alle artikels

auteurs

De fietsbus, ook in Brugge?

Groen Brugge - 20-11-2015

Het is reeds lang een dilemma voor veel ouders. Ze willen dat hun kinderen op een gezonde en ecologische manier naar school kunnen gaan, met de fiets dus of te voet. Maar anderzijds zijn ze bezorgd voor de veiligheid van hun jonge kinderen in het verkeer. Als velen echter de kinderen met de wagen naar school voeren, wordt het weer een beetje onveiliger voor de andere kleine fietsertjes. Een vicieuze cirkel? Niet per se! De fietsbus kan soelaas brengen.

verder lezen

Lokfiets om fietsdiefstal te bestrijden: ook in Brugge? (Interpellatie 27-10-2015)

Bruno Mostrey - 16-11-2015

“Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met GPS-volgsysteem. De politie stalt deze fietsen op plaatsen waar veel fietsen worden ontvreemd. De agenten hoeven vervolgens geen toezicht te houden, maar kunnen verder met hun reguliere werkzaamheden.
Zodra de fiets verplaatst wordt, krijgen zij een seintje. De GPS-zender geeft door welke weg de gestolen fiets aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling worden opgespoord en aangehouden.”
verder lezen

Opvang van vluchtelingen in Zeebrugge

Groen Brugge - 28-10-2015

Driehonderd mensen opde vlucht zullen in Zeebrugge terecht komen. Onze solidariteit en onze waarden uitoefenen zijn de beste middelen om extremisme te beantwoorden, uit elke hoek. Het is wle belangrijk dat de opvanglocatie geschikt is voor menswaardige opvang

verder lezen

Staatssecretaris Francken wil vluchtelingen opvangen op verontreinigd terrein

Groen Brugge - 21-10-2015

Deze week werd beslist om 300 vluchtelingen op te vangen op het oude militaire domein, het terrein Knaepen, in Zeebrugge. Hierbij zijn er volgens Groen Brugge twee ernstige obstakels die de site mogelijks ongeschikt maken voor opvang van gezinnen. Deze keuze doordrijven zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben.

verder lezen

Project Stadsvaart aanslag op Brugse leefbaarheid

Groen Brugge - 14-10-2015

De ringvaart moet toegankelijk gemaakt worden voor klasse Va schepen. Dat is het uitgangspunt van de project Stadsvaart. Voor Groen Brugge is de behoefte hieraan helemaal niet aangetoond en zijn de gevolgen voor Brugge onaanvaardbaar, zowel qua leefbaarheid, mobiliteit, erfgoed, onteigeningen etc….De nadruk moet nu liggen op een snelle verwezenlijking van een nieuwe Brug in Steenbrugge en de vervanging van de Dampoortsluis.

verder lezen

Groen Brugge steunt ideeën Hack the Cityjongeren

Groen Brugge - 23-09-2015

78 uur sloten jongeren zich op in een denktank om over de toekomst van onze stad te denken. Deze positieve, hoopvolle betrokkenheid is iets wat we moeten koesteren. Zeker als ze zoals nu goede ideeën oplevert. Zowel rond klimaatbeleid als rond het herwaarderen van de publieke ruimte wil Groen Brugge de voorliggende ideeën steunen.

verder lezen

Gebrek aan rationeel totaalplaatje omtrent het “Huis van de Bruggeling” (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

In het berek kondigde schepen Laloo enigszins trots het nieuwe contract aan dat-ie bedongen heeft om deze winkelruimte (oude Mediamarkt aan het station) te huren en in te richten met lokettendiensten en backoffice. Hoewel we wel willen aannemen dat hier een behoorlijke overeenkomst werd gesloten, riekt deze hele operatie sterk naar de verfoeilijke “sale-and-lease-back-operaties”. En waar is de rationele kosten/baten-analyse die rekening houdt met facetten als: stadsfinanciën op lange termijn, personeelsorganisatie, deftig eigendomsbeleid, uitstraling van bestuur, enzoverder? Een analyse die toch wel aan dergelijk grootschalige operatie vooraf moet gaan. We kregen die niet te zien.

