Bruno Mostrey

hou contact

Bruno Mostrey

Mijn eerste levensjaar, het jaar 1980, woonde ik in het Minnewater — hoe Brugs! Daarna verhuisde ons gezin naar Sint-Michiels, waar ik opgroeide, lagere school liep in de gemeenteschool en naar de scouts ging.

In scouts Tilleghem heb ik het hele parcours doorlopen: van kapoen tot en met groepsleider. De scouts ligt mij na aan het hart. En ik probeer het contact warm te houden, vooral via de LMT. Dit zijn de oud-scoutsers van Tilleghem die regelmatig samen een pint drinken om oude en minder oude herinnering op te halen en aan te dikken.

Na de basisschool ging ik naar de humaniora in de Josefienen. Vanaf die jaren luister ik gerichter naar muziek. Hoewel ik vele muziekgenres graag hoor, luister ik vooral naar klassieke muziek en hedendaags klassiek. Je kan me dan ook regelmatig terugvinden in het Concertgebouw. Van Bach tot Mahler, maar ook Shostakovich, Xenakis en andere 20ste eeuwse en hedendaagse componisten. Ik hou wel van de uitdaging die in die muziek schuilt: het verlegt de grenzen van perceptie en esthetische ervaring.

Ik ben grote favoriet van de betere films, ook al zijn die dan 80 jaar oud en stil. Ik kan echt genieten van Greta Garbo en Chaplin, Mae West en Buster Keaton. De filmkunst is toen uitgevonden. Uiteraard maakten ook tal van recentere films indruk op mij: Casino, The Big Lebowski en Inception — om er maar enkele te noemen.

Over literatuur zou ik lang willen uitwijden, maar laat mij hier beperken tot het noemen van mijn lievelingsschrijver: Jorge Luis Borges. Hij geeft mij een aangenaam gevoel van relativeren in tijden waarin de waan van de dag heerst. “Wie ‘s morgens de krant leest, doet dat om dat weer te vergeten of om ‘s middags een praatje te kunnen slaan.”  Maar — ik kan het niet laten — toch ook nog dit: de sappige vertelkunst van Felix Timmermans, de haarscherpe focus van D.H. Lawrence, de intelligente veelzijdigheid van Paul Claes, de beeldspraak van Dante, de Seizoenen van Clem Schouwenaars,... ze bekoren mij allemaal.

Na mijn actieve scoutsjaren ben ik in de politiek gestapt. Uiterst leerrijk en boeiend. Zo startte ik in 2007 met Jong Groen, als inhoudelijk coördinator in het landelijke bestuur. Met vrienden als Wim, Kristof, Sabine, Sarah, Katrien en anderen. Wat een dynamische groep!

Even later ben ik ook gevraagd om in de redactieraad van het tijdschrift Oikos te komen. Onder impuls van Dirk Holemans hebben we het tijdschrift uitgebouwd tot een heuse denktank met meerdere publieksactiviteiten per jaar. We voelen dat we meer en meer wegen op het debat. En daar was dringend nood aan: de wetenschappelijke rapporten krijgen te weinig forum en dat proberen we met Oikos te verhelpen.

Ook aan mijn studententijd bewaar ik heel wat leuke herinneringen. Tijdens mijn studies wijsbegeerte ging een wereld voor mij open. Niet alleen van de hersenspinsels van talrijke denkers, maar ook van het Gentse kot- en uitgaansleven.

Vele ideeën voedden toen mijn gevoel om onrechtvaardigheid aan te pakken. In een samenleving die goed in elkaar steekt, hoeven er geen mensen uit de boot te vallen. Al te vaak starten kinderen nu met minder kansen en is een serieuze tegenslag genoeg om je in armoede te storten. En we leven vandaag te veel op kosten van de toekomstige generaties.

Streven naar een duurzame en warme samenleving is voor mij geen uiting van naïviteit, maar een plicht die voortkomt uit het feit dat we allen mensen zijn die het beste proberen te maken van hun leven.

