trefwoord "begroting"

auteurs

Brugse Begroting: Oppassen met groeiverwachtingen

Groen Brugge - 26-11-2015

De Brugse begroting is gezonder dan die van veel andere centrumsteden. Toch mogen we niet blind blijven voor de budgettaire uitdagingen. Het stadsbestuur moet nog meer zijn rol opnemen in de overgang naar een duurzame, lokale, vernieuwende economie door hier stevig in te investeren. Ook het Brugse patrimoniumbeleid moet eens onder de loupe worden genomen. Het parkeerbeleid mag niet dienen als financiële melkkoe.

verder lezen

Investeren in de Brugse Toekomst

Groen Brugge - 27-05-2015

We zijn bijna halverwege de legislatuur. Hoewel het geld klaarstaat in het Toekomstfonds blijven de investeringen uit. Gebrek aan ideeën? Of is er meer aan de hand?

verder lezen

afslanking van personeelsbestand met 243 mensen is niet realistisch of wenselijk

Groen Brugge - 28-11-2013

 

In de komende legislatuur gaan 243 personeelsleden van de stad Brugge in pensioen.Omdat de stad wil besparen, worden zij niet vervangen zo stelt het stadsbestuur in haar meerjarenplanning. “Dit is niet realistisch en niet wenselijk”, vindt Groen Brugge.

 

verder lezen

trefwoorden