trefwoord "zeebrugge"

auteurs

Een nieuwe vrachtwagenparking in combinatie met het te bouwen tankstation langs de N49

Groen Brugge - 29-01-2018

Groen raadslid Charlotte Storme stelde in de gemeenteraad van september 2017 voor om te zorgen voor sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge.

Groen Brugge stelt nu voor om dit probleem grondig aan te pakken door het dossier van de nieuwe beveiligde vrachtwagenparking te koppelen aan het te bouwen tankstation die er moet komen bij de omvorming van de N49 tot autoweg.

verder lezen

Nieuwe zeesluis Zeebrugge - Groen Brugge kiest voor alternatief 4: Vandammesluis oost met de NX zoals in alternatief 6

Groen Brugge - 26-12-2017

Groen Brugge wil snel een oplossing voor de versleten 19e eeuwse Visartsluis. 

Zeebrugge is al een tijdje té afhankelijk van de Vandammesluis. 

Nog eens een defect aan deze sluis betekent een serieus probleem voor de Zeebrugse haven.

verder lezen

Sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge...ver te zoeken!

Groen Brugge - 07-09-2017

Vrachtwagenchauffeurs in Zeebrugge worden aan hun lot overgelaten wat betreft de mogelijkheid om zich te wassen, te douchen, naar het toilet te gaan.

Het openbaar zwembad van Blankenberge kampt met een toestroom van vrachtwagenchauffeurs die gebruik maken van de douches in het zwembad, in die mate dat het voor overlast zorgt voor de gewone zwembadgebruiker.

verder lezen

Cijfers fijnstofmetingen Zeebrugge zorgwekkend

Groen Brugge - 24-10-2016

 Een tijdje geleden vroeg gemeenteraadslid Charlotte Storme met een schriftelijke vraag aan de stad Brugge de gegevens op van de fijnstofmetingen in Zeebrugge. De resultaten zijn minstens zorgwekkend.

verder lezen

Priv├ębewaking of controle op smokkel in de haven?

Groen Brugge - 25-05-2016

I

n haar tussenkomt omtrent transitmigranten in Zeebrugge stelde de Brugse NVA dat ze privébewaking wil. Haar eigen minister wil echter niet de controle op smokkel op een aanvaardbaar niveau brengen om economische drogredenen. Ondanks een significante stijging van de smokkel in 4 jaar. Groen vindt openbare orde een zaak van de samenleving en wil dat misdadige bendes worden aangepakt..

verder lezen

Geen vluchtelingenopvang in Zeebrugge? Reconversie Terrein Knaepen moet nu vooruit! (Persmededeling 17-03-2016)

Bruno Mostrey - 17-03-2016

Tussen neus en lippen kondigde Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, gisteren op Focus-televisie aan dat er dan toch geen vluchtelingen opgevangen zullen worden in Zeebrugge. Eerder werd het terrein Knaepen hiervoor aangeduid. Nu mag Stad Brugge niet langer talmen met de beloofde reconversie van dit terrein tot groene buffer tussen de stationswijk en de hoogspanningscentrale in Zeebrugge.

verder lezen

Vluchtelingen in Zeebrugge (Interpellatie 23-02-2016)

Bruno Mostrey - 25-02-2016

We hebben een gemeenschappelijk doel: we willen geen kamp zoals “The Jungle” in Calais of het kamp in Duinkerke. Die kampen zijn plaatsen waar transmigranten in onmenselijke omstandigheden moeten leven en waar ze te vaak, of zelfs altijd, slachtoffer worden van mensensmokkelaars die hen veel geld laten betalen voor dikwijls levensgevaarlijke pogingen om het kanaal over te steken en die hen verkeerde informatie influisteren en foutieve perspectieven geven.

verder lezen

Waar is de menselijkheid?

Groen Brugge - 15-02-2016

Onze partij nam met afschuw kennis van de gebeurtenissen afgelopen vrijdagochtend in Zeebrugge, waar bij een politie-actie verschillende mensen zonder geldige verblijfsvergunning zijn opgepakt en hun spullen zomaar in de vuilniswagen zijn beland of werden in beslag genomen. We vragen dringend meer menselijkheid in de omgang met deze mensen en zullen de plaatselijke verantwoordelijken ter verantwoording roepen.

