Bruno Mostrey

hou contact

Bruno Mostrey

Mijn eerste levensjaar, het jaar 1980, woonde ik in het Minnewater — hoe Brugs! Daarna verhuisde ons gezin naar Sint-Michiels, waar ik opgroeide, lagere school liep in de gemeenteschool en naar de scouts ging.

In scouts Tilleghem heb ik het hele parcours doorlopen: van kapoen tot en met groepsleider. De scouts ligt mij na aan het hart. En ik probeer het contact warm te houden, vooral via de LMT. Dit zijn de oud-scoutsers van Tilleghem die regelmatig samen een pint drinken om oude en minder oude herinnering op te halen en aan te dikken.

Na de basisschool ging ik naar de humaniora in de Josefienen. Vanaf die jaren luister ik gerichter naar muziek. Hoewel ik vele muziekgenres graag hoor, luister ik vooral naar klassieke muziek en hedendaags klassiek. Je kan me dan ook regelmatig terugvinden in het Concertgebouw. Van Bach tot Mahler, maar ook Shostakovich, Xenakis en andere 20ste eeuwse en hedendaagse componisten. Ik hou wel van de uitdaging die in die muziek schuilt: het verlegt de grenzen van perceptie en esthetische ervaring.

Ik ben grote favoriet van de betere films, ook al zijn die dan 80 jaar oud en stil. Ik kan echt genieten van Greta Garbo en Chaplin, Mae West en Buster Keaton. De filmkunst is toen uitgevonden. Uiteraard maakten ook tal van recentere films indruk op mij: Casino, The Big Lebowski en Inception — om er maar enkele te noemen.

Over literatuur zou ik lang willen uitwijden, maar laat mij hier beperken tot het noemen van mijn lievelingsschrijver: Jorge Luis Borges. Hij geeft mij een aangenaam gevoel van relativeren in tijden waarin de waan van de dag heerst. “Wie ‘s morgens de krant leest, doet dat om dat weer te vergeten of om ‘s middags een praatje te kunnen slaan.”  Maar — ik kan het niet laten — toch ook nog dit: de sappige vertelkunst van Felix Timmermans, de haarscherpe focus van D.H. Lawrence, de intelligente veelzijdigheid van Paul Claes, de beeldspraak van Dante, de Seizoenen van Clem Schouwenaars,... ze bekoren mij allemaal.

Na mijn actieve scoutsjaren ben ik in de politiek gestapt. Uiterst leerrijk en boeiend. Zo startte ik in 2007 met Jong Groen, als inhoudelijk coördinator in het landelijke bestuur. Met vrienden als Wim, Kristof, Sabine, Sarah, Katrien en anderen. Wat een dynamische groep!

Even later ben ik ook gevraagd om in de redactieraad van het tijdschrift Oikos te komen. Onder impuls van Dirk Holemans hebben we het tijdschrift uitgebouwd tot een heuse denktank met meerdere publieksactiviteiten per jaar. We voelen dat we meer en meer wegen op het debat. En daar was dringend nood aan: de wetenschappelijke rapporten krijgen te weinig forum en dat proberen we met Oikos te verhelpen.

Ook aan mijn studententijd bewaar ik heel wat leuke herinneringen. Tijdens mijn studies wijsbegeerte ging een wereld voor mij open. Niet alleen van de hersenspinsels van talrijke denkers, maar ook van het Gentse kot- en uitgaansleven.

Vele ideeën voedden toen mijn gevoel om onrechtvaardigheid aan te pakken. In een samenleving die goed in elkaar steekt, hoeven er geen mensen uit de boot te vallen. Al te vaak starten kinderen nu met minder kansen en is een serieuze tegenslag genoeg om je in armoede te storten. En we leven vandaag te veel op kosten van de toekomstige generaties.

Streven naar een duurzame en warme samenleving is voor mij geen uiting van naïviteit, maar een plicht die voortkomt uit het feit dat we allen mensen zijn die het beste proberen te maken van hun leven.

