Een historiek van de zonderlinge gebeurtenissen

Sint-Joost-ten-Node

Na een leegstand van vele jaren werd het Gésuklooster aan de Kruidtuin door de orde der Jezuieten te koop aangeboden. Op 25.05.2007 wordt de verkoopsakte getekend tussen de orde der Jezuieten en de Belgische firma Building & Engineering uit Deerlijk voor 10.814.121 euro. De huidige eigenaar de nv Rue Royale (vertegenwoordigd door de heer Buyssens van Rosebud Heritage) koopt dezelfde dag het eigendom over voor 16.300.000 euro. Er kunnen vragen gesteld worden bij deze zonderlinge dubbele verkoop met een fikse meerwaarde. Het bouwbedrijf uit Deerlijk is of beter was immers de Belgische partner van Rosebud Heritage.

Op 18.12.2007 wordt een bouwaanvraag ingediend voor een project met woningen en een hotelcomplex. Op 16.01.2009 wordt door de gemeente een sterk gewijzigd project (zonder woningen) voor een hotel met 150 kamers goedgekeurd ondanks vele negatieve bemerkingen. De bouwvergunning wordt verleend op 07.07.2009.

Na een klacht van een bewoners en een erfgoedvereniging bij de Raad van State beslist deze laatste op 22.06.2010 de bouwvergunning van de gemeente Sint-Joost te vernietigen. De argumentatie is dat het klooster moet worden beschouwd als woningen en dat deze verloren gaande woonoppervlakte (6000m2) in het project niet wordt gecompenseerd. Waarom er werd beslist om geen woningen in het ingediende project te voorzien is niet meteen duidelijk.

Ondertussen werd het gebouw gekraakt en werd na bemiddeling een overeenkomst gesloten zodat de bewoners konden blijven tot de eventuele werken van start gaan. Sindsdien kondigt de eigenaar drie jaar lang aan dat hij met een nieuw project zal komen en worden nieuwe plannen beloofd voor een hotel met 75 kamers en 75 woningen.
Het probleem met dit project is wellicht dat een luxehotel met ‘slechts’ 75 kamers niet rendabel is. De vaste kosten van een luxehotel zijn erg hoog zodat een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is. Dit is wellicht de reden waarom de eigenaar geen exploitant of overnemer vindt voor het project. Zonder exploitant zal er wellicht geen bouwvergunning worden ingediend.
De patstelling lijkt dus compleet ondanks de herhaalde beloftes van de eigenaar dat weldra een bouwvergunning zal worden ingediend. Zeker nu aan het licht komt dat er een juridisch dispuut bestaat tussen het in vereffening zijnde Rosebud Heritage en hun Belgische partner Building & Engineering dat in de situatie van uitsel van betaling verkeert.

Brugge

De Weylerkazerne was eigendom van ARGO, de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs. De gebouwendienst van het Gemeenschapsonderwijs had er haar kantoren. In een oorspronkelijk stedenbouwkundig attest van 1993 werden volgende bestemmingen toegestaan: sociaal cultureel, studentenresidentie, schoolfunctie, wonen, en een hotel. In 1998 werd in een nieuw stedenbouwkundig attest de hotelfunctie uitgesloten wegens de hotelstop. Dit werd nogmaals bevestigd in 2000. Uiteindelijk wordt in 2001 alsnog door de stad beslist dat toch een hotel mogelijk is, naast sociaal cultureel, studentenresidentie, schoolfunctie, wonen. In de loop van 2002-2003 werden diverse vergaderingen gehouden over het project. Ondertussen kocht de zakenman Paul DE GRANDE de kazerne via twee firma’s, Don en Holiday City Center II.

In 2008 nemen Pierre BUYSSENS en Sébastien ARMLEDER van Rosebud de controle over van deze bedrijven en worden ze de facto de eigenaars van de kazerne. Het is onduidelijk welke som zij neerlegden voor de aankoop van de site. We weten dat de oorspronkelijke verkoop door Argo, zonder herbestemmingen, voor 500 000 euro is doorgegaan. Ondertussen wordt dit gebouw op vele miljoenen euro's geschat.

In 2011 wordt een project ingediend door Building Project Partner (deze firma is gevestigd op hetzelfde adres in Deerlijk als Building & Engineering, de Belgische partner van Rosebud) dat zich beperkt tot de achterliggende gronden en schooltje. De restauratie en renovatie van de voormalige Weylerkazerne is niet opgenomen terwijl van bij de aanvang het project steeds was voorgesteld als een totaalproject van zowel de Weylerkazerne als de achterliggende gronden en schooltje. Op 8 juli 2011 wordt door het college principieel beslist de bouwaanvraag toch op die manier te behandelen ondanks het ontbreken van garanties op volwaardige ontsluiting en op realisatie van restauratie/renovatie van de Weylerkazerne. Er wordt tegelijk beslist dat de onteigening van de Weylerkazerne juridisch moest onderzocht worden.

Ook in de gemeenteraad van 28 november 2011 werd aangedrongen op een initiatief van de stad om de Weylerkazerne te onteigenen om een einde te maken aan de verwaarlozing van het beschermd monument. Naar aanleiding daarvan werd op 7 november 2011 een aangetekende brief verstuurd naar Rosebud Heritage in Zwitserland met verzoek om binnen de 3 maanden een aanvraag in te dienen zoniet zou de stad de onteigening opstarten.
De raadsman beweert dat Rosebud Heritage aanvankelijk op sleeptouw is genomen door Building Project Partner in het grotere project maar dat de samenwerking werd beëindigd. Ze willen dus een aparte vergunningsaanvraag indienen binnen een "normaal korte tijd" en vragen dus om nog niet over te gaan tot onteigening. Ondertussen werd het project van Building Project Partner voor het achterliggende project vergund op 15 november 2012 en is het nog steeds wachten op een aanvraag voor de Weylerkazerne zelf.

Bijlage : Bronnenmateriaal

Artikel uit de Zwitserse pers over reputatie Rosebud Heritage:
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Die-AtlantisBesitzer-machten-mit-HotelDeals-das-grosse-Geld-/story/24566811
Informatie over Rosebud Heritage en Rosebud Hotels Holding in de Zwitserse en Luxemburgse handelsregisters : http://www.handelsregisterch.ch/c/CH0004012382/Rosebud_H_ritage_SA_en_liquidation.cfm
http://www.etat.lu/memorial/2012/C/Html/1756/2012071464.html
Artikels over bankier François Rouge (voormalige bestuurder en geldschieter van Rosebud Heritage) zie o.m. http://www.paradisfj.info/spip.php?article1283
Over de relatie tussen Qatar en Rosebud Heritage : http://www.hospitalitynet.org/news/4031345.print
Juridische toestand Rosebud Heritage: http://www.moneyhouse.ch/fr/u/rosebud_heritage_sa_CH-660.1.168.000-5.htm
Juridische toestand van de zusterfirma's NV Building & Engineering (status: uitstel van betaling) en NV Building Project Partner :
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=453797474
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=806940426
Gegevens NV Rue Royale, eigenaar van de Gesu site: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=873861518
Gegevens NV Don en NV Holiday City Center II , eigenaars van de Weylerkazerne: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=466705897 http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=443787074
Persartikel over de verkoop van de Weylerkazerne in 2002: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GVJ586I5