verder lezen

Opvang van vluchtelingen in Zeebrugge

Groen Brugge - 28-10-2015

Driehonderd mensen opde vlucht zullen in Zeebrugge terecht komen. Onze solidariteit en onze waarden uitoefenen zijn de beste middelen om extremisme te beantwoorden, uit elke hoek. Het is wle belangrijk dat de opvanglocatie geschikt is voor menswaardige opvang

verder lezen

Staatssecretaris Francken wil vluchtelingen opvangen op verontreinigd terrein

Groen Brugge - 21-10-2015

Deze week werd beslist om 300 vluchtelingen op te vangen op het oude militaire domein, het terrein Knaepen, in Zeebrugge. Hierbij zijn er volgens Groen Brugge twee ernstige obstakels die de site mogelijks ongeschikt maken voor opvang van gezinnen. Deze keuze doordrijven zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben.

verder lezen

Duurzaam investeren in onze haven (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 30-06-2015

Haven van ZeebruggeOnlangs op het havencongres werden enkele principes naar voor geschoven die het havenbestuur zal gebruiken om de haven verder te ontwikkelen. Uit die tekst blijkt dat er onder andere zal ingezet worden om: productiebedrijven die lading genereren, en lading zelf aan te trekken naar Zeebrugge. Welke principes hanteert men om enerzijds bedrijven op te beoordelen alvorens ze naar Zeebrugge te lokken? En welke criteria haalt met boven als men lading aantrekt?

verder lezen

Vloedzwembad: troef voor Zeebrugge

Bruno Mostrey - 08-10-2013

Groen Brugge bepleit het idee van een vloedzwembad op het strand van Zeebrugge. Eerder vandaag lanceerde de burgemeester van Bredene het idee voor zijn gemeente. Een vloedzwembad is een zwembad op het strand vlakbij de dijk, dat zichzelf vult tijdens vloed. Zo’n zwembad zou een extra troef zijn voor Zeebrugge.

verder lezen

RUP strand en dijk

Gerda Schotte - 29-06-2013

De RUP strand en dijk van alle kustgemeentes liggen nu voor. Er is een algemeen kader gecreëerd voor alle gemeentes wat een goede zaak is. Hierbij worden een aantal extra mogelijkheden gegeven aan de toeristische uitbating van de kust en heeft men gepoogd om een aantal gemeentelijke knelpunten weg te werken.

verder lezen


Notice: html_image: unable to find '/opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/uploads/thumb_' in /opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/libs/smarty/plugins/function.html_image.php on line 99

Waarom geen verbreding van het Schipdonkkanaal?

- 25-09-2012

Een dossier dat in onze stad de gemoederen geweldig beroert is dat van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Vreemd genoeg komt dat dossier zelden ter sprake in de politieke communicatie tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. Misschien omdat het dossier de politieke partijen ook intern verdeelt en een aanzienlijk deel van de kiezers het dossier niet gunstig gezind is? De lobby rond de haven van Zeebrugge schreeuwt al jaren dat die verbreding er moet komen om de haven economisch leefbaar te houden en de concurrentie met de grote jongens aan te kunnen. De voorbije jaren werden hele bossen gekapt om de onderzoekrapporten te publiceren die nu eens wel,  dan weer niet in het voordeel van zo’n verbreding pleiten. Het schrijven van overheidsrapporten is een industrie op zich geworden. Nu heb ik zelf een paar jaar meegedraaid in dat wereldje en ik weet hoe het bij het schrijven van overheidrapporten aan toe gaat. Je bijt nu eenmaal beter niet de hand die je voedt. Zelf pleit ik in deze onschuldig. De rapporten waaraan ik meewerkte hadden geen gevoelige politieke lading. Zeg nu eerlijk: u ligt waarschijnlijk niet wakker van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling bij gemeentelijke ambtenaren of het activeren  van laaggeschoolde vrouwen om in een opleiding of werkervaringsproject te stappen. Hoewel: toen uit een onderzoek binnen de diensten van de Provincie West-Vlaanderen waaraan ik meewerkte, bleek dat bijna de helft van de ambtenaren zelfs niet wist dat ze printten en kopieerden op milieuvriendelijk papier, werd dat rapport zachtjes afgevoerd. Kwestie van de verantwoordelijke deputé niet in verlegenheid te brengen.

Maar dit terzijde. Om maar te zeggen dat ik de resem rapporten die de voorbije jaren is verschenen over het Schipdonkkanaal met bijzondere interesse en argusogen heb gevolgd. Zelf zou ik de lof van het kanaal in zijn huidige vorm kunnen bezingen door te wijzen op zijn belang voor het landschap, de omliggende natuur en landbouw, de toeristische en recreatieve meerwaarde die het biedt voorde dorpen en gemeenschappen langs het kanaal, maar dan zou u me waarschijnlijk een onverbeterlijke romanticus vinden. Het gaat nu eenmaal om containers en niet om mensen. De harde feiten dus.  

