trefwoord "betaalbaar wonen"

auteurs

Stadsontwikkelingsbedrijf is dode letter — en blijft dat ook: betaalbaar wonen en jongerenvlucht blijken geen prioriteit.

Bruno Mostrey - 30-04-2015

Toen ik het antwoord van burgemeester Landuyt hoorde op mijn vraag in de gemeenteraad naar de stand van zaken omtrent de opstart van het stadsontwikkelingsbedrijf was ik compleet verbouwereerd. “Het stadsontwikkelingsbedrijf blijkt dode letter te zijn en zal dat blijven ook. Dit bestuur vindt het blijkbaar oké dat het vehikel om 1,5 miljoen euro te investeren in betaalbaar wonen niet operationeel wordt. En hoeveel subsidies van hogere overheden lopen we hierdoor mis? Triestig,” verklaart Bruno Mostrey.

verder lezen

Nieuw reglement kamerverhuur: verbetering, maar niet voor iedereen (Tussenkomst 24-11-2014)

Bruno Mostrey - 26-11-2014

Dit bestuur maakt nu de keuze om personen toe te staan om drie jaar lang aansluitend op hun studentenleven op een studentenkot te blijven wonen. (...) Dat we met het voorliggende reglement voor ex-studenten een uitzondering maken is goed. Maar mensen die niet studeerden en het moeilijk hebben om een betaalbare woonst te vinden, blijven nog altijd in de kou. Onze Brugse regelgeving verdringt in sterke mate personen met een laag inkomen die geen studeeropleiding genoten. En net dat is een kwetsbare groep. We dringen daarom aan om versneld starterswoningen en scheiderswoningen in te voeren. Waarbij deze doelgroepen, naast ex-studenten, ook betaalbaar in Brugge kunnen wonen.

verder lezen

Liever geen sociale koopwoningen in Duivenkeet

Bruno Mostrey - 02-03-2013

Groen Brugge is geen voorstander van sociale koopwoningen in de wijk Duivenkeet, zoals recent werd voorgesteld door het nieuwe stadsbestuur. Deze schieten doorgaans immers hun sociaal doel voorbij. Beter wordt voluit gekozen voor sociale huurwoningen en voor het systeem van Community Land Trusts (CLT’s), dat in Brussel en Gent al ingang heeft gevonden.

verder lezen

trefwoorden