trefwoord "jongeren"

auteurs

Groen Brugge wil een kwaliteitsvollere kerstmarkt

Groen Brugge - 25-10-2017

Traditioneel doet ook Brugge mee aan de hype van kerstmarkten en verschilt daarin weinig van andere steden waarin Glühwein, jenever, braadworst en kousen, mutsen, wanten, kerstversiering, sieraden en hier en daar, maar in mindere mate, originele kleinoden aan de man/vrouw worden gebracht.
 

Traditioneel geworden, maar weinig origineel. En laat ons toe de Brugse kerstmarkt ook weinig kwaliteitsvol te noemen!

verder lezen

Toeristentaks: onbillijke lastenverdeling (Tussenkomst 31-05-2016)

Bruno Mostrey - 07-06-2016

De nieuwe toeristentaks zorgt voor een sterke stijging van de bijdrage voor alle subcategorieën. Dat is duidelijk. Bij gelijk gebleven bezetting is het minstens een verdubbeling van de bijdrage aan de stadskas. Maar als we de stijgingspercentages ten opzichte van de bijdrage vorig jaar eens bekijken valt sterk op dat de goedkopere marktsegmenten wel een zeer spectaculaire stijging moeten slikken. 

verder lezen

Een vrijplaats in Brugge (Interpellatie 22-03-2016)

Bruno Mostrey - 06-06-2016

Het oude politiegebouw is nu al enkele jaren verlaten door de politiediensten. En in afwachting van de verbouwingen ten dienste van de nieuwe functies die het gebouw krijgt, namelijk het studentenhuis en het huis van de vrijzinnigen, konden er tal van activiteiten georganiseerd worden. Er is plaats voor kunst, cultuur, fuiven, sociale activiteiten en lezingen, enzovoort. Deze tijdelijk herbestemming was dus, wat ons betreft, een groot succes.

verder lezen

Groen Brugge steunt idee├źn Hack the Cityjongeren

Groen Brugge - 23-09-2015

78 uur sloten jongeren zich op in een denktank om over de toekomst van onze stad te denken. Deze positieve, hoopvolle betrokkenheid is iets wat we moeten koesteren. Zeker als ze zoals nu goede ideeën oplevert. Zowel rond klimaatbeleid als rond het herwaarderen van de publieke ruimte wil Groen Brugge de voorliggende ideeën steunen.

verder lezen

Feuilleton: omvorming Het Entrepot vzw (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

Hoe zal de burgemeester en schepen Demon tegemoetkomen aan de verzuchtingen over vertegenwoordiging van jongeren en jeugdexperten in de nieuwe vzw? Ik stel voor om ze gewoon op te nemen in de raad van bestuur — zoals het betaamt als je het meent met bestuurlijke participatie van jongeren.

verder lezen

Reactie op niet goedkeuren door ABB van de omgevormde structuur vzw Het Entrepot (persmededeling 9-07-2015)

Bruno Mostrey - 10-07-2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de omvorming naar het nieuwe Het Entrepot vzw niet goedgekeurd. De ontwerpstatuten lagen voor op de gemeenteraad in maart l.l. De jeugdraad stuurde deze ochtend een persmededeling uit waar ze op dit afkeuren wijst en dat ze hiermee haar gelijk haalt. Het argument waar ABB de jeugdraad volgt: de jongeren (“experts”) krijgen in de nieuwe statuten niet genoeg garantie op feitelijke betrokkenheid en inspraak.

verder lezen

Nieuw reglement kamerverhuur: verbetering, maar niet voor iedereen (Tussenkomst 24-11-2014)

Bruno Mostrey - 26-11-2014

Dit bestuur maakt nu de keuze om personen toe te staan om drie jaar lang aansluitend op hun studentenleven op een studentenkot te blijven wonen. (...) Dat we met het voorliggende reglement voor ex-studenten een uitzondering maken is goed. Maar mensen die niet studeerden en het moeilijk hebben om een betaalbare woonst te vinden, blijven nog altijd in de kou. Onze Brugse regelgeving verdringt in sterke mate personen met een laag inkomen die geen studeeropleiding genoten. En net dat is een kwetsbare groep. We dringen daarom aan om versneld starterswoningen en scheiderswoningen in te voeren. Waarbij deze doelgroepen, naast ex-studenten, ook betaalbaar in Brugge kunnen wonen.

verder lezen

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over het Brugse politiebeleid om jongeren extra te viseren

Bruno Mostrey - 31-12-2013

Jong Groen Brugge is ontgoocheld over de aangekondigde aanpak van de Brugse politie op Oudejaarsavond. De politie kondigt aan om specifiek jongeren te viseren in het aanpakken van overmatig drankverbruik. “In deze discriminerende aanpak kunnen wij ons hoegenaamd niet vinden,” aldus Bruno Mostrey, “Bovendien is het opnieuw stigmatiserend voor de Brugse jongeren. Alsof het enkel de jongere generaties zijn die deze avond zullen feesten en zich mogelijks laten verleiden tot één of meerdere glazen te veel.”

verder lezen

Verliest Brugge het fuifzaaltje van De Kelk? (Interpellatie 25 juni 2013)

Bruno Mostrey - 19-09-2013

Het probleem is gekend. Wegens een klacht van de buur van café annex fuifzaal De Kelk in de Langestraat staat de uitbatingsvergunning van de fuifzaal op de helling. De fuifzaal is er gekomen met steun van de stad. Dit volledig terecht: er was dringend nood aan kleinere fuifzalen.

verder lezen

Opschorting alcoholverbod (tussenkomst gemeenteraad 26-02-2013)

Bruno Mostrey - 27-02-2013

Als we het advies van de politie goed bekijken, leren we dat het definitief afschaffen van dit verbod de enige logische keuze is, ondanks het feit dat dit advies letterlijk het behoud vraagt.

verder lezen

Groen op debat bij jongeren

Klaas Janssens - 05-10-2012

1 oktober mocht Groen op debat in het Koninklijk Atheneum in Sint-Michiels, een korte synthese.

verder lezen

Brugge voor jongeren

Karin Robert - 17-09-2012

Een studie in opdracht van Stad Brugge, OCMW Brugge en CAW Regio Brugge werd op een studievoormiddag in het auditorium van het OCMW, Ruddershove te Brugge gepresenteerd. Groen Brugge was present...

verder lezen

trefwoorden