Recente blogartikels

Grond voor bioboeren (en korte keten) (Interpellatie 23-11-2015)

Bruno Mostrey - 02-12-2015

Via een schriftelijke vraag kwam ik te weten dat er in Brugge op 140 landbouwbedrijven nul bioboeren zijn. Geen enkele!
Uiteraard is dat niet per se de verantwoordelijkheid van dit bestuur. Maar het doet vragen stellen, en ik wil een pleidooi houden dat het stadsbestuur in Brugge de boeren warm maakt voor en ondersteunt om de omschakeling te maken.

verder lezen

Lokfiets om fietsdiefstal te bestrijden: ook in Brugge? (Interpellatie 27-10-2015)

Bruno Mostrey - 16-11-2015

“Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met GPS-volgsysteem. De politie stalt deze fietsen op plaatsen waar veel fietsen worden ontvreemd. De agenten hoeven vervolgens geen toezicht te houden, maar kunnen verder met hun reguliere werkzaamheden.
Zodra de fiets verplaatst wordt, krijgen zij een seintje. De GPS-zender geeft door welke weg de gestolen fiets aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling worden opgespoord en aangehouden.”
verder lezen

Gebrek aan rationeel totaalplaatje omtrent het “Huis van de Bruggeling” (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

In het berek kondigde schepen Laloo enigszins trots het nieuwe contract aan dat-ie bedongen heeft om deze winkelruimte (oude Mediamarkt aan het station) te huren en in te richten met lokettendiensten en backoffice. Hoewel we wel willen aannemen dat hier een behoorlijke overeenkomst werd gesloten, riekt deze hele operatie sterk naar de verfoeilijke “sale-and-lease-back-operaties”. En waar is de rationele kosten/baten-analyse die rekening houdt met facetten als: stadsfinanciën op lange termijn, personeelsorganisatie, deftig eigendomsbeleid, uitstraling van bestuur, enzoverder? Een analyse die toch wel aan dergelijk grootschalige operatie vooraf moet gaan. We kregen die niet te zien.

verder lezen

Feuilleton: omvorming Het Entrepot vzw (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

Hoe zal de burgemeester en schepen Demon tegemoetkomen aan de verzuchtingen over vertegenwoordiging van jongeren en jeugdexperten in de nieuwe vzw? Ik stel voor om ze gewoon op te nemen in de raad van bestuur — zoals het betaamt als je het meent met bestuurlijke participatie van jongeren.

verder lezen

Reactie op niet goedkeuren door ABB van de omgevormde structuur vzw Het Entrepot (persmededeling 9-07-2015)

Bruno Mostrey - 10-07-2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de omvorming naar het nieuwe Het Entrepot vzw niet goedgekeurd. De ontwerpstatuten lagen voor op de gemeenteraad in maart l.l. De jeugdraad stuurde deze ochtend een persmededeling uit waar ze op dit afkeuren wijst en dat ze hiermee haar gelijk haalt. Het argument waar ABB de jeugdraad volgt: de jongeren (“experts”) krijgen in de nieuwe statuten niet genoeg garantie op feitelijke betrokkenheid en inspraak.

verder lezen

Duurzaam investeren in onze haven (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 30-06-2015

Haven van ZeebruggeOnlangs op het havencongres werden enkele principes naar voor geschoven die het havenbestuur zal gebruiken om de haven verder te ontwikkelen. Uit die tekst blijkt dat er onder andere zal ingezet worden om: productiebedrijven die lading genereren, en lading zelf aan te trekken naar Zeebrugge. Welke principes hanteert men om enerzijds bedrijven op te beoordelen alvorens ze naar Zeebrugge te lokken? En welke criteria haalt met boven als men lading aantrekt?

verder lezen

Met stevige kabas naar de Brugse markten (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 29-06-2015

http://www.waregem.be/sites/waregem/files/assets/yvanvh/markt7.jpgIn Anderlecht zijn het bestuur en de marktkramers overeengekomen om de plastiek zakjes op termijn te bannen van hun markt. Enkele dagen geleden bande ook Jette de plastiek zakjes. Laat dit bestuur initiatief nemen en afspreken met alle marktkramers om gezamenlijk de plastiek zakjes af te zweren.