verder lezen

Feuilleton: omvorming Het Entrepot vzw (Tussenkomst 15-09-2015)

Bruno Mostrey - 17-09-2015

Hoe zal de burgemeester en schepen Demon tegemoetkomen aan de verzuchtingen over vertegenwoordiging van jongeren en jeugdexperten in de nieuwe vzw? Ik stel voor om ze gewoon op te nemen in de raad van bestuur — zoals het betaamt als je het meent met bestuurlijke participatie van jongeren.

verder lezen

Mobiliteitsplan Brugge, de visie van Groen

Groen Brugge - 16-09-2015

Het nieuwe mobiltietsplan werd voorgesteld op de gemeenteraad. Groen Brugge is gematigd positief maar stelt dat het plan op sommige vlakken inconsequent is en op de gevoelige punten durfde de het college blijkbaar niet genoeg leiderschap tonen.

verder lezen

Duurzame woonprojecten kunnen zonder parkeerplaatsen

Groen Brugge - 15-09-2015

Groen Brugge wil dat het stadsbestuur flexibeler is bij het eisen van parkeerplaatsen bij woonprojecten. Mensen die willen inzetten op duurzame mobiliteit moeten een uitzondering kunnen krijgen op de aanleg van parkeerplaatsen. Zo blijven ze gespaard van soms hoogoplopende kosten voor iets wat ze niet nodig hebben.

verder lezen

Brugge en het kappen van bomen

Charlotte Storme - 11-09-2015

Bomen zijn de beste manier om aan koolstofopslag te doen. Bomen zorgen daarenboven voor een betere luchtkwaliteit in de stad. Maar het stadsbestuur kiest er telkens opnieuw weer voor om bomen te kappen ook als dit niet nodig is. Dit gaat in tegen de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door de Stad Brugge.

verder lezen

De Stad Brugge als mantelzorgvriendelijke werkgever?

Charlotte Storme - 11-09-2015

De Stad Brugge neemt geen extra maatregelen om de specifieke groep van mantelzorgers onder haar werknemers te ondersteunen.  Dat is jammer, want mantelzorg is meer dan het vinden van de juiste balans tussen werk en gezin. Een verruiming van de visie van het Stadsbestuur als werkgever is hard nodig om de best mogelijke ondersteuning te geven aan haar mantelzorgende personeelsleden.

verder lezen

Publieke drinkwaterfonteinen in Brugge

Groen Brugge - 04-08-2015

Publieke drinkfonteinen zijn gezond, ecologisch en sociaal. Groen Brugge stelt dan ook voor dat het stadsbestuur op verschillende plaatsen in de stad gratis drinkwater voorziet.

verder lezen

Reactie op niet goedkeuren door ABB van de omgevormde structuur vzw Het Entrepot (persmededeling 9-07-2015)

Bruno Mostrey - 10-07-2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de omvorming naar het nieuwe Het Entrepot vzw niet goedgekeurd. De ontwerpstatuten lagen voor op de gemeenteraad in maart l.l. De jeugdraad stuurde deze ochtend een persmededeling uit waar ze op dit afkeuren wijst en dat ze hiermee haar gelijk haalt. Het argument waar ABB de jeugdraad volgt: de jongeren (“experts”) krijgen in de nieuwe statuten niet genoeg garantie op feitelijke betrokkenheid en inspraak.

verder lezen

Duurzaam investeren in onze haven (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 30-06-2015

Haven van ZeebruggeOnlangs op het havencongres werden enkele principes naar voor geschoven die het havenbestuur zal gebruiken om de haven verder te ontwikkelen. Uit die tekst blijkt dat er onder andere zal ingezet worden om: productiebedrijven die lading genereren, en lading zelf aan te trekken naar Zeebrugge. Welke principes hanteert men om enerzijds bedrijven op te beoordelen alvorens ze naar Zeebrugge te lokken? En welke criteria haalt met boven als men lading aantrekt?

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden