Klaas Janssens

hou contact

Klaas Janssens

Fractiesecretaris, Bestuurslid

Mijn naam is Klaas Janssens, 21 jaar en student aan de universiteit Gent waar ik Politieke wetenschappen studeer. Momenteel rond ik mijn laatste jaar af. Doorheen m'n academische carrière heb ik al een breed maatschappelijk inzicht gekregen en een grondige kennis van de nationale en de internationale politiek opgedaan. Politiek en geschiedenis zijn mijn stokpaardjes, als er een iets is wat ik geleerd heb doorheen de jaren, is, dat deze met elkaar vervlochten zijn als een organisch lichaam. Vandaar ook mijn grote interesse in beiden. Mijn specialisatie situeert zich in de internationale politiek, waar ik bezig ben met een thesis over Afghanistan. Een comparatief nadeel is dit zeer zeker niet, het is net een voordeel omdat ik beide niveaus (lokaal - internationaal) aan elkaar kan koppelen. Het is mijn overtuiging dat er gemeenschappelijke kenmerken zijn op beide niveaus, het is slechts de materie die in sommige gevallen in sterke mate varieert. Laat dit u dit niet afschrikken bij uw keuze!

Ik ben rotsvast overtuigd van het principe van het algemeen belang, dat is de reden waarom ik als jongere voor de politiek heb gekozen, en meer specifiek voor de partij Groen. Te vaak wordt er een invulling aan politiek gegeven, die fout is, die frustratie veroorzaakt onder de bevolking en argwaan uitlokt over het gesloten kamer gehalte. Mijn woede is dan ook, dat diegenen die een negatieve invulling aan een openbaar mandaat geven -waarop een vertrouwenskloof ontstaat met haar onderdanen- zij de schuld leggen bij de mensen, in plaats van bij de eigenlijke oorzaak. Het Not In My BackYard syndroom moet toch ergens vandaan komen? Het is zo makkelijk en simplistisch om de schuld simpelweg door te schuiven.

In mijn vrije tijd, houd ik me bezig met het muziek spelen, sporten, bourgondisch genieten, kijken en het trachtten te begrijpen van de wereld rondom mij en dit zowel vanuit een politiek als een geschiedkundig standpunt.

Voetnoot: alles op deze website, werd geschreven aan de hand van de kandidaten zelf, er ging geen reclame of marketingbureau over om het extra "verkoopbaar" te maken. What you see is what you get.


 

-Als kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezing, voel ik het als een plicht van transparantie en eerlijkheid om een korte uiteenzetting te geven, over wat naar mijn aanvoelen, het probleem is van onze stad en welke visie ik hier  tegenover wil stellen. Het woordje onze, duidt erop dat de machtsposities en de mandaten binnen een stad enkel in bruikleen ontvangen kunnen worden, om iets terug te doen voor haar burgers. Nooit of ten nimmer mogen zij gebruikt worden als een nieuwe vorm van traditionele macht die in de handen van een select clubje blijft hangen.

 

Jongeren zijn de dragers van onze samenleving op lange termijn. Toch worden jonge mensen en jonge gezinnen onrechtvaardig behandeld in Brugge. Zij krijgen onvoldoende ruimte om te ontwikkelen, te innoveren, te ontspannen en te wonen. De jeugd trekt weg uit de mooiste stad in Vlaanderen, hoe romantisch zij ook mag zijn. De politiek van het voltallige stadsbestuur is gericht op een status quo, als je hard genoeg de ogen sluit is er geen probleem… Zelfs met een zogenaamde "socialistische partij" in het schepencollege. De jongerenvlucht belangt ons allen aan en loopt als een rode draad doorheen de cyclus van het leven. Wordt een bejaard iemand niet geholpen door een jonge verzorger? Draait een gezonde economie niet op creatieve dynamische mensen of een stadsbestuur op nieuwe verse inzichten? Maatregelen als het alcoholverbod genomen door een elitair schepencollege doen dit imago en de horeca uiteraard pijn. Het is objectief duidelijk dat onze stad met een enorm probleem kampt, deze dreigt eenzelfde scenario te ontketenen als in het postmiddeleeuwse Brugge, Bruges la mort. Kijk alsjeblieft eens om u heen. Hoeveel jonge gezinnen wonen er in de binnenstad? Of hoeveel jongeren zie je niet overdag in de binnenstad maar 's avonds in de omliggende gemeenten? Groen is hét alternatief, die de stad, onze stad van dit pad wil afhalen. De partij en ik willen hiervoor vechten. Groen Brugge vraagt u, om samen met ons, mee te werken aan dit project, onze en mogelijks uw visie. Met uw stem willen wij - in plaats van deze te misbruiken zoals de traditionele Brugse partijen doen met hun klassiek machtspel- echt iets doen.

