ bouwproject wordt aangekondigd in dit natuurgebied. Klein Appelmoes is een onbebouwd stuk unieke natuur dat als waterbuffer dient voor de 50 hectaren er rond. De bouwdrang van de Vlaamse overheid is duidelijk erg groot. verder lezen

Auditeur Raad van State adviseert schorsing in procedure voetbalstadion

Groen Brugge - 18-11-2011

De auditeur van de Raad van State treedt Groen! bij in haar bezwaren tegen het nieuwe voetbalstadion in Chartreuse. Groen! Brugge, Oostkamp en Zedelgem startten samen met een aantal buurtbewoners een procedure bij de Raad van State tegen het GRUP Brugge, waarvan het voetbalstadion deel uitmaakt. De zaak valt te pleiten op zitting van de raad van state 16 september aanstaande. verder lezen

Groen! steunt wetsvoorstel om spelende kinderen niet langer als overlast te beschouwen.

Groen Brugge - 18-11-2011

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak omtrent kinderopvang Pietje Pek in Brugge was er al heel wat te doen. De succesvolle betoging vandaag, maar ook de petities en de facebookgroep tonen dat de uitspraak een gevoelige snaar geraakt heeft in de samenleving. verder lezen

Weerslag op de financiën van de stad Brugge van de perikelen met Dexia en de Gementelijke Holding

Groen Brugge - 18-11-2011

Brugge, woensdag 19 oktober 2011

Geacht college

De laatste weken zijn de moeilijkheden rond Dexia en de Gemeentelijke Holding niet meer uit het nieuws te denken. verder lezen

Appartementsgebouw met antennes ingebouwd in de muren

Groen Brugge - 18-11-2011

Brugge, woensdag 19 oktober 2011

Geacht college

Op 9 mei 2011 stelde ik een schriftelijke vraag aan het college met als titel "Bouwvergunning Groen Brugge nv van 19/10/2007".

Op vandaag, 19/10/2011 heb ik nog steeds geen antwoord op deze schriftelijke vraag.  Vijf maand lijkt me lichtelijk te veel van het goede, mede door het feit dat ik meerdere keren aangedrongen heb op een antwoord, maar zelfs op dit aandringen geen antwoord kreeg. verder lezen

verkaveling Puyenbroek Sint-Kruis

Groen Brugge - 18-11-2011

Brugge, woensdag 19 oktober 2011

Geacht college,

Op donderdag 25/08/2011 heeft een aannemer de werken gestart op de goedgekeurde verkaveling Puyenbroek te Sint-Kruis.

Van meet af aan zagen de omwonenden dat de vergunning met de voeten werd getreden: er werden bomen gekapt die behouden moesten worden. verder lezen

Burgemeester kan meer doen

Groen Brugge - 05-10-2011

Vorige week besliste de rechter dat kinderopvang Pietje Pek geen flexibele uren meer kon openblijven. Pietje Pek maakte duidelijk dat ze er in dat geval het bijltje bij zouden neerleggen en sluiten. Het siert burgemeester Moenaert dat hij naar een oplossing zocht en die vond in de voormalige Kazerne in de Peterseliestraat. Toch kan de burgemeester veel meer doen.

verder lezen

Fietsstallingen tijdens de zaterdagmarkt

Groen Brugge - 05-10-2011

Enige context: Als je het fietsen wilt stimuleren in Brugge dan moet je er voor zorgen dat er voldoende fietsaccommodatie voor handen is.  Dit is zeker niet het geval op het Beursplein tijdens de zaterdagmarkt.  Vele tientallen fietsers kunnen tijdens hun marktbezoek hun fiets niet stallen in de daardoor voorziene stalling.  Er zijn verder lezen

Brugge moet economie rond creatieve ICT stimuleren met open data

Groen Brugge - 10-09-2011

Onze stad telt tal van jonge, creatieve ICT-bedrijven. Enkelen daarvan vestigden zich in het centrum, zoals onlangs webontwikkelaars Duo, Pureplexity en Treeview en spelletjesontwikkelaar Newfort. Groen! verder lezen

Een ‘Meet en Greet’ met Wouter Van Besien

Groen Brugge - 03-09-2011

De sociale netwerksite Facebook is immens populair.  Ook bij politieke partijen.   De Facebookgroep van Groen! groeit verder aan en dat mocht gevierd worden.  In mei 2011 telde de FB groep van Groen! 9000 leden. 

verder lezen

"Het stadsbestuur laat zijn inwoners in de steek."

Groen Brugge - 01-08-2011

In 2010 steeg de gemiddelde prijs voor de aankoop van een gewone woning in Brugge van 205.221 euro naar 230.509 euro (Bron FOD Economie). De aankoop van een huis werd vorig jaar in Brugge dus elke maand 2.107 euro duurder. Het beleid van schepen van wonen Mercedes Van Volcem om vooral de markt ten dienste te zijn haalt niks uit. Integendeel, de speculatie wordt enkel maar groter. Groen! verder lezen

recentere artikels oudere artikels