Charlotte Storme

hou contact

Charlotte Storme

Gemeenteraadslid, lid nationaal partijbestuur

De 'moeder aller verkiezingen' komt eraan. Die verkiezingen zijn bijzonder belangrijk.

Sociaal, ecologisch en financieel-economisch biedt Groen de antwoorden die nodig zijn. Met ambitieuze, maar haalbare oplossingen die sociaal en milieuvriendelijk zijn. Oplossingen voor problemen die voor u, voor mij en voor vele anderen in België, Vlaanderen en Europa dagelijkse realiteit zijn.

We zijn ervan overtuigd dat we het samen beter kunnen. U en wij.

Als groene partij willen wij:

 

Deelt u onze ideeën? Stem dan 3 keer op Groen op 25 mei.

Zo kiest ook u heel bewust voor de enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

Elke stem telt, maar met drie stemmen kunnen we écht het verschil maken.

Alvast bedankt.

 

Met vriendelijke groeten,

Charlotte Storme

lijstduwer (plaats 16) kamer.

 

 

 

 

Recente blogartikels

Is Brugge klaar voor een 'groentoets'?

Charlotte Storme - 07-06-2016

 De blijvende stijging van de zeespiegel is intussen al uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Toch kan ons stadsbestuur maatregelen nemen om de effecten daarvan op te vangen. Wij bepleiten onder meer een groentoets bij elke beleidsbeslissing.

verder lezen

Brugge en het kappen van bomen

Charlotte Storme - 11-09-2015

Bomen zijn de beste manier om aan koolstofopslag te doen. Bomen zorgen daarenboven voor een betere luchtkwaliteit in de stad. Maar het stadsbestuur kiest er telkens opnieuw weer voor om bomen te kappen ook als dit niet nodig is. Dit gaat in tegen de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door de Stad Brugge.

verder lezen

De Stad Brugge als mantelzorgvriendelijke werkgever?

Charlotte Storme - 11-09-2015

De Stad Brugge neemt geen extra maatregelen om de specifieke groep van mantelzorgers onder haar werknemers te ondersteunen.  Dat is jammer, want mantelzorg is meer dan het vinden van de juiste balans tussen werk en gezin. Een verruiming van de visie van het Stadsbestuur als werkgever is hard nodig om de best mogelijke ondersteuning te geven aan haar mantelzorgende personeelsleden.

verder lezen

Onderwijscheques

Charlotte Storme - 05-09-2014

Nu vele scholen zijn overgegaan tot het invoeren van de zogenaamde 'boterhamtaks' vraagt Groen Brugge dat de Stad Brugge overgaat tot de invoering van 'onderwijscheques' ten voordele van gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben.

 

 

verder lezen

Een slecht rapport voor het huidig stadsbestuur !

Charlotte Storme - 03-03-2014

Aanleiding van mijn tussenkomst in de gemeenteraad van februari: het verslag van de adjunct-stadssecretaris over hoe het huidig stadsbestuur omgaat met zijn personeel: gebrek aan duidelijkheid, communicatie, vertrouwen & respect, (veilige) huisvesting en efficiëntie. Reeds lange tijd kaartte ik het niet-benoemen van nochtans geslaagde kandidaten aan; steeds werd het weggewuifd of werd de vraag onbeantwoord gelaten... nu werd dit gebrek aan respect ook door de adjunct-stadssecretaris opgenomen in zijn verslag. Ook de opmerking die collega Sammy Roelant maakte omtrent de pensioneringen wordt herhaald. En nog zoveel meer ... Brugge en zijn medewerkers verdienen echt wel beter !

Hieronder vind je de integrale en woordelijke tekst van mijn tussenkomst.

verder lezen

Groen Brugge niet te spreken over de kandidatuur van Zeebrugge als overslaghaven van Russisch noordpoolgas

Charlotte Storme - 01-02-2014

Recent nog liet de Zeehaven van Brugge, bij monde van de voorzitter Renaat Landuyt, weten dat zij uiteraard bezorgd zijn om het milieu. Dit naar aanleiding van de tussenkomst van Sammy Roelant, fractieleider voor Groen, over de beslissing van de Zeehaven van Brugge m.b.t. de omstreden pangasius. "Maar met verbazing lezen we dat diezelfde haven zich nu kandidaat heeft gesteld als overslaghaven voor gas afkomstig uit het Russische noordpoolgebied", meldt Charlotte Storme van Groen.

verder lezen

Het vrijkomen van het 'Moritoen-gebouw': een gelegenheid om creatief denkwerk te koppelen aan beleidsplannen en de noden van stad en burger.

Charlotte Storme - 31-01-2014

Naar aanleiding van deze interpellatie werd in primeur bekendgemaakt dat dit gebouw de nieuwe huisvesting wordt voor 'Brugge Plus'. Het verheugt mij dat dit gebouw niet van de hand wordt gedaan en dat het nuttig wordt aangewend.

verder lezen

Nieuw terrassenreglement: vraag tot aanpassing reglement rekening houdend met gegeven adviezen.

Charlotte Storme - 08-11-2013

Naar aanleiding van het nieuw terrassenreglement werd vooraf advies gevraagd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer en de Stedelijke Adviesraad voor mensen met een beperking. Niet alleen werd dit advies bijzonder laat gevraagd, er werd bovendien geen rekening gehouden met het gegeven advies. Waar is dan de inspraak ? Ik kwam dan ook  als volgt tussen op deze punten op de agenda van de gemeenteraad van oktober 2013:

verder lezen

Interpellatie: Staat van het wegdek binnenstad

Charlotte Storme - 01-10-2013

De staat van het wegdek van onder meer de Katelijnestraat, Steenstraat, Geldmunstraat, Noord- en Zuidzandstraat, Wollestraat, ’t Zand … is erbarmelijk te noemen.

Behalve dat de Muur van Geraardsbergen bergop of bergaf rijden is, is er geen verschil meer...

verder lezen

Fietsambtenaar

Charlotte Storme - 29-06-2013

We zijn als Groene partij zeer verheugd met de aanstelling van een Fietsambtenaar.
Het feit dat dit daarenboven gebeurt op A-niveau, waarvoor een universitair diploma is vereist, kan ons alleen maar nog meer verblijden.

Toch een kanttekening.

verder lezen

Zeebrugge: enkel problemen en vragen of zijn er ook antwoorden en oplossingen? (tussenkomst gemeenteraad 26-02-2013)

Charlotte Storme - 10-03-2013

Reeds jaren stellen de inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege zich vragen. Vragen die hun toekomst aan belangen. Een duidelijk antwoord werd hen tot op vandaag nooit gegeven.

verder lezen

Vraag het aan Charlotte