 

 Klaas Janssens, Brugge

 


 

-Maandag 1 oktober werd ik hartelijk ontvangen op de plaats waar het allemaal begon voor mij. Men oude middelbare school, het Koninklijk Atheneum in Sint-Michiels, daar mocht ik onze visie en onze partij gaan voorstellen. Ik zeg voorstellen, want sommigen moesten zich duidelijk verdedigen tegen de golf van protest die uitging van het publiek.

Een constante, ze voelden zich duidelijk in de steek gelaten door de meerderheidspartijen en hun opvattingen over jongeren in Brugge. Dit was verstaanbaar want zelfs een voorstel van Groen, die van nette, hygiënische openbare toiletten een gratis basisrecht wil maken voor iedereen, werd door de meerheid afgeschoten. Nu worden vrouwen op dit basisrecht gediscrimineerd, iets waar ik me al lange tijd aan erger. Ook het alcoholverbod -pure nonsens- kon op geen enkele wijze verkocht worden aan het publiek. Zij verstonden het dan ook niet dat de CD&V, SP.A en Open VLD deze kafka goedkeurden ondanks, dat hun jongeren zich er radicaal tegen kantte. Het is dan ook duidelijk dat Groen de enige partij is die echt naar het geluid van de jongere basis luistert, deze omarmt en respecteert. Voor de democratie vind ik het dan ook jammer dat de participatie van jongeren bij de traditionele partijen gereduceerd wordt tot een onleesbare voetnoot in hun partijprogramma. Toen ik sommige bezig hoorde werd dit tot niet veel meer dan een vodje papier herleid. Ik zou iedere jongere willen uitnodigen om te participeren aan het politieke proces want de democratie is van iedereen, jong  EN oud. Het is dan ook jammer dat de N-VA het blijkbaar niet belangrijk genoeg achtte om iemand  van hun partij te sturen om zichzelf te kunnen voorstellen aan de toekomst van onze maatschappij, een daad die op weinig sympathie van het publiek kon rekenen.

Het was een fascinerende middag waar de stem van de democratie weergalmde in het auditorium van het Koninklijk Atheneum. Bedankt aan allen, bedankt aan de leerkrachten en de directeur die, voelde ik bijzonder fier waren. Ik was dan ook blij dat Groen de meeste stemmen behaalde (60%) in een nagebootste stemsessie.

 


 

-Op een campagneronde doorheen Brugge, rond het Bilkske, kwam ik in een interessante discussie terecht met een wat oudere vrouw. Ze vertelde me, dat ze sympathie had met ons gedachtegoed, onze voorstellen en onze kandidaten maar dat ze niet ging stemmen op de partij omdat we van jongeren ons speerpunt maken. Feitelijk is dit één groot misverstand, want Groen Brugge wil net niet de fout maken die voormalige schepenen en burgemeersters zo wijdverspreid tot hun beleid promoveerden. Wij willen niet een leeftijdsgroep omringen met gemeentelijke voordelen omdat dit electoraal interessant is, neen, onze voorstellen zijn er net op gericht om niemand uit te sluiten en aan iedereen in de stad een stem te geven. Iedere leeftijdgroep in Brugge heeft evenveel recht op gelijke ontwikkelings- en ontplooïngsmogelijkheden. Wij willen een Brugge voor jong en Oud.  Een Brugge waar evenveel plaats is voor betaalbare service flats als voor opstarterswoningen, een stad voor iedereen waar het oprichtten van een kaartersclub of een fuif evenwaardig, respectvol naast elkaar kunnen staan.

Dit is dan ook de reden waarom je op onze lijst een echte gezonde mix vindt waarmee we een aanklacht willen  maken tegen de generatiekloven die heerst op andere lijsten. Daarom vindt je bij ons mensen als Erik Ver Eecke, Simonne t Kindt of Piet Crauwels. Maar ook jongeren als Lydia Maertens, Bruno Mostrey en mezelve.

Het verschil  tussen ons en de huidige meerderheid is enkel dat wij willen dat er ook naar de jongeren wordt geluisterd. Want grootouders en ouders willen ook alleen maar dat hun kleinkinderen en kinderen, een even fantastische jeugd kunnen hebben vol ontdekkkingen in een prachtige stad. Net zoals zij, ooit de kans kregen.

 


 

Recente blogartikels

In discussie met de Brugse bevolking

Klaas Janssens - 05-10-2012

Doorheen een campagneronde kom je interessante mensen met bijhorende interessante verhalen tegen. Een oudere vrouw vroeg terecht naar onze positie over de ouderen in onze stad.

verder lezen

Een korte visie

Klaas Janssens - 05-10-2012

Wil jij ook ruimte? Om te ontwikkelen, te innoveren, te ontspannen, te wonen? Heb jij ook genoeg van de Brugse stadspolitiek die gericht is op een status quo?

verder lezen

Groen op debat bij jongeren

Klaas Janssens - 05-10-2012

1 oktober mocht Groen op debat in het Koninklijk Atheneum in Sint-Michiels, een korte synthese.

verder lezen

Vraag het aan Klaas