Recente blogartikels

Nieuw reglement kamerverhuur: verbetering, maar niet voor iedereen (Tussenkomst 24-11-2014)

Bruno Mostrey - 26-11-2014

Dit bestuur maakt nu de keuze om personen toe te staan om drie jaar lang aansluitend op hun studentenleven op een studentenkot te blijven wonen. (...) Dat we met het voorliggende reglement voor ex-studenten een uitzondering maken is goed. Maar mensen die niet studeerden en het moeilijk hebben om een betaalbare woonst te vinden, blijven nog altijd in de kou. Onze Brugse regelgeving verdringt in sterke mate personen met een laag inkomen die geen studeeropleiding genoten. En net dat is een kwetsbare groep. We dringen daarom aan om versneld starterswoningen en scheiderswoningen in te voeren. Waarbij deze doelgroepen, naast ex-studenten, ook betaalbaar in Brugge kunnen wonen.

verder lezen

Pleidooi voor een doortastend sociaal beleid (tussenkomst 21-10-2014)

Bruno Mostrey - 24-10-2014

Een daad van zinloos geweld. Dat schrikt ons op. De Bruggeling blijft ietwat verweesd achter: “Waar gaat dat naar toe?”, “Hoe kan zoiets gebeuren?”, “Waar eindigt dit?”...
Terechte vragen die niet vaak een echt antwoord verwachten, maar eerder een uiting van ontreddering zijn — “Wat kunnen we doen?”. En bij het stellen van die vraag kijkt men snel richting politiek. (...)

Maar hoe losgeslagen het schip ook lijkt, er is meer houvast dan we soms durven denken. Verspreid over de wereld liggen ontelbare universiteiten en onderzoekscentra die veel onderzoek doen; en de resultaten en inzichten zijn dikwijls leerzaam en verhelderend. Ik vind het de plicht van politiekers om de vinger aan de pols te houden wat de wetenschappelijk inzichten betreft.

verder lezen

Woonwagenterrein in Brugge: waar? wanneer?

Bruno Mostrey - 12-08-2014

"Wonen is een recht voor iedereen, ook voor woonwagenbewoners. In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt de stad samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein.”
Zo luidt punt 56 van het Brugs bestuursakkoord, en Groen Brugge steunt dit onverkort. Maar tot heden blijft het wachten op de uitvoering ervan. Op dit moment hebben 20 woonwagens halt gehouden op een braakliggend stuk grond aan de Expresweg, ter hoogte van de Blauwe Toren. De burgemeester verklaarde al dat ze er illegaal staan en zullen moeten vertrekken. Een oplossing is dringend. Groen Brugge vraagt zich af wat de plannen zijn van het Brugs stadsbestuur.

verder lezen

Brugse koetsencollectie: oplossing nodig voor dit erfgoed!

Bruno Mostrey - 26-02-2014

 Na enkele tips uit verschillende hoeken en lang aandringen brachten raadsleden Jasper Pillen (Open Vld) en Bruno Mostrey (Groen) een bezoek aan de loods in de Groene straat die door de Stad Brugge al meer dan tien jaar wordt gebruikt voor onder andere de opslag van de unieke koetsencollectie van de stad. Een deel van de koetsen was vroeger te bezichtigen in het Arentshof maar moesten daar in 2002 weg door de komst van de museumwinkel.
De raadsleden troffen een  prachtige collectie koetsen en sleden aan die zich in een bijzonder triestige toestand bevinden. Het betreft sjees, karos en kales, maar ook enkele corbillards.

verder lezen

Kijk! Het schip zinkt!

Bruno Mostrey - 31-01-2014

Het zeewezen van weleer spreekt veel mensen tot de verbeelding. Dit is een troef die we kunnen uitspelen in Brugge. Zowel voor de Bruggeling als voor de toerist. Vlaanderen faalt in haar aanpak van het maritieme erfgoed. Een passend beleid van dit stadsbestuur dringt zich onverminderd op. Absoluut niets doen is voor een stad als Brugge schuldig verzuim.

verder lezen

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over het Brugse politiebeleid om jongeren extra te viseren

Bruno Mostrey - 31-12-2013

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over de aangekondigde aanpak van de Brugse politie op Oudejaarsavond. De politie kondigt aan om specifiek jongeren te viseren in het aanpakken van overmatig drankverbruik. “In deze discriminerende aanpak kunnen wij ons hoegenaamd niet vinden,” aldus Bruno Mostrey, “Bovendien is het opnieuw stigmatiserend voor de Brugse jongeren. Alsof het enkel de jongere generaties zijn die deze avond zullen feesten en zich mogelijks laten verleiden tot één of meerdere glazen te veel.”