Eén van die rapporten was het in 2008 te vroeg uitgelekte rapport dat de economische succesfactoren voor een verbreding van het kanaal opsomde. Een van die factoren was dat de bouwkosten van het kanaal niet hoger mochten liggen dan voorzien. En laten we eerlijk zijn: het gebeurt zelden dat openbare werken zich houden aan de vooropgestelde kostenramingen. In Brugge zelf hebben we indertijd de budgettaire stoelendans meegemaakt rond het concertgebouw. En in Frankrijk werden de plannen voor het kanaal Seine-Nord zelfs in het vriesvak gestopt omdat men uiteindelijk berekende dat de kosten ervan 50% hoger zouden liggen dan aanvankelijk geraamd waardoor privépartners hun interesse in het project verloren. Wat betreft de kosten van ons kanaal: aanvankelijk werden die geraamd op 600 miljoen euro. Maar economen wezen alras op het feit dat de werkelijke kosten minstens 3  keer zo hoog zouden liggen omdat de economische haalbaarheidsstudies nauwelijks rekening hielden met de herstelkosten voor natuur, waterhuishouding, de getroffen gemeenten en de landbouw. Ook het aantal onteigeningen dat nodig zou zijn, werd nogal laag ingeschat. En ondertussen hebben de studies over de verbreding van het kanaal zelf al momenteel al meer dan 1 miljoen euro gekost. Vooral het effect op de waterhuishouding baart zorgen. Om dat argument te ontkrachten werd alweer een nieuwe studie besteld die concludeerde –toegegeven de conclusies waren iets genuanceerder-  dat het met de impact op de waterhuishouding en de verzilting door binnenstromend zeewater wel zou meevallen. Tot een ingenieur met wat meer kennis van zaken zich erover verbaasde dat het rapport zich hoofdzakelijk baseerde op cijfers uit 2008 –wat een vrij nat jaarwas – terwijl droge jaren zoals 2003, 2005 en 2009 niet werden onderzocht, en dat de studie weinig rekening hield met andere waterprojecten in de regio.  

Succesfactor twee was dat het relatieve aandeel van het transport via spoor en het transport tussen Zeebrugge en de Schelde via de kustvaart en aangepaste binnenschepen, niet hoger zou worden. Wat een vreemde gedachtekronkel is omdat dat net de alternatieven zijn voor een verbreding van het kanaal. Om van het Schipdonkkanaal dus een succes te maken mag er dus niet te veel geïnvesteerd worden in zinvolle alternatieven. Vreemde jongens, die havenjongens.

De belangrijkste succesfactor om van de verbreding een succes te maken was dat onze economie de volgende jaren een hoge economische groei moet kennen. Vorige week maakte het Federale Planbureau bekend dat de Belgische economie in 2012 niet zou groeien maar zelfs met 0,1% ou krimpen en voorspelde het bureau dat ook het volgende jaar  een matige groei zal kennen.

De economische groei in onze contreien zal dus wellicht nooit meer zo hoog zijn als vroeger. We moeten er dus rekening mee houden dat de internationale handel door de stijgende olieprijzen en dus ook het transport over zee de volgende jaren eerder zal afnemen dan toenemen. De concurrentie tussen de verschillende havens zal moordend zijn. En zelfs al zou een verbreding van het Schipdonkkanaal in de huidige economische context op papier een oplossing bieden, ze zal door andere havens en landen met maatregelen gecounterd worden. Wanneer de slager in uw straat belegde broodjes begint te verkopen mag u er prat op gaan dat de slager even verderop binnen de kortste keren hetzelfde zal doen.  En dus lopen we het risico dat over twintig jaar de lobby van Zeebrugge tot de conclusie zal komen dat het kanaal toch niet het verhoopte economische succes is geworden en dat er bijkomende maatregelen nodig zijn. Misschien een nieuw kanaal om het Schipdonkkanaal te ontsluiten? Of het inplanten van industrieterreinen en handelszones langs het kanaal? En zo dreigt het kanaal een olievlek te worden die we liever niet hadden gezien. De oplossing voor Zeebrugge is dus niet dat de haven zich probeert te meten met de andere havens door hen te imiteren of achterna te hollen maar dat ze activiteiten ontwikkelt die haar van die andere havens onderscheidt. Ook in het verleden is dat altijd de beste piste gebleken. En een verbreding van het Schipdonkkanaal hoort niet in dat rijtje thuis.  

 

verder lezen

trefwoorden