trefwoord "klimaat"

auteurs

Groen Brugge ondersteunt het tienpuntenprogramma van Noord Zuidraad

Groen Brugge - 01-07-2017

                                                                                                                                Groen Brugge ondersteunt het tienpuntenprogramma van de Noord-Zuidraad, de stedelijke adviesraad voor het Noord-Zuidbeleid in Brugge.

verder lezen

Open ruimte getackled?

Groen Brugge - 08-01-2017

 Groen Regio Brugge gaat niet akkoord met het Ontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge, omwille van de enorme ruimteverspilling die er mee gepaard gaat. Dit geldt zowel voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion als voor de voorgestelde nieuwe bedrijventerreinen.

verder lezen

Vraagtekens bij deal met Eandis

Groen Brugge - 12-09-2016

Op de agenda van de Brugse gemeenteraad van dinsdag a.s. staat het standpunt van de Brugse vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Eandis. Gezien alle vraagtekens die de voorbije dagen bij de deal werden geplaatst, vraagt Groen Brugge het punt uit te stellen.

verder lezen

Kansen bij verhuis ijssculpturen

Groen Brugge - 25-08-2016

 Gisteren vernamen we het vertrek van het IJssculpturenfestival van Brugge naar Hasselt. Ogenschijnlijk een nieuwe bittere pil voor Brugge na het vertrek van de start van de Ronde. Niks is echter minder waar.

verder lezen

Is Brugge klaar voor een 'groentoets'?

Charlotte Storme - 07-06-2016

 De blijvende stijging van de zeespiegel is intussen al uitgebreid wetenschappelijk gedocumenteerd. Toch kan ons stadsbestuur maatregelen nemen om de effecten daarvan op te vangen. Wij bepleiten onder meer een groentoets bij elke beleidsbeslissing.

verder lezen

Zacht water voor Brugge? — Ontkalken op niveau van de watermaatschappij (Interpellatie 23-05-2016)

Bruno Mostrey - 24-05-2016

Als we de waterhardheid in Brugge kunnen verminderen, eventueel tot het wettelijke minimum of net daarboven, hebben we een maatregel die goed is voor ons leefmilieu en voor onze geldbuidel.

verder lezen

Kanttekeningen bij de nieuwe Opknappremie (Tussenkomst 26 april 2016)

Bruno Mostrey - 23-05-2016

Een aantal opties om investeringen te doen om minder energie te verbruiken worden in dit reglement niet gesteund. Dat is bijzonder jammer en het wordt als financieel onhaalbaar geacht om ze vanuit met de stadskas te betoelagen. Maar ze zijn wel cruciaal ook omwille van onze klimaatdoelstellingen.

verder lezen

Brugge ondertekent Burgemeesterconvenant: eindelijk! Maar...

Bruno Mostrey - 01-12-2014

Eindelijk! Groen Brugge en met ons vele Bruggelingen, slaken een zucht van verlichting. Brugge stapt eindelijk mee in het internationale netwerk van steden die zichzelf klimaatdoelstellingen opleggen. Burgemeesters die niet willen wachten tot er een internationaal klimaatakkoord is — een akkoord waar de wereldleiders maar niet in slagen om het te sluiten. Deze avond (1 december) ondertekent de burgemeester het convenant en gaat zo concrete klimaatverbintenissen aan. Niets te vroeg, als je het ons vraagt. Maar we hebben ook enkele fundamentele opmerkingen.

verder lezen

Klimaatplan goede intenties maar weinig professioneel

Groen Brugge - 31-03-2014

 

Ik wil aanvangen met te stellen dat ik zeer blij ben dat dit klimaatplan er is. Eindelijk zal Brugge als bijna de 5 500 ste Europese gemeente en als 72ste Belgische gemeente aansluiten bij de covenant of mayors. Iets wat wij als overigens Groen al jaren bepleiten. Een voorloper kun je onze stad dus niet meer noemen als het om klimaatbeleid gaat. Na de de periode van burgemeester Moenaert, waarvan ik me afvraag of het woord klimaat ooit over zijn lippen kwam, is dit een sprong vooruit. Brugge doet eindelijk mee. De schepen heeft de verdienste dit als eerste op een uitgebreide manier op de agenda te plaatsen in Brugge.

verder lezen

Groen Brugge niet te spreken over de kandidatuur van Zeebrugge als overslaghaven van Russisch noordpoolgas

Charlotte Storme - 01-02-2014

Recent nog liet de Zeehaven van Brugge, bij monde van de voorzitter Renaat Landuyt, weten dat zij uiteraard bezorgd zijn om het milieu. Dit naar aanleiding van de tussenkomst van Sammy Roelant, fractieleider voor Groen, over de beslissing van de Zeehaven van Brugge m.b.t. de omstreden pangasius. "Maar met verbazing lezen we dat diezelfde haven zich nu kandidaat heeft gesteld als overslaghaven voor gas afkomstig uit het Russische noordpoolgebied", meldt Charlotte Storme van Groen.

verder lezen

Raakt Brugs klimaatplan af?