verder lezen

Vloedzwembad: troef voor Zeebrugge

Bruno Mostrey - 08-10-2013

Groen Brugge bepleit het idee van een vloedzwembad op het strand van Zeebrugge. Eerder vandaag lanceerde de burgemeester van Bredene het idee voor zijn gemeente. Een vloedzwembad is een zwembad op het strand vlakbij de dijk, dat zichzelf vult tijdens vloed. Zo’n zwembad zou een extra troef zijn voor Zeebrugge.

verder lezen

Buurtbewoner helpt bij onderhoud openbaar groen (Interpellatie 17 september 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

Brugge is een stad met veel groen en de groendienst heeft dan ook een hele kluif aan het onderhoud daarvan. Nu kan het in tijden van besparingen een goed idee zijn om deze kaart van burgerparticipatie te trekken.

verder lezen

Verliest Brugge het fuifzaaltje van De Kelk? (Interpellatie 25 juni 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

Het probleem is gekend. Wegens een klacht van de buur van café annex fuifzaal De Kelk in de Langestraat staat de uitbatingsvergunning van de fuifzaal op de helling. De fuifzaal is er gekomen met steun van de stad. Dit volledig terecht: er was dringend nood aan kleinere fuifzalen.

verder lezen

Omvorming Brugge Plus vzw (interpellatie 25 juni 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

De Vlaamse wetgever legt nieuwe regels op ten aanzien van gemeentelijke vzw's. Ook de structuur van Brugge Plus vzw moet bekeken worden. Dit is namelijk het geval als de vzw "een gemeentelijk belang" dient. Dit is volgens Groen zeker het geval. Het college denkt daar blijkbaar anders over.

verder lezen

Het recht op de helling met de “combitaks” (tussenkomst 25 -06-2013)

Bruno Mostrey - 27-06-2013

 Het bestuur wil de zogenaamde "combitaks" invoeren.  Of zoals het officiëel noemt: "belastingverordening op het vervoeren van personen met een politievoertuig". De Liga voor de rechten van de mens sprak  zich al uit tegen deze vorm van boete, en niet onterecht.

verder lezen

GAS evaluatie 2012 (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

De meerwaarde van het GAS-systeem ten opzichte van het standaard politiewerk is m.a.w. zeer klein. Is het dan wel een voorbeeld van efficiëntie en goed bestuur om naast de politie een mini parallelsysteem op te zetten?

verder lezen

Verkaveling Dudzele/verdwijnen bosje (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

Bruno Mostrey - 17-05-2013

Wat hier voorligt, is de verkaveling van een grote tuin met een klein bosje in Dudzele waarop er negen kavels worden gecreëerd in plaats van één. Als er dan toch gebouwd moet worden, liefst volgens inbreiding, maar hier heb ik toch enkele bedenkingen.
Ik vraag mij af waarom het advies van de Groendienst om het bos aan de oostzijde te behouden niet gevolgd wordt. De suggestie die de Groendienst doet om het bosje in te plannen als gemeenschappelijke groen- en speelzone, verdient het om ten volle gevolgd te worden.

verder lezen

Bestuur, democratie en participatie

Bruno Mostrey - 27-03-2013

Het Poëziebosnetwerk in Brugge en Ommeland heeft een zevende verzoekschrift aan de gemeenteraad ingediend. Daarin wordt gevraagd hoe de lokale overheid de komende zes jaar de burgerparticipatie concreet zal aanpakken. Ook de visie van de oppositie wordt gevraagd. Groen geeft daarom een aantal voorstellen en aandachtspunten mee.

verder lezen

Sluitingsuur voor Vuurmolen?

Bruno Mostrey - 08-03-2013

De komende twee maanden zullen heel wat late feestneuzen een alternatief moeten zoeken in de late uurtjes. De burgemeester besloot immers om bij wijze van sanctie café De Vuurmolen een sluitingsuur op te leggen om zes uur 's nachts. Groen Brugge is het daar niet mee eens. Liever een uitgaansverbod voor diegenen die het uitgaansleven verpesten dan een sluitingsuur dat iedereen treft die wel leuk uitgaat en ook de horeca raakt.

verder lezen
recentere artikels oudere artikels

Vraag het aan Bruno