verder lezen

Eerste reactie op nieuw ontwerp ‘t Zand

Bruno Mostrey - 17-06-2015

Op het eerste zicht charmeert dit concept. Het feit dat gekozen wordt voor extra groen in de vorm van 150 lindes, het feit dat een rei-arm opengelegd wordt en dat het Albertpark nu ook omheen het Concertgebouw zal krullen, zijn zeker geen slechte voorstellen. Evenals het feit dat de auto niet meer omheen het plein zal kunnen rijden, lijken veelbelovend om van 't Zand een aangenaam ontmoetingsplein te maken. (...) De belangrijkste vraag die bij ons opkomt, is hoe het met de mobiliteit zal uitdraaien.

verder lezen

Kaarterspaviljoen ernstig verwaarloosd

Bruno Mostrey - 18-05-2015

Zondag 17 mei werd het Kennedypark (pleintje “aan den olifant”; aan de Jan Breydellaan in Sint-Andries) heropend. De heraanleg is een feit en het resultaat mag gezien worden. Alleen jammer dat het kaarterspaviljoen voor senioren niet opgeknapt is, want het verkeert in vervallen staat.

verder lezen

Stadsontwikkelingsbedrijf is dode letter — en blijft dat ook: betaalbaar wonen en jongerenvlucht blijken geen prioriteit.

Bruno Mostrey - 30-04-2015

Toen ik het antwoord van burgemeester Landuyt hoorde op mijn vraag in de gemeenteraad naar de stand van zaken omtrent de opstart van het stadsontwikkelingsbedrijf was ik compleet verbouwereerd. “Het stadsontwikkelingsbedrijf blijkt dode letter te zijn en zal dat blijven ook. Dit bestuur vindt het blijkbaar oké dat het vehikel om 1,5 miljoen euro te investeren in betaalbaar wonen niet operationeel wordt. En hoeveel subsidies van hogere overheden lopen we hierdoor mis? Triestig,” verklaart Bruno Mostrey.

verder lezen

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge (Tussenkomst 27-01-2015)

Bruno Mostrey - 02-02-2015

De gemeenteraad moet stemmen over het opstarten van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge. Deze herziening is nodig, dat begrijpen we, gezien het vorige GRS toch al van 2006 dateert, maar we zijn met Groen Brugge wel op onze hoede.

verder lezen

Co-working als tijdelijke herbestemming leegstaande panden (Interpelallatie 27-01-2015)

Bruno Mostrey - 28-01-2015

In Tielt zullen startende ondernemers en freelancers binnenkort terecht kunnen in leegstaande panden. Ook Kortrijk lanceerde, onder de naam “Kortrijk Zaait”, een project om de leegstand aan te pakken en ter gelijkertijd starters zeer concreet te ondersteunen met een betaalbare werkplek. Twee vliegen in één klap.

verder lezen

Dubbelrichtingfietspaden op 't Zand

Bruno Mostrey - 20-01-2015

Groen Brugge stelt voor om op de lange zijden van ‘t Zand de fietspaden dubbelrichting te maken. Of om zelfs het plein zo te concipiëren dat fietsers gewoon over het nieuwe plein mogen rijden.

verder lezen

Brugge ondertekent Burgemeesterconvenant: eindelijk! Maar...

Bruno Mostrey - 01-12-2014

Eindelijk! Groen Brugge en met ons vele Bruggelingen, slaken een zucht van verlichting. Brugge stapt eindelijk mee in het internationale netwerk van steden die zichzelf klimaatdoelstellingen opleggen. Burgemeesters die niet willen wachten tot er een internationaal klimaatakkoord is — een akkoord waar de wereldleiders maar niet in slagen om het te sluiten. Deze avond (1 december) ondertekent de burgemeester het convenant en gaat zo concrete klimaatverbintenissen aan. Niets te vroeg, als je het ons vraagt. Maar we hebben ook enkele fundamentele opmerkingen.

verder lezen

Verkaveling Zwankendamme vs. behoud van open ruimte (Tussenkomst 24-11-2014)

Bruno Mostrey - 26-11-2014

De verstening van Vlaanderen is dermate problematisch dat nieuwe gronden volbouwen eigenlijk onverantwoord is. Een studie van de professoren Muys en Verheyen van de universiteiten van Gent en Leuven toont aan dat het verdwijnen van de natuurlijke omgeving Vlaanderen nu al economische schade berokkent. Het wordt tijd dat de schepen en deze bestuursploeg dit gaat beseffen en mee neemt in haar beslissingsprocessen.

verder lezen
recentere artikels oudere artikels

Vraag het aan Bruno