Groen Brugge

hou contact

Recente blogartikels

Waar is het klimaatplan van Brugge?

Groen Brugge - 27-04-2012

Het is overduidelijk: het klimaat warmt op door menselijke activiteit. Verschillende Vlaamse steden hebben al een klimaatplan en sloten zich aan bij het burgemeestersconvenant. Opvallende afwezige is Brugge. Onze stad doet nu al klimaatvriendelijke inspanningen, maar die volstaan niet om met Brugge richting klimaatneutraliteit te gaan. Het wordt dringend tijd dat het stadsbestuur de klimaatverandering serieus neemt, duidelijke doelstellingen formuleert en een realistisch maar ambitieus klimaatplan opstelt. Groen Brugge geeft een aanzet met enkele concrete voorstellen. verder lezen

Lente-editie Groenkrant

Groen Brugge - 22-04-2012

Binnenkort komt hij, dankzij ons team van vrijwillige Groene postbodes, weer in uw brievenbus terecht: de lente-editie van de Brugse Groenkrant. Kan je niet wachten? Dan kan je 'm hier digitaal lezen.

verder lezen

Onredelijkheid en nattevingerwerk troef met alcoholverbod

Groen Brugge - 16-04-2012

Na een reeks geweldplegingen in de Kuipersstraat besloot het stadsbestuur, op aansturen van burgemeester Moenaert, om van donderdagavond tot zondagnacht een drankverbod in te voeren in een reeks straten in het Brugse centrum. Nu het verbod niet het verhoopte resultaat met zich meebracht, zal de burgemeester er nog eens over nadenken. Eerst handelen en dan denken dus.

verder lezen

Lissewege in het ongewisse

Groen Brugge - 16-04-2012

In oktober 2009 werd met veel bravoure door het stads- en havenbestuur het overlegplatform “Zeebrugge Open” gelanceerd. De website zeebruggeopen.be wordt aangekondigd als “Hét communicatieplatform bij uitstek” waarmee men door een vlotte interactie het rechtstreekse contact wil bevorderen tussen de verschillende besturen en alle bewoners en betrokkenen. Van deze mooie beloftes komt voor de Lissewegenaren echter weinig in huis. verder lezen

“CD&V gaat volledig uit de bocht met voorstel rond starterswoningen.”

Groen Brugge - 31-03-2012

CD&V (nationaal) stelt in haar (lokaal) informatieblaadje voor om sociale woningen tijdelijk toe te kennen aan jonge gezinnen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Concreet zouden 20% van de jaarlijks bijkomende sociale woningen de eerste periode (3-6-9 jaar) als starterswoningen fungeren. verder lezen

Groen! hoopt op verstandige reactie Vlaamse regering op schorsing Chartreuse.

Groen Brugge - 23-03-2012

Vandaag werd door de raad van State de schorsing uitgesproken voor twee deelgebieden in het GRUP Brugge. Het gaat om het deelgebied Chartreuse en het deelgebied de Spie. Net als in het advies van de auditeur wordt Chartreuse opnieuw de meest ongunstige locatie genoemd. Groen! verder lezen

Een broodje tijger

Groen Brugge - 14-03-2012

?De tonijn wordt meer en meer bedreigd. Sommige soorten zoals de blauwvintonijn halen waarschijnlijk het einde van dit decennium niet. Maar ook andere tonijn soorten gaan er met rasse schreden op achteruit. Groen Brugge vraagt van het stadsbestuur om zelf het goede voorbeeld te geven en geen tonijn meer te serveren. verder lezen

Groen Brugge voorstander van regiotram

Groen Brugge - 11-03-2012

Het tram-idee van de N-VA zorgde voor enige animo in Brugge. Groen ontvangt elk debat rond groene mobiliteit in Brugge met open armen. Volgens de Brugse groenen is het idee het onderzoeken waard, hoewel zij het liever vanuit een andere invalshoek zien. verder lezen

De Werf: gestraft voor goed zakelijk beleid?

Groen Brugge - 21-02-2012

De geschiedenis lijkt zich deze dagen te herhalen voor kunstencentrum De Werf. Als verjaardagsgeschenk voor het 25-jarig bestaan krijgt De Werf net als in 2009 een negatief preadvies van de beoordelingscommissie. Dit negatief advies dreigt een financiële kaalslag te veroorzaken voor het kunstencentrum en dreigt de werking serieus te hypothekeren. verder lezen

Groen Brugge met vernieuwende lijst naar verkiezingen

Groen Brugge - 21-02-2012

Groen Brugge kiest voor een nieuwe, enthousiaste ploeg om de zichtbare plaatsen op de gemeenteraadslijst op te vullen. “We hebben heel bewust gekozen voor verjonging,” zegt lijsttrekker Sammy Roelant, “Brugge kan na achttien jaar een frisse wind gebruiken.” verder lezen

En de winnaar… krijgt zijn C4.

Groen Brugge - 10-02-2012

Gisteren werd de Brugse vzw Tapis Plein uitgeroepen tot laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed. Om het met de woorden van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege te zeggen: “Tapis Plein weeft een schitterend en eigentijds verhaal rond het cultureel erfgoed en blaast zo erfgoed nieuw leven in voor het grote publiek”.

verder lezen

Studies verbreding Schipdonkkanaal: bezwaren niet weerlegd

Groen Brugge - 10-02-2012

De eerste summiere presentatie van de ecohydrologische en waterbalansstudie leidt tot bijna euforische reacties in Zeebrugse havenkringen. Het illustreert vooral hoeveel opdoffers de verbreding van het Schipdonkkanaal te verwerken kreeg in de voorbije jaren en vooral hoeveel bezwaren er nog overblijven.

verder lezen

Doortrekken weg Ten Briele beter alternatief dan verbreden Vaartdijkstraat

Groen Brugge - 27-01-2012

De Vaartdijkstraat is een ideale fietsersweg voor de ontsluiting van Oostkamp. Als we willen inzetten op een gevarieerde mobiliteitsmix moet fietsgebruik daar aangemoedigd worden. Een verbreding, met verdwijnen van fietscomfort tot gevolg, is daarom geen optie. Nochtans is er een goed alternatief: het uitbouwen van de weg Ten Briele.

verder lezen

Begroting Stad Brugge 2012

Groen Brugge - 15-01-2012

Eerst en vooral ook mijn dank aan de verschillende diensten die hier opnieuw puik werk geleverd hebben: dit is leesbaar en verstaanbaar.

Vaststellingen:

We kunnen kort zijn: meer van hetzelfde, we keuren deze begroting af op basis van onze opmerkingen van de vorige jaren binnen deze legislatuur.

Dat zou echter te makkelijk zijn.

verder lezen

Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Groen Brugge - 05-01-2012

Het is eigenlijk simpel: mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd Jan Breydelstadion kunnen spelen. Zelfs een totaal nieuw Jan Breydel zou al klaar zijn. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. verder lezen

recentere artikels oudere artikels