Groen Brugge

hou contact

Recente blogartikels

Een duurzaam beheer voor Interbad

Groen Brugge - 02-05-2013

Interbad leidt elk jaar opreationele verliezen. Een nieuwe beheerscultuur en duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan gezonde jaarrekeningen. Tussenkomst in de gemeenteraad van 29/05/2013

verder lezen

Plastic Soep

Groen Brugge - 30-04-2013

Jaarlijks komt vier miljoen ton plastic in  Zee terecht. Plastic is nauwelijks af te breken en blijft zo'n duizend jaar. Brugge heeft veel van de Zee gekregen en heeft een voorbeeld rol als beschermer er van. Word Brugge de eerste plasticvrije stad?

verder lezen

sociaal economisch congres van Groen gaat door in Brugge.

Groen Brugge - 01-04-2013

Bij de verkiezingen van 2014 zal Groen sterk inzetten op de sociaal-economische thema's. Werk en ondernemen, fiscaliteit, loopbanen en klimaat en gezondheid zullen daarbij centraal staan. Dit congres zal doorgaan in het KHBO op 19 en 20 oktober. Er worden zo'n 1000 groenleden, sympathisanten en middenvelders verwacht.

verder lezen

Landuyt kan geen voorzitter worden van Haven van Zeebrugge

Groen Brugge - 29-03-2013

Op dinsdag 26 maart jl. werden in de gemeenteraad een aantal wijzigingen goedgekeurd aan de statuten van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), zeg maar het ‘Havenbestuur’. Groen stelt vast dat er geen intenties zijn voor een meer transparante en meer democratische aanpak binnen de MBZ. De huidige statutenwijzigingen, zijn net zoals de wetgeving betreffende de MBZ à la tête du client opgesteld. Ondertussen weigeren zowel de MBZ als de burgemeester de Brugse ombudsman bevoegdheid te geven over de MBZ.

verder lezen

Groen Brugge behoudt OCMW-mandaat

Groen Brugge - 28-03-2013

Door een recente wijziging van het OCMW-decreet vervalt zo goed als zeker de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waardoor Groen-raadslid Karin Robert haar OCMW-mandaat zou verliezen. Groen Brugge juicht deze zege van het gezond verstand toe en stelt voor nu snel werk te maken van een OCMW-beleidsplan.

verder lezen

Veiligheid van de actieve weggebruiker in Brugge

Groen Brugge - 27-03-2013

Onlangs vernamen we in de pers het voornemen van het stadsbestuur om de fietsers in onze stad 'in de watten te leggen'. Een mooi voornemen dat we met Groen alleen maar kunnen toejuichen. Het is intussen zelfs voor de hardnekkigste sceptici duidelijk geworden dat de klimaatproblematiek en uitputting van hulpbronnen zeer dringend een andere mobiliteit vereisen, een modal shift. Ook de groeiende automobiliteitsindigestie en de luchtkwaliteit nopen ons tot een duurzame mobiliteit met nadruk op de actieve weggebruiker.

verder lezen

24 maart: lentedrink Groen Brugge

Groen Brugge - 10-03-2013

Groen Brugge nodigt u uit voor haar eerste Lentedrink op 24 maart 2013. Die vindt plaats in Dienstencentrum Van Volden, Jan Dumeryplein 1 (in de Boeveriestraat), te Brugge.

verder lezen

Groen Brugge kiest nieuw partijbestuur

Groen Brugge - 03-02-2013

Afgelopen donderdag verkoos de Algemene Vergadering van Groen Brugge een nieuw partijbestuur, inclusief dagelijks bestuur. David Vanholsbeeck wordt de nieuwe voorzitter, Valentijn Vyvey ondervoorzitter en Trui Driesens afdelingssecretaris.

verder lezen

Simonne 't Kindt overleden

Groen Brugge - 20-01-2013

Met droefnis melden we dat Simonne 't Kindt van ons is heengegaan op 17 januari. Simonne stond in de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 op de 41ste plaats op de lijst van Groen Brugge. In december 1978 was zij reeds een pionier op de toenmalige groene lijst in Brugge bij de nationale verkiezingen. In 1987 volgde ze Erik Vereecke op als provincieraadslid.

verder lezen

groen wil stijgende onveiligheid van fietsers in Brugge aanpakken

Groen Brugge - 22-09-2012

Brugge is bij de meest onveilige fietsteden in Vlaanderen. Deze tendens moet gekeerd worden.Hoe moet dit aangepakt worden?

verder lezen

Groen Brugge lanceert campagnewebsite

Groen Brugge - 22-08-2012

Met trots stelt Groen Brugge vandaag zijn campagnewebsite www.trotsopdetoekomst.be voor. Daarmee is ook de slogan van de partij bekend.

verder lezen

Brugge organiseerde zelf mobiliteitsproblemen

Groen Brugge - 11-07-2012

Groen plus reikte vandaag een groene pluim uit aan de mensen van het Groot Gedelf. Deze geengageerde burgers zetten zich al jaren in om het debat rond de verbreding van het Schipdonkkanaal in de publieke arena te laten voeren, en niet in de politieke achterkamers. verder lezen

Stemmen in het rusthuis: participatie bij bejaarden maximaliseren.

Groen Brugge - 29-06-2012

Voor bejaarden is het vaak een moeilijke zaak zich naar de stembureaus te begeven. Er worden vanuit de rusthuizen dan ook veel volmachten ingezet om alsnog een stem te kunnen uitbrengen. In een samenleving waar steeds meer mensen steeds ouder worden is het belangrijk ook de ouderen als volwaardige burgers bij de democratie te betrekken. verder lezen

Groen Brugge gaat met een diverse, jonge en verruimde lijst naar de verkiezingen

Groen Brugge - 10-06-2012

47 enthousiaste Bruggelingen zullen op 14 oktober opkomen voor Groen Brugge in de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien er elektronisch gestemd wordt in Brugge wordt de lijst in drie reeksen gepresenteerd, net zoals dat op het elektronische scherm te zien zal zijn.

verder lezen

Zeebrugge wordt traag gewurgd

Groen Brugge - 30-05-2012

Wie door de verschillende wijken van Zeebrugge wandelt ziet snel dat deze gemeente snel achteruit boert. Steeds meer woningen komen leeg te staan, winkeliers vertekken en de inwoners kijken ongerust naar de toekomst, onwetend over wat die zal brengen. Het tij moet nu gekeerd worden: ook de Zeebruggelingen verdienen een leefbare woonomgeving.

verder lezen
recentere artikels oudere artikels