Groen Brugge - 04-10-2013

In de ronkende beleidsverklaring van het nieuwe bestuur werd een klimaatplan aangekondigd. Dit met de doelstelling om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen. Een goed voornemen vindt Groen Brugge, maar de voortekens zijn slecht.

verder lezen

Waarom een veggiedag belangrijk is

Valentijn Vyvey - 18-06-2013

Verontwaardiging alom vandaag in Brugge. "Groen wil vegetarische maaltijden verplichten", bloklettert Het Nieuwsblad. In dit artikel probeer ik te duiden waarom een veggiedag interessant kan zijn voor Brugge.

verder lezen


Notice: html_image: unable to find '/opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/uploads/thumb_' in /opt/www/treeviewbvba3/web/temp.trotsopdetoekomst.be/skylimit/libs/smarty/plugins/function.html_image.php on line 99

Ducheynes Politieke Praatjes (2): een niet zo autoloze autoloze zondag

- 19-09-2012

Vorige zondag organiseerde Brugge samen met veel andere steden en gemeenten een autoloze zondag. Jammer genoeg kon ik niet deelnemen aan de vele activiteiten die de stad die dag organiseerde. Een verlaat Herfstfeest voor mijn zoon Cyril schiep andere verplichtingen: langs mijn kant van de familie organiseren we geen communie- of lentefeestenmaar herfstfeesten, kwestie van de kerk en de fakkel in het midden te houden. Bedoeling van de autoloze zondagen is een (1) dag de auto thuis te laten en de uitstoot van C02 een (1) dag naar beneden te halen. Op het eerste zicht een mooi initiatief maar toch: een dubbel gevoel...

Brugge wendt de autoloze zondag vooral aan om het historisch centrum nogmaals behoorlijk in de kijker te zetten. Misschien moet iemand met veel vrije tijd eens berekenen wat de organisatie van al die activiteiten, het aanvoeren van materiaal, deelnemers en bezoekers aan CO2 oplevert. En uit de parkingproblemen die die dag rond het centrum van de stad ontstonden en de files achteraf bleek er zondag inderdaad een hele gemotoriseerde volksbeweging uit andere delen van onze stad en Vlaanderen op gang te zijn gekomen.  

Maar erger nog is dat Brugge al jaren halsstarrig weigert een degelijk klimaatbeleid uit te werken, een boot waar andere steden en gemeenten de voorbije jaren wel op zijn gesprongen. Onze stad heeft  nochtans een sleutelrol te spelen in de strijd tegen klimaatopwarming en olieschaarste.  Meer dan Vlaanderen, België of Europa staat ze dichter bij de burger en kan ze haar regie – en beleidsfunctie gebruiken om ons allemaal in de juiste richting te duwen. Behalve het organiseren van autoloze zondagen kan ze een lokaal klimaatbeleid voeren dat de reductie van broeikasgassen in alle beleidsdomeinen integreert.  En niet alleen op zondag. Dat vergt een beleid dat verder kijkt dan de volgende zes jaar maar ook maatregelen neemt die de belangen van de volgende generaties Bruggelingen in rekening brengt.

Jammer genoeg is dat in Brugge nog niet doorgedrongen. Toch niet de voorbije legislaturen. Onze stad weigert al jaren deel te nemen aan internationale klimaatcampagnes zoals het Burgemeestersconvenant waarin Europese steden en gemeenten zich engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% te reduceren. Veel steden gaan zelfs nog verder:  ze koppelen hun klimaatbeleid e aan een politiek die o.m. groene jobs creëert en hun stad onafhankelijker maakt van geïmporteerde energie, wat in tijden van economische crisis ook een belangrijke troef is.  Maar niet in Brugge dus, waar een dag als autoloze zondag meer met citymarketing te maken heeft dan met een echt en efficiënt klimaatbeleid. Benieuwd hoeveel Brugse ontslagnemende schepenen zondag staan mee te kelen op “Sing For The Climate” in het Astridpark.

 

verder lezen

trefwoorden