David Vanholsbeeck

hou contact

David Vanholsbeeck

Ondervoorzitter, lid arbitragecollege

Wist u dat Brugge als bijna enige centrumstad jongeren verliest? Zelf kwam ik vijf jaar geleden  naar Brugge, van buiten West-Vlaanderen dan nog. Dat is bijna een unicum. Weinig jonge mensen kiezen Brugge nog als uitverkoren woonplaats, terwijl steden als Gent, Leuven en Antwerpen 'boomen'. Dat heeft te maken met betaalbaarheid van woningen, de houding van het stadsbestuur tegenover jongeren en hun specifieke noden, infrastructuur die niet is aangepast aan noden van jonge gezinnen en jongeren, ...

Een stad die haar jeugd verliest, zet echter haar toekomst op het spel. Zeker in een tijd waarin we met een stelselmatig toenemende vergrijzing zitten (en dus meer nood hebben aan bv. zorgverleners), is dat rampzalig. Innovatieve economie schiet erbij in. En over problemen die de generatie na ons aanbelangen (wat met het klimaat? wat met sociale ongelijkheid? wat met het toenemende autogebruik?) wordt steeds minder nagedacht. Het resultaat in Brugge is nu al merkbaar. Beste stad om in te wonen? Vraag het ook eens aan al wie al is weggetrokken. 

Brugge is een fantastisch mooie stad, met enorm veel potentieel. Laat ons dit erfgoed niet vergooien. Laat ons dat potentieel eindelijk ten volle benutten. Denk aan uw toekomst en aan die van onze kinderen. Denk aan Groen.

Recente blogartikels

Onze breekpunten en hoe ze te interpreteren

David Vanholsbeeck - 11-10-2012

Onze partij krijgt de jongste tijd heel wat positieve feedback in Brugge, hetgeen toch wel lijkt te betekenen dat we goed bezig zijn :-) Maar soms zit er al eens een negatieve of kritische reactie bij, zoals er nu enkele zijn gekomen n.a.v. de recente persmededeling waarbij we een aantal breekpunten voor mogelijke coalitiedeelname hebben geformuleerd.

Specifiek stelde iemand zich de vraag waarom we van het tegengaan van GAS-boetes (GAS = gemeentelijke administratieve sancties) een breekpunt maakten, zoals in DS/HNB stond te lezen, zeker omdat het daardoor leek alsof we te weinig de nadruk legden op groene thema's, sociaal beleid e.d.m. Bovendien: keurde Groen dan overlast, afval achterlaten, wildplassen, ... goed?

Een antwoord daarop.

verder lezen

Vraag het aan David