alle artikels

auteurs

Duurzame woonprojecten kunnen zonder parkeerplaatsen

Groen Brugge - 15-09-2015

Groen Brugge wil dat het stadsbestuur flexibeler is bij het eisen van parkeerplaatsen bij woonprojecten. Mensen die willen inzetten op duurzame mobiliteit moeten een uitzondering kunnen krijgen op de aanleg van parkeerplaatsen. Zo blijven ze gespaard van soms hoogoplopende kosten voor iets wat ze niet nodig hebben.

verder lezen

Brugge en het kappen van bomen

Charlotte Storme - 11-09-2015

Bomen zijn de beste manier om aan koolstofopslag te doen. Bomen zorgen daarenboven voor een betere luchtkwaliteit in de stad. Maar het stadsbestuur kiest er telkens opnieuw weer voor om bomen te kappen ook als dit niet nodig is. Dit gaat in tegen de ondertekening van het Burgemeestersconvenant door de Stad Brugge.

verder lezen

De Stad Brugge als mantelzorgvriendelijke werkgever?

Charlotte Storme - 11-09-2015

De Stad Brugge neemt geen extra maatregelen om de specifieke groep van mantelzorgers onder haar werknemers te ondersteunen.  Dat is jammer, want mantelzorg is meer dan het vinden van de juiste balans tussen werk en gezin. Een verruiming van de visie van het Stadsbestuur als werkgever is hard nodig om de best mogelijke ondersteuning te geven aan haar mantelzorgende personeelsleden.

verder lezen

Publieke drinkwaterfonteinen in Brugge

Groen Brugge - 04-08-2015

Publieke drinkfonteinen zijn gezond, ecologisch en sociaal. Groen Brugge stelt dan ook voor dat het stadsbestuur op verschillende plaatsen in de stad gratis drinkwater voorziet.

verder lezen

Reactie op niet goedkeuren door ABB van de omgevormde structuur vzw Het Entrepot (persmededeling 9-07-2015)

Bruno Mostrey - 10-07-2015

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) heeft de omvorming naar het nieuwe Het Entrepot vzw niet goedgekeurd. De ontwerpstatuten lagen voor op de gemeenteraad in maart l.l. De jeugdraad stuurde deze ochtend een persmededeling uit waar ze op dit afkeuren wijst en dat ze hiermee haar gelijk haalt. Het argument waar ABB de jeugdraad volgt: de jongeren (“experts”) krijgen in de nieuwe statuten niet genoeg garantie op feitelijke betrokkenheid en inspraak.

verder lezen

Duurzaam investeren in onze haven (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 30-06-2015

Haven van ZeebruggeOnlangs op het havencongres werden enkele principes naar voor geschoven die het havenbestuur zal gebruiken om de haven verder te ontwikkelen. Uit die tekst blijkt dat er onder andere zal ingezet worden om: productiebedrijven die lading genereren, en lading zelf aan te trekken naar Zeebrugge. Welke principes hanteert men om enerzijds bedrijven op te beoordelen alvorens ze naar Zeebrugge te lokken? En welke criteria haalt met boven als men lading aantrekt?

verder lezen

Met stevige kabas naar de Brugse markten (Interpellatie 30-06-2015)

Bruno Mostrey - 29-06-2015

http://www.waregem.be/sites/waregem/files/assets/yvanvh/markt7.jpgIn Anderlecht zijn het bestuur en de marktkramers overeengekomen om de plastiek zakjes op termijn te bannen van hun markt. Enkele dagen geleden bande ook Jette de plastiek zakjes. Laat dit bestuur initiatief nemen en afspreken met alle marktkramers om gezamenlijk de plastiek zakjes af te zweren.

verder lezen

Minder veiligheid voor Bruggeling door kosten voetbal

Groen Brugge - 29-06-2015

De lokale politie Brugge voorziet veel middelen voor het bewaren van de veiligheid op voetbalmatchen. Dit gaat ten koste van middelen die elders kunnen worden ingezet. Groen Brugge wil een faire bijdrage van de voetbalploegen.

verder lezen

Eerste reactie op nieuw ontwerp ‘t Zand

Bruno Mostrey - 17-06-2015

Op het eerste zicht charmeert dit concept. Het feit dat gekozen wordt voor extra groen in de vorm van 150 lindes, het feit dat een rei-arm opengelegd wordt en dat het Albertpark nu ook omheen het Concertgebouw zal krullen, zijn zeker geen slechte voorstellen. Evenals het feit dat de auto niet meer omheen het plein zal kunnen rijden, lijken veelbelovend om van 't Zand een aangenaam ontmoetingsplein te maken. (...) De belangrijkste vraag die bij ons opkomt, is hoe het met de mobiliteit zal uitdraaien.

verder lezen

Financieringstekorten bij de politie

Groen Brugge - 29-05-2015

De federale normen die de politiefinanciering regelen benadelen de Brugse politie. Dit heeft haar impact op de politiewerking, zo zijn er minstens 20 voltijdse equivalenten tekort. De Bruggelingen in Brussel moeten dit dingend aanpakken.

verder lezen

Investeren in de Brugse Toekomst

Groen Brugge - 27-05-2015

We zijn bijna halverwege de legislatuur. Hoewel het geld klaarstaat in het Toekomstfonds blijven de investeringen uit. Gebrek aan ideeën? Of is er meer aan de hand?

verder lezen

Gemeenschapsmunt grote meerwaarde voor Brugge

Groen Brugge - 26-05-2015

Een lokale munt is een meerwaarde voor de stad. Ze kan vijwiligerswerk stimuleren, zwerfvuil trefzeker tegengaan, zorgvragen beantwoorden, lokale winkeliers ondersteunen. Kortom redenen genoeg om het ook in Brugge te doen.

verder lezen

Kaarterspaviljoen ernstig verwaarloosd

Bruno Mostrey - 18-05-2015

Zondag 17 mei werd het Kennedypark (pleintje “aan den olifant”; aan de Jan Breydellaan in Sint-Andries) heropend. De heraanleg is een feit en het resultaat mag gezien worden. Alleen jammer dat het kaarterspaviljoen voor senioren niet opgeknapt is, want het verkeert in vervallen staat.

verder lezen

Stadsontwikkelingsbedrijf is dode letter — en blijft dat ook: betaalbaar wonen en jongerenvlucht blijken geen prioriteit.

Bruno Mostrey - 30-04-2015

Toen ik het antwoord van burgemeester Landuyt hoorde op mijn vraag in de gemeenteraad naar de stand van zaken omtrent de opstart van het stadsontwikkelingsbedrijf was ik compleet verbouwereerd. “Het stadsontwikkelingsbedrijf blijkt dode letter te zijn en zal dat blijven ook. Dit bestuur vindt het blijkbaar oké dat het vehikel om 1,5 miljoen euro te investeren in betaalbaar wonen niet operationeel wordt. En hoeveel subsidies van hogere overheden lopen we hierdoor mis? Triestig,” verklaart Bruno Mostrey.

verder lezen

Vrouwelijke straatnamen: keuze genoeg

Groen Brugge - 02-04-2015

De keuze voor straatnamen toont de visie van een stad op haar geschiedenis, watwe willen herdenken of eren. We kiezen daarin nog steeds heel traditioneel. Zo zijn er nog steeds te weinig vrouwen een straatnaam krijgen.

verder lezen

recentere artikels oudere artikels

trefwoorden